Fusies & Overnames

Overwegingen bij fusies & overnames,
kostenbesparingen en archivering van legacysystemen

Overgang van
IT-systemen bij
fusies en overnames
- Van actief gebruik naar legacystatus

We willen graag benadrukken dat IT-systemen in de context van fusies en overnames (M&A) binnen bedrijven vaak overbodig worden en niet langer actief worden gebruikt. Deze systemen kunnen overgaan in wat doorgaans een legacysysteem wordt genoemd en geheel of gedeeltelijk worden vervangen door de hoofdsystemen van het overnemende bedrijf.
Professional man in suit standing in a server room filled with computer servers and network equipment for Transition of IT Systems in Mergers & Acquisitions

Noodzaak om legacysystemen te archiveren
voor blijvende gegevenstoegang en compliance

In veel gevallen worden gegevens uit legacysystemen slechts gedeeltelijk geïmporteerd in de hoofdsystemen van de koper. Deze situatie kan ertoe leiden dat kritieke gegevens en informatie achterblijven in legacysystemen die niet langer actief worden onderhouden of ondersteund. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens toegankelijk blijven en om aan de compliance-vereisten te voldoen, is archivering van de legacysystemen noodzakelijk.

Kostenbesparingen op
lange termijn realiseren met legacysystemen

Het archiveren van legacysystemen vergemakkelijkt niet alleen de toegang tot cruciale gegevens, maar draagt ook bij aan kostenbesparingen op de lange termijn. Door verouderde systemen buiten gebruik te stellen en te archiveren, kunnen operationele kosten worden verlaagd door te besparen op dure licentiekosten, onderhoudskosten en middelen die anders moeten worden toegewezen voor het onderhoud van de verouderde technologieën.
A sprawling industrial plant with a network of pipes and chimneys

Ervaring in het archiveren van
verschillende systemen en versies

We willen graag benadrukken dat we de afgelopen jaren uitgebreide ervaring hebben opgedaan met het archiveren van verschillende systemen en versies. Onder de systemen die we hebben behandeld vallen SAP, Oracle, Mainframe, Navision en vele andere.

Gedetailleerde referenties
beschikbaar voor archiveringsprojecten bij bankfusies

Wij zijn actief onderdeel geweest van bankfusies en hebben binnen deze context met succes een groot aantal banksystemen gearchiveerd. Bij deze projecten ging het om een groot aantal systemen en applicaties die na de fusie niet meer actief werden gebruikt. Met behulp van onze expertise en beproefde methoden hebben we ervoor gezorgd dat kritieke gegevens en informatie uit deze systemen op de juiste manier werden gearchiveerd en toegankelijk werden gemaakt.
Daarnaast hebben we via deze projecten een schat aan referenties verzameld die we op verzoek graag met u delen, zodat u als potentiële klant een concreet beeld kunt vormen van onze succesvolle inspanningen op het gebied van systeemarchivering binnen de bancaire sector.
Skyline at sunset, showcasing iconic landmarks like the Tower Bridge and the Shard, with a vibrant orange and purple sky.

Analyse
legacysysteem

Ons proces voor het buiten gebruik stellen van applicaties begint met een grondige analyse van uw legacysysteem. Deze analyse is cruciaal voor het inschatten van het tijdsbestek en de kosten die gepaard gaan met het archiveren van uw legacysysteem, of het nu een SAP is of een ander type legacysysteem. De resultaten van de systeemanalyse worden aan u gepresenteerd in een offerte met een vaste prijs, die u kunt accepteren of weigeren. De systeemanalyse omvat zowel technische als sector-specifieke zakelijke aspecten zoals systeemtoegang, databasetype en -grootte, vereiste rapporten en meer.

Legacysysteem
projectarchivering

Na afronding van de systeemanalyse besluit u om het project met ons te starten.. Het officiële begin van het project bestaat uit een kick-off meeting waarin uw team onze ervaren projectmanager ontmoet. Wij nemen de archiveringstaken van uw legacysysteem op ons, waardoor uw resources worden ontlast. Het project omvat verschillende mijlpalen zoals systeemtoegang, data-export, dataoverdracht en documentatie van alle processen. De projectduur varieert meestal van 3 tot 6 maanden, afhankelijk van de complexiteit van uw legacysysteem. Gedurende het hele proces staan onze teams en projectmanagers tot uw beschikking voor de nodige ondersteuning.
Aan het einde van het project volgen er nog test- en acceptatiefasen om te garanderen dat alle gegevens met succes zijn overgedragen. We ontzorgen u tijdens deze fasen zoveel mogelijk, zodat er zo min mogelijk middelen voor nodig zijn. Wij staan ervoor in dat aan alle vereisten wordt voldaan voor de voltooiing van het project.

Resultaat archivering
legacysysteem

Na de migratie naar onze eigen softwareoplossing genaamd ViewBox, worden alle essentiële tabellen en documenten daarheen gemigreerd, klaar voor toekomstige inzage. ViewBox, een retrievalsysteem, biedt eenvoudige en efficiënte toegang tot de gearchiveerde gegevens. Daarnaast reconstrueren we alle essentiële rapporten om ervoor te zorgen dat cruciale informatie beschikbaar blijft, zelfs nadat het oorspronkelijke systeem uit gebruik is genomen. Na de implementatie van ViewBox kan het oorspronkelijke systeem worden afgesloten.
Aan het einde van een project ontvangt u uitgebreide documentatie, zodat zelfs jaren later een deskundige derde partij duidelijk kan zien hoe de archivering werd uitgevoerd en vooral hoe het werd getest.
Bovendien worden alle afzonderlijke tests en afzonderlijke archiveringsstappen opgeslagen in een Jira-ticketsysteem totdat het archiveringssysteem wordt verwijderd.
De wereld van ViewBox
Met de ViewBox software van AvenDATA, een geavanceerd lees- en onderzoekssysteem, kunt u snel en efficiënt gegevens zoeken, analyseren en autoriseren. Ook biedt ViewBox een geautomatiseerde functie om gegevens na een bepaalde periode te verwijderen. ViewBox maakt gebruik van een betrouwbare Cloud-infrastructuur en garandeert veilige toegang tot uw gegevens via een intuïtief te bedienen webapplicatie.
View Box ondergaat periodieke beveiligingscontroles en wordt al door honderden bedrijven gebruikt voor het ophalen van historische gegevens uit buiten gebruik gestelde legacysystemen. ViewBox is een veelvuldig beproefde oplossing en biedt u een betrouwbare manier om toegang te krijgen tot historische gegevens en deze effectief te gebruiken.
ViewBox - Archive data from any legacy systems
A man and woman carefully examine a document, focusing intently on its contents.
Flexibele implementatiemogelijkheden & snelle ROI
Doorgaans betaalt onze oplossing zichzelf binnen twaalf maanden na de implementatie terug. Door te migreren naar onze oplossing voor het buiten gebruik stellen van applicaties, kunnen klanten aanzienlijke kostenbesparingen realiseren op allerlei gebieden, waaronder onderhoud, licentiekosten, infrastructuur, personeel, compliance en operationele kosten. Deze snelle ROI maakt onze oplossing niet alleen een strategische keuze voor efficiëntie en compliance op de lange termijn, maar ook een financieel verstandige beslissing op de korte termijn.
VOORTDURENDE ONDERSTEUNING
VOOR ADVISEURS EN AUDITORS
We zijn er trots op dat we direct beschikbaar zijn voor onze klanten voor al hun vragen op het gebied van belastingen, audits, wettelijke controles en juridische zaken. Sinds het vroege begin van ons bedrijf zijn we al gewend om nauw samen te werken met externe deskundigen en hun vragen snel te beantwoorden. Ons toegewijde team staat voor u klaar om vragen te beantwoorden, audits efficiënt te begeleiden en professionele ondersteuning te bieden.
Neem contact
met ons op voor een soepele ontmanteling van uw legacysystemen
Ons ervaren team is in staat om het ontmantelingsproces efficiënt en kosteneffectief te beheren, ongeacht de versie van uw legacysystemen, in een kort tijdsbestek.
Vertrouw op AvenDATA voor een succesvolle ontmanteling van uw legacysystemen en neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.
A woman with a bright smile sitting at a desk, working on a laptop.