Överblick ViewBox

Arkivera dina gamla data från äldre system, eller lagra data inför nästa carve-out med hjälp av ViewBox

ViewBox är en webbapplikation som kan användas av flera kunders för arkivering av äldre data. Den har utvecklats av AvenDATA Group och lämpar sig vid både komplett avveckling av system och vid carve-outs. Programvaran är formellt certifierad enligt IDW PS880 och uppfyller därmed de rättsliga kraven. Den har använts över hela världen i över 10 år.
Avendata-Supported-Systems_screenshot-image
System som stöds

ViewBox - Slipp vara beroende av arkiveringsprogram

ViewBox är inte begränsad till vissa program. Med ViewBox kan du förutom ERP-system även arkivera CRM-system, POS-system, lönesystem, dokumenthanteringssystem och många andra. Det spelar ingen roll om uppgifterna i systemen är strukturerade eller ostrukturerade. Nedan finns ett urval av de system som redan arkiverats med ViewBox.
Användare

Vilka använder ViewBox?

Denna arkiveringslösning kan användas i samband med avveckling av äldre system. Detta kan till exempel göras om man bytt program eller i samband med en avveckling av affärsverksamheten. Förutom en komplett arkivering kan den också användas om det bara behövs en delvis arkivering i samband med carve-outs.

Följande är exempel på ViewBox-användare.
INTERNATIONELLA FÖRETAG FÖRLITAR SIG PÅ AVENDATA

Följande är exempel på ViewBox-användare

plansee_company-logo

Plansee – svenska

Tillsammans med företaget AvenDATA GmbH kunde vi arkivera uppgifterna i ett SAP ERP-system inklusive tillhörande dokument.

lbebw-logo

lbbw – Sevnska

Vi ställdes inför problemet med hur vi skulle arkivera ett system för central orderstyrning och ett system för konfigurationshantering med programvaruartefakter. Andra projekt hade tidigare arkiverat äldre system med AvenDATA. Efter ett gemensamt arkiveringsprojekt har vi fortfarande åtkomst till uppgifterna via viewbox och kan äntligen stänga ner de två äldre systemen.

Eagleburgmann_company_logo

EagleBurgmann – sevnska

Tillsammans med AvenDATA har vi kunnat arkivera äldre Microsoft Dynamics-system i olika länder runt om i Europa. Avendata viewbox motsvarar våra krav på lagring sett ur ett affärs- och revisionsperspektiv. Projektet genomfördes på ett professionellt sätt och i god tid.

Sana-Kliniken-AG_company_logo

Sana Kliniken – sevnska

Vi valde tjänsteleverantören AvenDATA för att arkivera vårt äldre branschspecifika system.

leipa_company_logo

LEIPA – Sevnska

Tack vare vårt gemensamma arkiveringsprojekt med avendata kan vi nu äntligen stänga av vårt gamla AS/400-baserade system.

greiner_company-logo

GREINER – sevnska

Tillsammans med AvenDATA kunde vi smidigt hantera vår avveckling från ett SAP-system.

GALERIA_company_logo

GALERIA – Sevnska

När vi skulle välja leverantör för arkivering av våra olika tidigare applikationer, bestämde vi oss för AvenDATA. Tillsammans kunde vi arkivera uppgifterna på ett sådant sätt att vi fortfarande har tillgång till relevanta uppgifter i ett arkiveringssystem medan vi samtidigt kan stänga ner de äldre systemen.

granite-bank-logo

Granite bank – Sevnska

Vid den tidpunkten valde vi IT-tjänsteleverantören AvenDATA för att arkivera vårt centrala banksystem och en AS/400-baserad plattform.

klingel-gruppe-logo

klingel

Efter en urvalsprocess bland leverantörerna valde vi AvenDATA för att arkivera vår HOST. Arkiveringen genomfördes enligt specifikationerna från oss och vår revisor.

stromnetz_berlin

stromnetz Berlin

På grund av en tillfällig nedstängning av vårt befintliga faktureringssystem behövde vi med kort varsel en pålitlig och praktisk lösning – med Avendata Viewbox fick vi detta.

Nord-LB Logo

nordl/lb

Genom ett framgångsrikt IT-projekt med AvenDATA kunde vi arkivera och slutligen ersätta ett invecklat kärnbankssystem.

e-on-logo

Eon

Tack vare arkiveringsprojektet med AvenDATA står vi nu vid en punkt där vi äntligen kan stänga ner vårt befintliga system.

tx_group

TX Group

Vi har arkiverat en del av våra SAP-system med AvenDATA och kunde sedan avveckla dem. Andra befintliga system (SAP, Cognos) kommer följa.

bioscientia logo

BIOSCIENTIA

Med AvenDATAs ViewBox kunde vi spara kostnaderna för att fortsätta driva det äldre systemet.

bitmarck logo

BITMARCK

Vi har framgångsrikt arkiverat vårt Wilken-redovisningssystem med AvenDATA. Detta gjorde det möjligt för oss att avveckla systemet utan att förlora åtkomst till våra äldre data.

imcd-logo

IMCD

I ett internationellt sammanhang fick ett affärssystem bytas ut i flera länder och arkiveras på ett revisionssäkert sätt. Både tids- och kunskapskomponenterna var avgörande.

Strabag Logo

STRABAG

Under de senaste åren har vi kunnat arkivera olika äldre system som härrör från förvärv och systemkonsolideringar tillsammans med AvenDATA, sedan stänga av dem och spara på IT-kostnader för fortsatt drift av äldre system.

Bauer Media Group Logo

BAUER MEDIA GROUP

Med AvenDATAs ViewBox kunde vi framgångsrikt arkivera ett gammalt ekonomisystem och sedan stänga av det äldre systemet.

Sonepar Logo

SONEPAR

På grund av systemintegration kunde vi framgångsrikt arkivera ett äldre system för ett av våra dotterbolag med AvenDATA och sedan stänga av det.

Alpiq Logo

ALPIQ

ALPIQ har redan genomfört flera projekt för äldre dataarkivering av SAP-data med hjälp av AvenDATA. Motivationen var en annan: ibland var det en delmängd av ett SAP-system som fanns i en såld del av företaget i deras SAP-system, som nu är för revisionsändamål med AvenDATA, en annan gång handlade det om att ett helt äldre SAP-system skulle upplösas för att drastiskt minska driftskostnaderna.

Nord-LB Logo

NORD/LB

Som en del av en sammanslagning och en resulterande IT-systemkonsolidering har vi använt arkiveringslösningen från AvenDATA för att stänga av ett stort antal äldre system. Dessa var både strukturerade och ostrukturerade data som framgångsrikt kunde arkiveras med hjälp av programvaran ViewBox.

Atos Logo

ATOS

För att vara optimalt förberedd för ett digitalt externt test har Atos Origin gett AvenDATA GmbH i uppdrag att konfigurera sin SAP DART-modul. Atos Origin är perfekt förberedd för en digital revision tack vare denna okomplicerade och säkra lösning.

Servicepartner Logo

SERVICEPARTNER

Tillsammans med AvenDATA har vi arkiverat vårt SAP-system.

Mobene Logo

MOBENE

Vi kunde använda arkiveringslösningen ViewBox för att stänga av olika äldre system – utan att förlora åtkomst till äldre data.

Perspektiv-kontor hamburg logo

Perspektiv – Kontor Hamburg

I enlighet med regulatoriska krav kunde vi framgångsrikt och effektivt arkivera vår SAP-data förra året med hjälp av ViewBox-arkiveringslösningen från AvenDATA.

grz Logo

GRZ

I samarbete med AvenDATA Company kunde vi framgångsrikt arkivera data från ett tidigare SAP-system på ett resursbesparande sätt.

ALSO Logo

OCKSÅ

Under de senaste åren har vi upprepade gånger kunnat arkivera de mest olika gamla systemen med hjälp av ViewBox arkiveringsprogram och sedan stänga av dem. Lösningen skulle kunna användas för både strukturerad och ostrukturerad data.

Omfattande lista med funktioner

Standardfunktioner

Med tanke på att ViewBox har använts över hela världen i många år är listan över funktioner lång. Förutom de rättsliga kraven har man infört flera olika användarfunktioner. Nedan följer ett utdrag av de funktioner som stöds av ViewBox:

I instrumentpanelen hittar du en översikt över alla vyer, tabeller och dokument och du kan välja dem därefter.

Stödjer dig att tillhandahålla dataextrakt i GoBD-, CSV- och DART-format

Här lagras användarens loggar inklusive inloggningsuppgifter.

Här kan serviceärenden lösas.

Med hjälp av funktionen för användarhantering kan du begränsa tillgången till uppgifter.

Funktionen gör det möjligt att logga in på ett förenklat sätt.

Användarna kan helt enkelt tas över från befintlig Active Directory.

Användarna kan utvärdera sina data med hjälp av olika funktioner.

DRIFT

Extra funktioner

Med den här funktionen kan du spara arkivdata som favoriter.

Sök data på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Den här modulen uppfyller de rättsliga kraven för radering av uppgifter.

Datakrypteringsfunktionen i ViewBox tillhandahåller en krypteringstjänst på hög nivå. ViewBox kan effektivt kryptera alla tabeller vid ett globalt hackerintrång.

Ladda enkelt upp dokument.

Logga in med säker 2-faktorsautentisering via e-post.

Både dokument och vyer kan länkas.

Uppgifterna kan valideras innan de matas in här.

Drift

Moln vs drift på plats

Med webbapplikationen ViewBox kan du arbeta flexibelt. Du kan installera arkivet på dina servrar eller bekvämt använda det i vårt certifierade datacenter i det privata molnet. ISO 27001-certifieringen innebär att olika säkerhetskrav för hosting kan uppfyllas. De IT-säkerhetsåtgärder som vidtas ses över och förfarandena certifieras på nytt med jämna mellanrum. I AvenDATA Cloud säkerställer vi överflödig datalagring inom Tyskland. När det gäller säkerhetskopiering, uppdateringar och support kan du luta dig tillbaka och slappna av, vi tar hand om allt detta åt dig. Vi erbjuder även stöd för drift av ViewBox tillsammans med offentliga molnleverantörer som Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, 1&1 Ionos och många fler.
ISO Certified data center as a cloud solution
Certifierad datacentral som en molnlösning
ISO27001, ISO 9001, ISO 50001 Certificates
På grund av den höga efterfrågan från våra kunder, som ibland kommer från alltför känsliga sektorer som läkemedelsindustrin, bankväsendet, försäkrings- och fordonsindustrin, lagrar vi våra kunders data i ett certifierat datacenter. ISO-27001-certifiering säkerställer att olika säkerhetskrav för hosting kan uppfyllas. IT-säkerhetsåtgärderna ses över regelbundet och processer omcertifieras.
Avendata-Why-Viewbox

Varför ViewBox?

Om du letar efter ett programoberoende arkiv för både små och stora datavolymer är ViewBox rätt lösning för dig. Om du vill minska dina IT-kostnader utan att för den skull åsidosätta rättsliga krav – då är ViewBox rätt lösning för dig. Om du vill arkivera både strukturerade och ostrukturerade data – då är ViewBox är rätt lösning för dig. Om du vill arkivera inte bara hela system, utan även delar av dem som en del av ett carve-out-projekt – då är ViewBox rätt lösning för dig.

Vi presenterar mer än gärna programvaran för dig utan några förpliktelser i en webbsändning.

Ytterligare information om AvenDATA Group

AvenDATA grundades 2003 som en avknoppning av det välrenommerade och internationellt verksamma revisions- och skattekonsultföretaget Mazars GmbH & Co. KG (www.mazars.com). På mindre än tio år har vi blivit en av de ledande leverantörerna inom arkivering och avveckling av äldre system. Över 200 anställda arbetar dagligen med att arkivera data för företag. Vår ambition är att kontinuerligt och återkommande revolutionera framtiden för avveckling av system genom våra arkiveringsprojekt och vår arkiveringslösning ViewBox. I samband med detta har vi utökat vår spetskompetens och ledsagar företag internationellt vid genomförandet av carve-outs för att garantera en laglig arkivering efter carve-outs.