Avveckling av Systemet

Avveckling av Systemet är ännu ingen utmaning, men frågan är hur får jag tillgång till data?

Med tiden kommer du oundvikligen att konfronteras med frågan om att behöva avveckla dina system på grund av mjukvaru- eller hårdvaruförändringar.

Ofta dock förföretagsuttag, det finns fortfarande lagliga lagringsperioder för uppgifterna i systemen. Vi visar dig ett sätt att stänga av dina äldre system utan att förlora tillgången till revisorer eller interna avdelningar av forskningsskäl. Vår ViewBox är lösningen för systemavveckling.

Vad händer när du väljer oss?

System analysis icon

Steg 1

Systemanalys

I början görs en systemanalys. Syftet med systemanalysen är att vi ska kunna uppskatta hur mycket tid vi kommer att behöva för att arkivera ditt äldre system och vilka kostnader du kommer att ha så att du har underlag för planering och beslutsfattande. Resultatet av systemanalysen är alltid ett fastpriserbjudande som du kan acceptera eller avslå. I allmänhet tar denna analys 90 minuter. Systemanalysen är uppdelad i två delar:

Teknisk del för förtydligande

tick icon

Tillgång till systemen (VPN/Citrix)

tick icon

Nödvändiga rättigheter i systemen

tick icon

Samordning med kontaktpersoner (professionella/tekniska)

tick icon

Typ/storlek av databas (t.ex. Oracle/721 Gigabyte)

tick icon

Definition av exportminne/delat minne

tick icon

Systemversion/namn

tick icon

Koordinering av backupprocesser

tick icon

... och mycket mer

Business part for clarification

tick icon

Diskussion/överenskommelse/skärminspelningar av de erforderliga standardrapporterna t.ex. balansräkning, provbalans, försäljningsorder

tick icon

Diskussion / avtal / skärminspelningar av ytterligare rapporter

tick icon

... och mycket mer

Steps icon

Steg 2

Arkiveringsprojektet

Efter att systemanalysen är framgångsrikt genomförd frågar du dig själv om du vill starta projektet. När du har bestämt dig för ett projekt kommer det att hållas ett kickoffmöte där ditt team får lära känna vår erfarna projektledare. På detta kickoffmöte kommer följande punkter att röstas om:
Det är viktigt för oss att vi belastar dina resurser så lite som möjligt vid arkivering. Följande ämnen kommer att diskuteras under kickoffen.
Tick icon

Introduktion av alla deltagare

Tick icon

Tillgång till nätverket

Tick icon

Presentation av processmodellen

Tick icon

Samordning av en projektplan

Tick icon

Tillgång till systemet

Tick icon

Koordinering av en veckodag fix

Tick icon

Tillgång till databasen

Tick icon

och mycket mer...

Efter kickoffmötet startar projektet. På grund av vår långa erfarenhet kan vi även stötta dig om du har fastnat på några ställen. Följande viktiga milstolpar är en del av projektförverkligandet. Varje milstolpe är föremål för dess kvalitetssäkring.
Tick icon

Tillgång till systemet

Tick icon

Ställa in webbadressen eller VPN-åtkomst

Tick icon

Dataexportprotokoll /hashvärden

Tick icon

Användarutbildning

Tick icon

Dataöverföring

Tick icon

Dokumentation av hela projektet

Tick icon

Dataimport

Tick icon

Samordning med revisorer/revisorer

Tick icon

Skapande av prover

Tick icon

Skapande av de beställda synpunkterna/rapporterna

Tick icon

och mycket mer...

Beroende på komplexiteten pågår ett projekt 2-6 månader. Vi stöttar dig också gärna i samordningen med din verksamhet eller revisorer.
shutdown icon

STEG 3

Upphämtning och avstängning

Det sista steget är klientacceptans. Kunden kommer att utvärdera ärenden och kontrollera hela loggen och dokumentationen. Om allt stämmer kommer kunden att få en acceptansrapport från oss och kan stänga av sitt system eftersom all nödvändig information sedan kan granskas och korrekt arkiveras i View Box. Från det ögonblicket försvinner riskerna med det gamla systemet, och kunden börjar spara pengar (underhåll/el/personal). Även efter acceptans erbjuder vi stöd, när en revision aviseras, eller om ytterligare utbildning krävs, på grund av byte av anställda.
ViewBox software - a global archive for all kinds of old applications

Lösning: View Box från AvenDATA -
Tillgång till alla relevanta data, utan vidare
drift av det äldre systemet

View Box -mjukvaran är tillgänglig för dig varje dag som ett forskningssystem för dina äldre data, antingen som ett moln eller en lokal lösning. Det bästa sättet att ta en närmare titt på ViewBox är att klicka på följande knapp.

AvenDATA
effektivitet genom erfarenhet

Teamet av specialister från AvenDATA har mer än 18 års erfarenhet av arkivering och borttagning av äldre systemet. Kunskapen omfattar mer än 250 system – från SAP till Oracle Financial till Navision. AvenDATA GmbH med huvudkontor i Berlin grundades 2003 som en spin-off av det berömda revisions- och skattekonsultföretaget Mazars GmbH & Co., KG. På grund av den internationella användningen av AvenDATA-tjänsterna kan även transnationella krav uppfyllas problemfritt. Mer än 3 100 kunder över hela världen har förlitat sig på prestationerna från AvenDATA GmbH sedan dess grundande.
Archiving and removal of legacy systems
ARKIVERING AV PROGRAMVARA

Stort utbud av system arkiverat

Allmän dataskyd
dsförordning (GDPR)

Vi har betraktat allt -
som "rätten att bli bortglömd".
View Box är redan kompatibel med
den nya EU-GDPR.

Från och med den 25 maj 2018 är EU:s dataskyddslag (GDPR) även giltig i Tyskland. De väsentliga innovationerna inkluderar ”rätten att bli bortglömd” som innebär radering av anspråk från drabbade personer direkt på lagringsplatsen. Med View Box kan sådan data göras oigenkännlig enligt EU-GDPR. Företag kommer dessutom att få en utökad redovisningsplikt för hantering av data. Och vid riskpåverkad databehandling måste en ”dataskyddsefterföljande utvärdering” genomföras enligt vissa kriterier. Till skillnad från andra system, med View Box by AvenDATA –– är du mycket väl förberedd för dessa nya juridiska grundkrav.