Avveckling av Systemet

Avveckling av Systemet är ännu ingen utmaning, men frågan är hur får jag tillgång till data?

Avveckling av
äldre system

Vår expertis inom avveckling av äldre system

System för
arkivering av äldre dokument

Vi erbjuder professionella arkiverings- och migreringstjänster för dina äldre system, filsystem och dokument. ”Legacy systems” omfattar föråldrade eller oanvända mjukvaruapplikationer, databaser, IT-system och filsystem som kan innehålla viktiga historiska data men som bara används ibland eller sällan i din organisation.
Vi arkiverar inte bara programvaror och databaser utan även olika dokumenttyper som PDF-filer, Excel-kalkylblad, Word-dokument och andra viktiga register.
Legacy Archiving Systems By expert
Archiving legacy Systems in automotive industry
I över 15 år
Vi har tillhandahållit dessa tjänster och har framgångsrikt arkiverat hela datacenter med olika applikationer för välrenommerade företag. Tack vare vår erfarenhet och expertis har dessa företag kunnat hantera sina avvecklade system på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt.
Hanteringen av dessa arkiverade system och dokument sker genom vår egenutvecklade programvara, ViewBox, som fungerar som ett återsökningssystem. ViewBox ger enkel och effektiv åtkomst till arkiverade data och erbjuder omfattande hanterings- och sökfunktioner.

Vårt erfarna team hjälper
dig att arkivera olika typer
av äldre system, bland annat

 • Föråldrade programvaruapplikationer
 • System för forskning och utveckling
 • Gamla ERP-system (till exempel SAP, Oracle, Navision osv.)
 • System för hantering av produktlivscykeln (PLM)
 • Specialutvecklade applikationer
 • System för efterlevnad och riskhantering
 • System för försäljning
 • System för hantering av tillgångar och underhåll
 • ECM/Dokumenthanteringssystem
 • System för fastighetsförvaltning
 • System för stordatorer
 • System för fastighetsförvaltning
 • Centrala banksystem
 • System för avtalshantering och dokumenthantering
 • System för hantering av kundrelationer (CRM)
 • System för kundlojalitet och belöningsprogram
 • System för hantering av mänskliga resurser (HRMS)
 • System för hantering av leveranskedjor (SCM)
 • System för hantering av vagnparker och transporter
 • Redovisnings- och finanssystem
 • E-handelsplattformar och system för onlinebutiker
 • Produktions- och tillverkningssystem
 • System för evenemangshantering och biljettförsäljning
 • System för lagerhantering (WMS)
 • Elektroniska patientjournaler (EHR) och patienthanteringssystem
 • Kunddatabaser och system för medlemshantering
 • System för information och hantering av laboratorier (LIMS)
 • System för projektledning och teamsamarbete
 • System för biblioteks- och arkivhantering
 • System för automatisering av försäljning och marknadsföring
 • Hotell- och bokningssystem
 • System för kundsupport och helpdesk
 • System för säkerhet och åtkomstkontroll
 • System för hantering av tillgångar och inventarier

Framgångsrik
avveckling av
hundratals system
av o lika typer

Med vår djupa förståelse för arkitekturen och funktionaliteten i dessa versioner kan vi ge dig en professionell och sömlös avvecklingsprocess. Framgångsrik arkivering av äldre system bygger också på omfattande erfarenhet.

Analys
av äldre system

Vår process för borttagning av applikationer inleds med en grundlig analys av ditt äldre system. Denna analys är avgörande för att uppskatta tidsramen och kostnaderna i samband med arkivering av ditt äldre system, oavsett om det är SAP eller någon annan typ av äldre system. Resultatet av systemanalysen presenteras för dig i form av en fastprisoffert, som du kan acceptera eller avböja. Systemanalysen omfattar tekniska och affärsmässiga aspekter som systemåtkomst, databastyp och -storlek, nödvändiga rapporter med mera.

Projektarkivering
av äldre system

När systemanalysen är klar bestämmer du dig för att gå vidare med projektet tillsammans med oss. Ett kick-off-möte markerar början på projektet, där ditt team träffar vår erfarna projektledare. Vi tar på oss arkiveringsuppgifterna för ditt äldre system och avlastar dina resurser. Projektet omfattar olika milstolpar, till exempel systemåtkomst, dataexport, dataöverföring och dokumentation av alla processer. Projekttiden varierar normalt mellan 3 och 6 månader, beroende på hur komplext ert gamla system är. Under hela processen finns våra team och projektledare tillgängliga för support.
I slutet av projektet genomför vi test- och acceptansfaser för att säkerställa att all data har överförts på ett framgångsrikt sätt. Vi följer dessa faser så att de kräver minimal resursallokering och säkerställer att alla krav uppfylls innan projektet avslutas.

Resultat av arkivering
av äldre system

Som ett resultat av migreringen till en egenutvecklad mjukvarulösning som kallas ViewBox, migreras alla viktiga tabeller och dokument dit för att vara redo för framtida förfrågningar. ViewBox är ett återsökningssystem som ger enkel och effektiv åtkomst till arkiverade data. Dessutom rekonstruerar vi alla viktiga rapporter för att säkerställa att viktig information förblir tillgänglig även efter att det ursprungliga systemet har tagits ur drift. Efter implementeringen av ViewBox kan det ursprungliga systemet stängas av.
I slutet av varje projekt får du omfattande dokumentation så att en sakkunnig tredje part även flera år senare kan se hur arkiveringen genomfördes och framför allt hur den testades. Dessutom lagrar vi alla enskilda tester och enskilda arkiveringssteg i ett Jira-felhanteringssystem tills arkiveringssystemet raderas.
ViewBox i världen
AvenDATA:s programvara ViewBox är ett avancerat system för läsning och forskning som gör att du snabbt och effektivt kan söka, analysera och godkänna data. ViewBox erbjuder också en mycket automatiserad funktion för radering av data efter en definierad period. ViewBox använder en pålitlig molninfrastruktur och garanterar säker åtkomst till dina data via en intuitivt användbar webbapplikation.
ViewBox genomgår regelbundna säkerhetskontroller och används redan i hundratals företag för att hämta historiska data från avvecklade äldre system. ViewBox är en beprövad lösning som ger tillförlitlig åtkomst till och effektiv användning av historiska data.
ViewBox - Archive data from any legacy systems
Flexible Deployment Options & Rapid ROI
Flexibla driftsättningsalternativ
och snabb ROI
Vanligtvis betalar vår lösning för sig själv inom tolv månader efter implementeringen. Genom att migrera till vår lösning för avveckling av applikationer kan kunderna uppnå betydande kostnadsbesparingar inom flera områden, inklusive underhåll, licensavgifter, infrastruktur, personal, efterlevnad och driftskostnader. Den snabba avkastningen på investeringen gör vår lösning inte bara till ett strategiskt val för långsiktig effektivitet och efterlevnad, utan också till ett ekonomiskt förnuftigt beslut på kort sikt.
KONTINUERLIGT STÖD
FÖR KONSULTER OCH REVISORER

Vi är stolta över vårt åtagande att vara lättillgängliga för våra kunder när det gäller alla behov av skatterådgivning, revision, lagstadgad revision och juridisk rådgivning. Sedan starten av vår verksamhet har vi varit vana vid att ha ett nära samarbete med externa experter och att snabbt besvara deras förfrågningar. Vårt dedikerade team är redo att effektivt följa med och ge professionellt stöd för alla förfrågningar eller revisioner.

Kontakta oss för
en smidig avveckling
av dina äldre system
Vårt erfarna team är tillgängligt för att på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt hantera avvecklingsprocessen, oavsett vilken version av äldre system du har, inom en kort tidsram.
Lita på AvenDATA för en framgångsrik avveckling av dina äldre system och kontakta oss idag för mer information.
A corporate executive smiling