Recensioner

Våra kunder har också kommenterat ViewBox. Nedan följer ett utdrag från olika kunder från olika branscher där vi bland annat är verksamma. Eftersom vi har funnits på marknaden i flera år kan vi naturligtvis inte lista dem alla. Om du vill ha ytterligare referenser, tveka inte att kontakta oss.
5/5
Tillsammans med företaget AvenDATA GmbH kunde vi arkivera uppgifterna i ett SAP ERP- system inklusive tillhörande dokument.
Vi ställdes inför problemet med hur vi skulle arkivera ett system för central orderstyrning och ett system för konfigurationshantering med programvaruartefakter. Andra projekt hade tidigare arkiverat äldre system med AvenDATA. Efter ett gemensamt arkiveringsprojekt har vi fortfarande åtkomst till uppgifterna via viewbox och kan äntligen stänga ner de två äldre systemen.
5/5
5/5
Tillsammans med AvenDATA har vi kunnat arkivera äldre Microsoft Dynamics-system i olika länder runt om i Europa. Avendata viewbox motsvarar våra krav på lagring sett ur ett affärs- och revisionsperspektiv. Projektet genomfördes på ett professionellt sätt och i god tid.
Vi valde tjänsteleverantören AvenDATA för att arkivera vårt äldre branschspecifika system.
5/5
5/5
Tack vare vårt gemensamma arkiveringsprojekt med avendata kan vi nu äntligen stänga av vårt gamla AS/400-baserade system.
Tillsammans med AvenDATA kunde vi smidigt hantera vår avveckling från ett SAP-system.
5/5
5/5
Efter en urvalsprocess bland leverantörerna valde vi AvenDATA för att arkivera vår HOST. Arkiveringen genomfördes enligt specifikationerna från oss och vår revisor.
På grund av en tillfällig nedstängning av vårt befintliga faktureringssystem behövde vi med kort varsel en pålitlig och praktisk lösning – med Avendata Viewbox fick vi detta.
5/5
Nord-LB Logo
5/5
Genom ett framgångsrikt IT-projekt med AvenDATA kunde vi arkivera och slutligen ersätta ett invecklat kärnbankssystem.
Tack vare arkiveringsprojektet med AvenDATA står vi nu vid en punkt där vi äntligen kan stänga ner vårt befintliga system.
e-on-logo
5/5
tx_group
5/5
Vi har arkiverat en del av våra SAP-system med AvenDATA och kunde sedan avveckla dem. Andra befintliga system (SAP, Cognos) kommer följa.
När vi skulle välja leverantör för arkivering av våra olika tidigare applikationer, bestämde vi oss för AvenDATA. Tillsammans kunde vi arkivera uppgifterna på ett sådant sätt att vi fortfarande har tillgång till relevanta uppgifter i ett arkiveringssystem medan vi samtidigt kan stänga ner de äldre systemen.
5/5
bitmarck logo
5/5
Vi har framgångsrikt arkiverat vårt Wilken-redovisningssystem med AvenDATA. Detta gjorde det möjligt för oss att avveckla systemet utan att förlora åtkomst till våra äldre data.
I ett internationellt sammanhang fick ett affärssystem bytas ut i flera länder och arkiveras på ett revisionssäkert sätt. Både tids- och kunskapskomponenterna var avgörande.
imcd-logo
5/5
Strabag Logo
5/5
Under de senaste åren har vi kunnat arkivera olika äldre system som härrör från förvärv och systemkonsolideringar tillsammans med AvenDATA, sedan stänga av dem och spara på IT-kostnader för fortsatt drift av äldre system.
Med AvenDATAs ViewBox kunde vi framgångsrikt arkivera ett gammalt ekonomisystem och sedan stänga av det äldre systemet.
Bauer Media Group Logo
5/5
Sonepar Logo
5/5
På grund av systemintegration kunde vi framgångsrikt arkivera ett äldre system för ett av våra dotterbolag med AvenDATA och sedan stänga av det.
ALPIQ har redan genomfört flera projekt för äldre dataarkivering av SAP-data med hjälp av AvenDATA. Motivationen var en annan: ibland var det en delmängd av ett SAP-system som fanns i en såld del av företaget i deras SAP-system, som nu är för revisionsändamål med AvenDATA, en annan gång handlade det om att ett helt äldre SAP-system skulle upplösas för att drastiskt minska driftskostnaderna.
Alpiq Logo
5/5
5/5
Vid den tidpunkten valde vi IT-tjänsteleverantören AvenDATA för att arkivera vårt centrala banksystem och en AS/400-baserad plattform.
För att vara optimalt förberedd för ett digitalt externt test har Atos Origin gett AvenDATA GmbH i uppdrag att konfigurera sin SAP DART-modul. Atos Origin är perfekt förberedd för en digital revision tack vare denna okomplicerade och säkra lösning.
Atos Logo
5/5
Servicepartner Logo
5/5
Tillsammans med AvenDATA har vi arkiverat vårt SAP-system.
Vi kunde använda arkiveringslösningen ViewBox för att stänga av olika äldre system – utan att förlora åtkomst till äldre data.
Mobene Logo
5/5
Perspektiv-kontor hamburg logo
5/5
I enlighet med regulatoriska krav kunde vi framgångsrikt och effektivt arkivera vår SAP-data förra året med hjälp av ViewBox-arkiveringslösningen från AvenDATA.
I samarbete med AvenDATA Company kunde vi framgångsrikt arkivera data från ett tidigare SAP-system på ett resursbesparande sätt.
grz Logo
5/5
ALSO Logo
5/5
Under de senaste åren har vi upprepade gånger kunnat arkivera de mest olika gamla systemen med hjälp av ViewBox arkiveringsprogram och sedan stänga av dem. Lösningen skulle kunna användas för både strukturerad och ostrukturerad data.
Med AvenDATAs ViewBox kunde vi spara kostnaderna för att fortsätta driva det äldre systemet.
bioscientia logo
5/5
Nord-LB Logo
5/5
Som en del av en sammanslagning och en resulterande IT-systemkonsolidering har vi använt arkiveringslösningen från AvenDATA för att stänga av ett stort antal äldre system. Dessa var både strukturerade och ostrukturerade data som framgångsrikt kunde arkiveras med hjälp av programvaran ViewBox.

Hittade du inte rätt referens?

Vill du ha fler referenser från andra branscher eller andra applikationer?
Inga problem, vi har en mängd andra referenser för dig, som vi inte har publicerat här.
Om du har konkreta referensförfrågningar, vänligen kontakta oss. Vi ger dig gärna ytterligare referenser.
Use cases of Avendata