Sammanslagningar
och förvärv

överväganden om sammanslagningar och förvärv, kostnadsbesparingar och arkivering av äldre system

Övergång av IT-system
vid fusioner och förvärv från aktiv användning till äldre status

Vi vill lyfta fram att i samband med fusioner och förvärv (M&A) inom företag blir IT-system ofta överflödiga och används inte längre aktivt. Dessa system kan övergå till vad som brukar kallas ”legacy-system”, som helt eller delvis kan ersättas av det förvärvande företagets huvudsystem.
Professional man in suit standing in a server room filled with computer servers and network equipment for Transition of IT Systems in Mergers & Acquisitions

Nödvändigheten av att arkivera äldre system
för fortsatt tillgång till data och efterlevnad

I många fall importeras data från dessa äldre system endast delvis till förvärvarens huvudsystem. Denna situation kan leda till att kritiska data och information finns kvar i de äldre systemen, som inte längre underhålls eller stöds aktivt. För att säkerställa fortsatt tillgång till dessa data och för att uppfylla kraven på efterlevnad blir arkivering av de äldre systemen nödvändig.

Långsiktiga
kostnadsbesparingar
genom äldre system

Arkivering av äldre system underlättar inte bara tillgången till viktiga data utan bidrar också till långsiktiga kostnadsbesparingar. Genom att avveckla och arkivera föråldrade system kan driftskostnaderna sänkas genom att man sparar in på dyra licensavgifter, underhållskostnader och resurser som avsätts för att underhålla föråldrad teknik.
A sprawling industrial plant with a network of pipes and chimneys

Erfarenhet av arkivering
av olika system och versioner

Vi vill gärna framhålla att vi under de senaste åren har samlat på oss en omfattande erfarenhet av arkivering av olika system och versioner. Bland de system vi har hanterat finns SAP, Oracle, Mainframe, Navision och många andra.

Omfattande referenser tillgängliga för arkiveringsprojekt
vid bankfusioner

Vi har aktivt deltagit i bankfusioner där vi framgångsrikt har arkiverat ett stort antal system. Dessa projekt omfattade en mängd olika system och applikationer som inte längre användes aktivt efter sammanslagningen. Med hjälp av vår expertis och beprövade metoder såg vi till att kritiska data och information från dessa system arkiverades på lämpligt sätt och gjordes tillgängliga.
Dessutom har vi samlat på oss en mängd referenser från dessa projekt, som vi mer än gärna delar med oss av på begäran, så att potentiella kunder får konkreta exempel på våra framgångsrika insatser inom systemarkivering inom banksektorn.
Skyline at sunset, showcasing iconic landmarks like the Tower Bridge and the Shard, with a vibrant orange and purple sky.
Analys
av äldre system
Vår process för borttagning av applikationer inleds med en grundlig analys av ditt äldre system. Denna analys är avgörande för att uppskatta tidsramen och kostnaderna i samband med arkivering av ditt äldre system, oavsett om det är SAP eller någon annan typ av äldre system. Resultatet av systemanalysen presenteras för dig i form av en fastprisoffert, som du kan acceptera eller avböja. Systemanalysen omfattar tekniska och affärsmässiga aspekter som systemåtkomst, databastyp och -storlek, nödvändiga rapporter med mera.
Projektarkivering
av äldre system
När systemanalysen är klar bestämmer du dig för att gå vidare med projektet tillsammans med oss. Ett kick-off-möte markerar början på projektet, där ditt team träffar vår erfarna projektledare. Vi tar på oss arkiveringsuppgifterna för ditt äldre system och avlastar dina resurser. Projektet omfattar olika milstolpar, till exempel systemåtkomst, dataexport, dataöverföring och dokumentation av alla processer. Projekttiden varierar normalt mellan 3 och 6 månader, beroende på hur komplext ert gamla system är. Under hela processen finns våra team och projektledare tillgängliga för support.
I slutet av projektet genomför vi test- och acceptansfaser för att säkerställa att all data har överförts på ett framgångsrikt sätt. Vi följer dessa faser så att de kräver minimal resursallokering och säkerställer att alla krav uppfylls innan projektet avslutas.
Resultat av arkivering
av äldre system
Som ett resultat av migreringen till en egenutvecklad mjukvarulösning som kallas ViewBox, migreras alla viktiga tabeller och dokument dit för att vara redo för framtida förfrågningar. ViewBox är ett återsökningssystem som ger enkel och effektiv åtkomst till arkiverade data. Dessutom rekonstruerar vi alla viktiga rapporter för att säkerställa att viktig information förblir tillgänglig även efter att det ursprungliga systemet har tagits ur drift. Efter implementeringen av ViewBox kan det ursprungliga systemet stängas av.
I slutet av varje projekt får du omfattande dokumentation så att en sakkunnig tredje part även flera år senare kan se hur arkiveringen genomfördes och framför allt hur den testades. Dessutom lagrar vi alla enskilda tester och enskilda arkiveringssteg i ett Jira-felhanteringssystem tills arkiveringssystemet raderas.
ViewBox i världen
AvenDATA:s programvara ViewBox är ett avancerat system för läsning och forskning som gör att du snabbt och effektivt kan söka, analysera och godkänna data. ViewBox erbjuder också en mycket automatiserad funktion för radering av data efter en definierad period. ViewBox använder en pålitlig molninfrastruktur och garanterar säker åtkomst till dina data via en intuitivt användbar webbapplikation.
ViewBox genomgår regelbundna säkerhetskontroller och används redan i hundratals företag för att hämta historiska data från avvecklade äldre system. ViewBox är en beprövad lösning som ger tillförlitlig åtkomst till och effektiv användning av historiska data.
ViewBox - Archive data from any legacy systems
A man and woman carefully examine a document, focusing intently on its contents.
Flexibla driftsättningsalternativ
och snabb ROI

Vanligtvis betalar vår lösning för sig själv inom tolv månader efter implementeringen. Genom att migrera till vår lösning för avveckling av applikationer kan kunderna uppnå betydande kostnadsbesparingar inom flera områden, inklusive underhåll, licensavgifter, infrastruktur, personal, efterlevnad och driftskostnader. Den snabba avkastningen på investeringen gör vår lösning inte bara till ett strategiskt val för långsiktig effektivitet och efterlevnad, utan också till ett ekonomiskt förnuftigt beslut på kort sikt.

KONTINUERLIGT STÖD
FÖR KONSULTER OCH REVISORER
Vi är stolta över vårt åtagande att vara lättillgängliga för våra kunder när det gäller alla behov av skatterådgivning, revision, lagstadgad revision och juridisk rådgivning. Sedan starten av vår verksamhet har vi varit vana vid att ha ett nära samarbete med externa experter och att snabbt besvara deras förfrågningar. Vårt dedikerade team är redo att effektivt följa med och ge professionellt stöd för alla förfrågningar eller revisioner.
Kontakta oss för
en smidig avveckling
av dina SAP-system

Vårt erfarna team är tillgängligt för att på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt hantera avvecklingsprocessen, oavsett vilken version av SAP-system du har, inom en kort tidsram.

Lita på AvenDATA för en framgångsrik avveckling av dina SAP-system och kontakta oss idag för mer information.

A woman with a bright smile sitting at a desk, working on a laptop.