Överblick ViewBox

Arkivera dina gamla data från äldre system, eller lagra data inför nästa carve-out med hjälp av ViewBox

ViewBox är en webbapplikation som kan användas av flera kunders för arkivering av äldre data. Den har utvecklats av AvenDATA Group och lämpar sig vid både komplett avveckling av system och vid carve-outs. Programvaran är formellt certifierad enligt IDW PS880 och uppfyller därmed de rättsliga kraven. Den har använts över hela världen i över 10 år.
Avendata-Supported-Systems_screenshot-image
System som stöds

ViewBox - Slipp vara beroende av arkiveringsprogram

ViewBox är inte begränsad till vissa program. Med ViewBox kan du förutom ERP-system även arkivera CRM-system, POS-system, lönesystem, dokumenthanteringssystem och många andra. Det spelar ingen roll om uppgifterna i systemen är strukturerade eller ostrukturerade. Nedan finns ett urval av de system som redan arkiverats med ViewBox.
Användare

Vilka använder ViewBox?

Denna arkiveringslösning kan användas i samband med avveckling av äldre system. Detta kan till exempel göras om man bytt program eller i samband med en avveckling av affärsverksamheten. Förutom en komplett arkivering kan den också användas om det bara behövs en delvis arkivering i samband med carve-outs.

Följande är exempel på ViewBox-användare.
INTERNATIONELLA FÖRETAG FÖRLITAR SIG PÅ AVENDATA

Följande är exempel på ViewBox-användare

Allnex SV

Vi stod inför utmaningen att arkivera äldre data från ett Microsoft Dynamics AX System Version 2009. För att lösa detta problem anlitade vi tjänsterna från AvenDATA, en dedikerad leverantör med expertis för att just hantera sådana frågor. Vi är verkligen tacksamma för deras ovärderliga hjälp.

Omsättning:

2.2 Bn. €

Anställd:

4000

Industri:

Kemisk

Sista ändring: 2024

ECE SV

Vi har framgångsrikt implementerat vårt Microsoft Dynamics AX arkiveringsprojekt i samarbete med AvenDATA. Vi inledde med ett pilotprojekt som syftade till att därefter arkivera ytterligare äldre system med samma lösning.

Omsättning:

1.1 Bn. €

Anställd:

3400

Industri:

Fastighet

Sista ändring: 2024

Vestas SV

För att möta affärsmässiga och juridiska regleringar har vi i samarbete med Avendata arkiverat och etablerat ett mer standardiserat sätt att säkerställa datakvalitet för äldre system i Vestas.

Omsättning:

16 Bn. €

Anställd:

29,500

Industri:

Vindkraft

Sista ändring: 2023

Trelleborg

Trelleborg – SV

Vi har framgångsrikt arkiverat ett äldre system i USA med leverantören AvenDATA. För närvarande håller vi på att implementera ytterligare projekt med tjänsteleverantören för att ersätta ytterligare äldre system.”

Omsättning:

3 Bn. €

Anställd:

16,701

Industri:

Flygplan/Fordon

Sista ändring: 2023

nordsee

Nordsee – SV

På grund av en systemavstängning i SAP-miljön bestämde vi oss för att använda arkivtjänstleverantören AvenDATA. Med dem kunde vi framgångsrikt arkivera vårt SAP-system inklusive RE-FX-data.

Omsättning:

122 Mm. €

Anställd:

6000

Industri:

mat

Sista ändring: 2023

LMS Company logo

LMS – SV

Vi kunde framgångsrikt arkivera AS400-data i arkivmjukvaran ViewBox från tjänsteleverantören AvenDATA GmbH.

Omsättning:

360 Mm. €

Anställd:

1750

Industri:

Bil

Sista ändring: 2023

evvista company logo

Envistac- SV

För att uppfylla våra lagliga krav på lagring ställdes vi inför utmaningen att arkivera äldre SAP-system. Det har vi insett tillsammans med AvenDATA.

Omsättning:

2.3 Bn. €

Anställd:

12,000+

Industri:

Medical

Sista ändring: 2023

Swarovski_logo

Swarovski – SV

Vi stod inför utmaningen att arkivera HR- och ERP-data från två SAP-system på grund av ett systembyte. Här bestämde vi oss för att implementera med AvenData!

Omsättning:

3.5 Bn. €

Anställd:

32,000

Industri:

Smycke

Sista ändring: 2023

granovit company logo

Granovit – SV

Vi stod inför utmaningen att arkivera data från 2 äldre system. Vi bemästrade detta framgångsrikt med tjänsteleverantören AvenDATA.

Omsättning:

250 Mm. €

Anställd:

250

Industri:

Djurfoderindustri

Sista ändring: 2023

EWR Company logo

EWR Energy – SV

På grund av en systemkonvertering stod vi inför utmaningen att arkivera data på ett sätt som skulle tillåta oss att stänga av vårt gamla system. För detta ändamål valde vi tjänsteleverantören AvenDATA GmbH, som är specialiserad på arkivering av äldre system.

Omsättning:

870 Mm. €

Anställd:

540

Industri:

Energi

Sista ändring: 2023

Adient_logo

Adient – SV

Tillsammans med vår partner AvenDATA har vi kunnat realisera olika SAP-carve-out-projekt under de senaste åren som ett resultat av företagsförvärv och försäljningar. Här arkiverades antingen delar av SAP-systemen i form av företagskoder eller hela SAP-system.

Omsättning:

17 Bn. €

Anställd:

86,000

Industri:

Tillverkning

Sista ändring: 2023

MTS logo

MTS Group – SV

Tillsammans med vår partner AvenDATA kunde vi framgångsrikt arkivera data från ett äldre SAP-system.

Omsättning:

449 Mm. €

Anställd:

700

Industri:

Teknologi

Sista ändring: 2023

masa_company-logo

masa – SV

Vi har framgångsrikt arkiverat applikationer inom AS/400 och proALPHA med företaget AvenDATA.

Omsättning:

111 Mm. €

Anställd:

500

Industri:

Tillverkning

Sista ändring: 2023

nehlsen_logo

Nehlsen AG – SV

Vi kunde framgångsrikt arkivera vårt gamla system hos företaget AvenDATA.

Omsättning:

692 Mm. €

Anställd:

3000

Industri:

Förfogande

Sista ändring: 2023

KSB_logo

KSB – SV

Vi kunde framgångsrikt arkivera vårt gamla system hos företaget AvenDATA.

Omsättning:

2.25 Bn. €

Anställd:

15,713

Industri:

Maskinteknik

Sista ändring: 2023

putzmeister_company_logo

Putzmeister – SV

Tillsammans med AvenDATA lyckades vi avveckla 2 äldre SAP-system.

Omsättning:

764 Mm. €

Anställd:

3,071

Industri:

Maskinteknik

Sista ändring: 2023

ZUBLIN_company_logo

Zublin – SV

Tillsammans med AvenDATA, vår partner för arkivering av ämnen, kunde vi framgångsrikt avveckla äldre system.

Omsättning:

4.2 Bn. €

Anställd:

14,000

Industri:

Konstruktion

Sista ändring: 2023

vitos_company_logo

vitos – SV

Vi kunde framgångsrikt arkivera ett av våra äldre system hos IT-tjänsteleverantören AvenDATA.

Omsättning:

700 Mm. €

Anställd:

11,000

Industri:

Sjukhus

Sista ändring: 2023

evatec-company-logo

Etatec – SV

Vi kunde framgångsrikt arkivera vårt SAP-system hos företaget AvenDATA.

Omsättning:

2.6 Bn. €

Anställd:

11,800

Industri:

Technology

Sista ändring: 2023

plansee_company-logo

Plansee – svenska

Tillsammans med företaget AvenDATA GmbH kunde vi arkivera uppgifterna i ett SAP ERP-system inklusive tillhörande dokument.

Omsättning:

2.02 Bn. €

Anställd:

11,174

Industri:

Metallbearbetning

Sista ändring: 2023

lbebw-logo

lbbw – Sevnska

Vi ställdes inför problemet med hur vi skulle arkivera ett system för central orderstyrning och ett system för konfigurationshantering med programvaruartefakter. Andra projekt hade tidigare arkiverat äldre system med AvenDATA. Efter ett gemensamt arkiveringsprojekt har vi fortfarande åtkomst till uppgifterna via viewbox och kan äntligen stänga ner de två äldre systemen.

Balanssumma:

282 Bn. €

Anställd:

9,893

Industri:

Bankverksamhet

Sista ändring: 2023

Eagleburgmann_company_logo

EagleBurgmann – sevnska

Tillsammans med AvenDATA har vi kunnat arkivera äldre Microsoft Dynamics-system i olika länder runt om i Europa. Avendata viewbox motsvarar våra krav på lagring sett ur ett affärs- och revisionsperspektiv. Projektet genomfördes på ett professionellt sätt och i god tid.

Omsättning:

858 Mm. €

Anställd:

5,800

Industri:

Industriell tätning

Sista ändring: 2023

Sana-Kliniken-AG_company_logo

Sana Kliniken – sevnska

Vi valde tjänsteleverantören AvenDATA för att arkivera vårt äldre branschspecifika system.

Omsättning:

3 Bn. €

Anställd:

34,600

Industri:

Sjukhus

Sista ändring: 2023

leipa_company_logo

LEIPA – Sevnska

Tack vare vårt gemensamma arkiveringsprojekt med avendata kan vi nu äntligen stänga av vårt gamla AS/400-baserade system.

Omsättning:

850 Mm. €

Anställd:

1,700

Industri:

Förpackning

Sista ändring: 2023

greiner_company-logo

GREINER – sevnska

Tillsammans med AvenDATA kunde vi smidigt hantera vår avveckling från ett SAP-system.

Omsättning:

2.27 Bn. €

Anställd:

11,015

Industri:

konglomerat

Sista ändring: 2023

GALERIA_company_logo

GALERIA – Sevnska

När vi skulle välja leverantör för arkivering av våra olika tidigare applikationer, bestämde vi oss för AvenDATA. Tillsammans kunde vi arkivera uppgifterna på ett sådant sätt att vi fortfarande har tillgång till relevanta uppgifter i ett arkiveringssystem medan vi samtidigt kan stänga ner de äldre systemen.

Omsättning:

4.49 Bn. €

Anställd:

18,000

Industri:

Detaljhandeln

Sista ändring: 2023

granite-bank-logo

Granite bank – Sevnska

Vid den tidpunkten valde vi IT-tjänsteleverantören AvenDATA för att arkivera vårt centrala banksystem och en AS/400-baserad plattform.

Balanssumma:

3.7 Bn. €

Anställd:

220

Industri:

Bankverksamhet

Sista ändring: 2023

klingel-gruppe-logo

klingel

Efter en urvalsprocess bland leverantörerna valde vi AvenDATA för att arkivera vår HOST. Arkiveringen genomfördes enligt specifikationerna från oss och vår revisor.

Omsättning:

1 Bn. €

Anställd:

2,200

Industri:

Flerkanalig distanshandel

Sista ändring: 2023

stromnetz_berlin

stromnetz Berlin

På grund av en tillfällig nedstängning av vårt befintliga faktureringssystem behövde vi med kort varsel en pålitlig och praktisk lösning – med Avendata Viewbox fick vi detta.

Omsättning:

1.14 Bn. €

Anställd:

1,509

Industri:

Energi

Sista ändring: 2023

Nord-LB Logo

nordl/lb

Genom ett framgångsrikt IT-projekt med AvenDATA kunde vi arkivera och slutligen ersätta ett invecklat kärnbankssystem.

Balanssumma:

154.012 Bn. €

Anställd:

4,900

Industri:

Bankverksamhet

Sista ändring: 2023

e-on-logo

Eon

Tack vare arkiveringsprojektet med AvenDATA står vi nu vid en punkt där vi äntligen kan stänga ner vårt befintliga system.

Omsättning:

77.4 Bn. €

Anställd:

69,733

Industri:

Energi

Sista ändring: 2023

tx_group

TX Group

Vi har arkiverat en del av våra SAP-system med AvenDATA och kunde sedan avveckla dem. Andra befintliga system (SAP, Cognos) kommer följa.

Omsättning:

957.4 Mm CHF

Anställd:

3,600

Industri:

Media

Sista ändring: 2023

bitmarck logo

BITMARCK

Vi har framgångsrikt arkiverat vårt Wilken-redovisningssystem med AvenDATA. Detta gjorde det möjligt för oss att avveckla systemet utan att förlora åtkomst till våra äldre data.

Omsättning:

350 Mm. €

Anställd:

1,600

Industri:

Insurance

Sista ändring: 2023

imcd-logo

IMCD

I ett internationellt sammanhang fick ett affärssystem bytas ut i flera länder och arkiveras på ett revisionssäkert sätt. Både tids- och kunskapskomponenterna var avgörande.

Omsättning:

3.44 Bn. €

Anställd:

3,740

Industri:

Kemisk distribution

Sista ändring: 2023

Strabag Logo

STRABAG

Under de senaste åren har vi kunnat arkivera olika äldre system som härrör från förvärv och systemkonsolideringar tillsammans med AvenDATA, sedan stänga av dem och spara på IT-kostnader för fortsatt drift av äldre system.

Omsättning:

15.3 Bn. €

Anställd:

73,606

Industri:

Konstruktion

Sista ändring: 2023

Bauer Media Group Logo

BAUER MEDIA GROUP

Med AvenDATAs ViewBox kunde vi framgångsrikt arkivera ett gammalt ekonomisystem och sedan stänga av det äldre systemet.

Omsättning:

2.07 Bn. €

Anställd:

13,226

Industri:

Media

Sista ändring: 2023

Sonepar Logo

SONEPAR

På grund av systemintegration kunde vi framgångsrikt arkivera ett äldre system för ett av våra dotterbolag med AvenDATA och sedan stänga av det.

Omsättning:

23 Bn. €

Anställd:

45,000

Industri:

Elektronisk industri

Sista ändring: 2023

Alpiq Logo

ALPIQ

ALPIQ har redan genomfört flera projekt för äldre dataarkivering av SAP-data med hjälp av AvenDATA. Motivationen var en annan: ibland var det en delmängd av ett SAP-system som fanns i en såld del av företaget i deras SAP-system, som nu är för revisionsändamål med AvenDATA, en annan gång handlade det om att ett helt äldre SAP-system skulle upplösas för att drastiskt minska driftskostnaderna.

Omsättning:

7.18 Bn. €

Anställd:

1,200

Industri:

Elektronisk industri

Sista ändring: 2023

Atos Logo

ATOS

För att vara optimalt förberedd för ett digitalt externt test har Atos Origin gett AvenDATA GmbH i uppdrag att konfigurera sin SAP DART-modul. Atos Origin är perfekt förberedd för en digital revision tack vare denna okomplicerade och säkra lösning.

Omsättning:

11.18 Bn. €

Anställd:

104,430

Industri:

Global IT tillhandahåller

Sista ändring: 2023

Servicepartner Logo

SERVICEPARTNER

Tillsammans med AvenDATA har vi arkiverat vårt SAP-system.

Balanssumma:

187 Mm. €

Anställd:

2,150

Industri:

bankverksamhet

Sista ändring: 2023

Mobene Logo

MOBENE

Vi kunde använda arkiveringslösningen ViewBox för att stänga av olika äldre system – utan att förlora åtkomst till äldre data.

Omsättning:

1.95 Bn. €

Anställd:

351

Industri:

Oljeindustri

Sista ändring: 2023

Perspektiv-kontor hamburg logo

Perspektiv – Kontor Hamburg

I enlighet med regulatoriska krav kunde vi framgångsrikt och effektivt arkivera vår SAP-data förra året med hjälp av ViewBox-arkiveringslösningen från AvenDATA.

Omsättning:

40.6 Mm. €

Anställd:

450

Industri:

Sjukvård

Sista ändring: 2023

grz Logo

GRZ

I samarbete med AvenDATA Company kunde vi framgångsrikt arkivera data från ett tidigare SAP-system på ett resursbesparande sätt.

Omsättning:

12.0 Mm. €

Anställd:

140

Industri:

Mjukvaruproducent

Sista ändring: 2023

ALSO Logo

OCKSÅ

Under de senaste åren har vi upprepade gånger kunnat arkivera de mest olika gamla systemen med hjälp av ViewBox arkiveringsprogram och sedan stänga av dem. Lösningen skulle kunna användas för både strukturerad och ostrukturerad data.

Omsättning:

12.4 Bn. €

Anställd:

4,000

Industri:

Global IT-leverantör

Sista ändring: 2023

Omfattande lista med funktioner

Standardfunktioner

Med tanke på att ViewBox har använts över hela världen i många år är listan över funktioner lång. Förutom de rättsliga kraven har man infört flera olika användarfunktioner. Nedan följer ett utdrag av de funktioner som stöds av ViewBox:

I instrumentpanelen hittar du en översikt över alla vyer, tabeller och dokument och du kan välja dem därefter.

Stödjer dig att tillhandahålla dataextrakt i GoBD-, CSV- och DART-format

Här lagras användarens loggar inklusive inloggningsuppgifter.

Här kan serviceärenden lösas.

Med hjälp av funktionen för användarhantering kan du begränsa tillgången till uppgifter.

Funktionen gör det möjligt att logga in på ett förenklat sätt.

Användarna kan helt enkelt tas över från befintlig Active Directory.

Användarna kan utvärdera sina data med hjälp av olika funktioner.

DRIFT

Extra funktioner

Med den här funktionen kan du spara arkivdata som favoriter.

Sök data på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Den här modulen uppfyller de rättsliga kraven för radering av uppgifter.

Datakrypteringsfunktionen i ViewBox tillhandahåller en krypteringstjänst på hög nivå. ViewBox kan effektivt kryptera alla tabeller vid ett globalt hackerintrång.

Ladda enkelt upp dokument.

Logga in med säker 2-faktorsautentisering via e-post.

Både dokument och vyer kan länkas.

Uppgifterna kan valideras innan de matas in här.

Drift

Moln vs drift på plats

Med webbapplikationen ViewBox kan du arbeta flexibelt. Du kan installera arkivet på dina servrar eller bekvämt använda det i vårt certifierade datacenter i det privata molnet. ISO 27001-certifieringen innebär att olika säkerhetskrav för hosting kan uppfyllas. De IT-säkerhetsåtgärder som vidtas ses över och förfarandena certifieras på nytt med jämna mellanrum. I AvenDATA Cloud säkerställer vi överflödig datalagring inom Tyskland. När det gäller säkerhetskopiering, uppdateringar och support kan du luta dig tillbaka och slappna av, vi tar hand om allt detta åt dig. Vi erbjuder även stöd för drift av ViewBox tillsammans med offentliga molnleverantörer som Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, 1&1 Ionos och många fler.
ISO Certified data center as a cloud solution
Certifierad datacentral som en molnlösning
ISO27001, ISO 9001, ISO 50001 Certificates
På grund av den höga efterfrågan från våra kunder, som ibland kommer från alltför känsliga sektorer som läkemedelsindustrin, bankväsendet, försäkrings- och fordonsindustrin, lagrar vi våra kunders data i ett certifierat datacenter. ISO-27001-certifiering säkerställer att olika säkerhetskrav för hosting kan uppfyllas. IT-säkerhetsåtgärderna ses över regelbundet och processer omcertifieras.
Avendata-Why-Viewbox

Varför ViewBox?

Om du letar efter ett programoberoende arkiv för både små och stora datavolymer är ViewBox rätt lösning för dig. Om du vill minska dina IT-kostnader utan att för den skull åsidosätta rättsliga krav – då är ViewBox rätt lösning för dig. Om du vill arkivera både strukturerade och ostrukturerade data – då är ViewBox är rätt lösning för dig. Om du vill arkivera inte bara hela system, utan även delar av dem som en del av ett carve-out-projekt – då är ViewBox rätt lösning för dig.

Vi presenterar mer än gärna programvaran för dig utan några förpliktelser i en webbsändning.

Ytterligare information om AvenDATA Group

AvenDATA grundades 2003 som en avknoppning av det välrenommerade och internationellt verksamma revisions- och skattekonsultföretaget Mazars GmbH & Co. KG (www.mazars.com). På mindre än tio år har vi blivit en av de ledande leverantörerna inom arkivering och avveckling av äldre system. Över 200 anställda arbetar dagligen med att arkivera data för företag. Vår ambition är att kontinuerligt och återkommande revolutionera framtiden för avveckling av system genom våra arkiveringsprojekt och vår arkiveringslösning ViewBox. I samband med detta har vi utökat vår spetskompetens och ledsagar företag internationellt vid genomförandet av carve-outs för att garantera en laglig arkivering efter carve-outs.