Recensioner

Våra kunder har också kommenterat ViewBox. Nedan följer ett utdrag från olika kunder från olika branscher där vi bland annat är verksamma. Eftersom vi har funnits på marknaden i flera år kan vi naturligtvis inte lista dem alla. Om du vill ha ytterligare referenser, tveka inte att kontakta oss.
5/5
use_case_quote1
Under de senaste 10 åren har vi framgångsrikt arkiverat och slutligen avvecklat över 20 äldre system av olika slag med AvenDATA. Mångfalden av system sträckte sig från SAP och Microsoft Dynamics till Sage, SharePoint och branschspecifika applikationer.

Omsättning:

4 Bn. €

Anställd:

14,500

Industri:

Värmeteknik

Sista ändring:

2024
5/5
use_case_quote1
Vi stod inför utmaningen att arkivera äldre data från ett Microsoft Dynamics AX System Version 2009. För att lösa detta problem anlitade vi tjänsterna från AvenDATA, en dedikerad leverantör med expertis för att just hantera sådana frågor. Vi är verkligen tacksamma för deras ovärderliga hjälp.

Omsättning:

2.2 Bn. €

Anställd:

4000

Industri:

Kemisk

Sista ändring:

2024
5/5
use_case_quote1
Vi har framgångsrikt implementerat vårt Microsoft Dynamics AX arkiveringsprojekt i samarbete med AvenDATA. Vi inledde med ett pilotprojekt som syftade till att därefter arkivera ytterligare äldre system med samma lösning.

Omsättning:

1.1 Bn. €

Anställd:

3400

Industri:

Fastighet

Sista ändring:

2024
5/5
use_case_quote1
För att möta affärsmässiga och juridiska regleringar har vi i samarbete med Avendata arkiverat och etablerat ett mer standardiserat sätt att säkerställa datakvalitet för äldre system i Vestas.

Omsättning:

16 Bn. €

Anställd:

29,500

Industri:

Vindkraft

Sista ändring:

2024
Trelleborg
5/5
use_case_quote1
Vi har framgångsrikt arkiverat ett äldre system i USA med leverantören AvenDATA. För närvarande håller vi på att implementera ytterligare projekt med tjänsteleverantören för att ersätta ytterligare äldre system.”

Omsättning:

3 Bn. €

Anställd:

16,701

Industri:

Flygplan/Fordon

Sista ändring:

2024
nordsee
5/5
use_case_quote1
På grund av en systemavstängning i SAP-miljön bestämde vi oss för att använda arkivtjänstleverantören AvenDATA. Med dem kunde vi framgångsrikt arkivera vårt SAP-system inklusive RE-FX-data.

Omsättning:

122 Mm. €

Anställd:

6000

Industri:

mat

Sista ändring:

2024
LMS Company logo
5/5
use_case_quote1
Vi kunde framgångsrikt arkivera AS400-data i arkivmjukvaran ViewBox från tjänsteleverantören AvenDATA GmbH.

Omsättning:

360 Mm. €

Anställd:

1750

Industri:

Bil

Sista ändring:

2024
evvista company logo
5/5
use_case_quote1
För att uppfylla våra lagliga krav på lagring ställdes vi inför utmaningen att arkivera äldre SAP-system. Det har vi insett tillsammans med AvenDATA.

Omsättning:

2.3 Bn. €

Anställd:

12,000+

Industri:

Medical

Sista ändring:

2024
Swarovski_logo
5/5
use_case_quote1
Vi stod inför utmaningen att arkivera HR- och ERP-data från två SAP-system på grund av ett systembyte. Här bestämde vi oss för att implementera med AvenData!

Omsättning:

3.5 Bn. €

Anställd:

32,000

Industri:

Smycke

Sista ändring:

2024
5/5
use_case_quote1
Vi ställdes inför problemet med hur vi skulle arkivera ett system för central orderstyrning och ett system för konfigurationshantering med programvaruartefakter. Andra projekt hade tidigare arkiverat äldre system med AvenDATA. Efter ett gemensamt arkiveringsprojekt har vi fortfarande åtkomst till uppgifterna via viewbox och kan äntligen stänga ner de två äldre systemen.

Balanssumma:

282 Bn. €

Anställd:

9,893

Industri:

Bankverksamhet

Sista ändring:

2024
Perspektiv-kontor hamburg logo
5/5
use_case_quote1
I enlighet med regulatoriska krav kunde vi framgångsrikt och effektivt arkivera vår SAP-data förra året med hjälp av ViewBox-arkiveringslösningen från AvenDATA.

Omsättning:

40.6 Mm. €

Anställd:

450

Industri:

Sjukvård

Sista ändring:

2024
Nord-LB Logo
5/5
use_case_quote1
Genom ett framgångsrikt IT-projekt med AvenDATA kunde vi arkivera och slutligen ersätta ett invecklat kärnbankssystem.

Balanssumma:

154.012 Bn. €

Anställd:

4,900

Industri:

Bankverksamhet

Sista ändring:

2024
masa_company-logo
5/5
use_case_quote1
Vi har framgångsrikt arkiverat applikationer inom AS/400 och proALPHA med företaget AvenDATA.

Omsättning:

111 Mm. €

Anställd:

500

Industri:

Tillverkning

Sista ändring:

2024
5/5
use_case_quote1
Tillsammans med vår partner AvenDATA har vi kunnat realisera olika SAP-carve-out-projekt under de senaste åren som ett resultat av företagsförvärv och försäljningar. Här arkiverades antingen delar av SAP-systemen i form av företagskoder eller hela SAP-system.

Omsättning:

17 Bn. €

Anställd:

86,000

Industri:

Tillverkning

Sista ändring:

2024
Servicepartner Logo
5/5
use_case_quote1
Tillsammans med AvenDATA har vi arkiverat vårt SAP-system.

Balanssumma:

187 Mm. €

Anställd:

2,150

Industri:

bankverksamhet

Sista ändring:

2024
e-on-logo
5/5
use_case_quote1
Tack vare arkiveringsprojektet med AvenDATA står vi nu vid en punkt där vi äntligen kan stänga ner vårt befintliga system.

Omsättning:

77.4 Bn. €

Anställd:

69,733

Industri:

Energi

Sista ändring:

2024
granovit company logo
5/5
use_case_quote1
Vi stod inför utmaningen att arkivera data från 2 äldre system. Vi bemästrade detta framgångsrikt med tjänsteleverantören AvenDATA.

Omsättning:

250 Mm. €

Anställd:

250

Industri:

Djurfoderindustri

Sista ändring:

2024
Sonepar Logo
5/5
use_case_quote1
På grund av systemintegration kunde vi framgångsrikt arkivera ett äldre system för ett av våra dotterbolag med AvenDATA och sedan stänga av det.

Omsättning:

23 Bn. €

Anställd:

45,000

Industri:

Elektronisk industri

Sista ändring:

2024
MTS Group LOGO
5/5
use_case_quote1
Tillsammans med vår partner AvenDATA kunde vi framgångsrikt arkivera data från ett äldre SAP-system.

Omsättning:

449 Mm. €

Anställd:

700

Industri:

Teknologi

Sista ändring:

2024
Strabag Logo
5/5
use_case_quote1
Under de senaste åren har vi kunnat arkivera olika äldre system som härrör från förvärv och systemkonsolideringar tillsammans med AvenDATA, sedan stänga av dem och spara på IT-kostnader för fortsatt drift av äldre system.

Omsättning:

15.3 Bn. €

Anställd:

73,606

Industri:

Konstruktion

Sista ändring:

2024
nehlsen_logo
5/5
use_case_quote1
Vi kunde framgångsrikt arkivera vårt gamla system hos företaget AvenDATA.

Omsättning:

692 Mm. €

Anställd:

3000

Industri:

Förfogande

Sista ändring:

2024
ALSO Logo
5/5
use_case_quote1
Under de senaste åren har vi upprepade gånger kunnat arkivera de mest olika gamla systemen med hjälp av ViewBox arkiveringsprogram och sedan stänga av dem. Lösningen skulle kunna användas för både strukturerad och ostrukturerad data.

Omsättning:

12.4 Bn. €

Anställd:

4,000

Industri:

Global IT-leverantör

Sista ändring:

2024
vitos_company_logo
5/5
use_case_quote1
Vi kunde framgångsrikt arkivera ett av våra äldre system hos IT-tjänsteleverantören AvenDATA.

Omsättning:

700 Mm. €

Anställd:

11,000

Industri:

Sjukhus

Sista ändring:

2024
Atos Logo
5/5
use_case_quote1
För att vara optimalt förberedd för ett digitalt externt test har Atos Origin gett AvenDATA GmbH i uppdrag att konfigurera sin SAP DART-modul. Atos Origin är perfekt förberedd för en digital revision tack vare denna okomplicerade och säkra lösning.

Omsättning:

11.18 Bn. €

Anställd:

104,430

Industri:

Global IT tillhandahåller

Sista ändring:

2024
putzmeister_logo
5/5
use_case_quote1
Tillsammans med AvenDATA lyckades vi avveckla 2 äldre SAP-system.

Omsättning:

764 Mm. €

Anställd:

3,071

Industri:

Maskinteknik

Sista ändring:

2024
Alpiq Logo
5/5
use_case_quote1
ALPIQ har redan genomfört flera projekt för äldre dataarkivering av SAP-data med hjälp av AvenDATA. Motivationen var en annan: ibland var det en delmängd av ett SAP-system som fanns i en såld del av företaget i deras SAP-system, som nu är för revisionsändamål med AvenDATA, en annan gång handlade det om att ett helt äldre SAP-system skulle upplösas för att drastiskt minska driftskostnaderna.

Omsättning:

7.18 Bn. €

Anställd:

1,200

Industri:

Elektronisk industri

Sista ändring:

2024
leipa_company_logo
5/5
use_case_quote1
Tack vare vårt gemensamma arkiveringsprojekt med avendata kan vi nu äntligen stänga av vårt gamla AS/400-baserade system.

Omsättning:

850 Mm. €

Anställd:

1,700

Industri:

Förpackning

Sista ändring:

2024
bioscientia logo
5/5
use_case_quote1
Med AvenDATAs ViewBox kunde vi spara kostnaderna för att fortsätta driva det äldre systemet.

Omsättning:

6.8 Bn. €

Anställd:

37,000

Industri:

Patologi, laboratoriemedicin och radiologi

Sista ändring:

2024
Eagleburgmann_company_logo
5/5
use_case_quote1
Tillsammans med AvenDATA har vi kunnat arkivera äldre Microsoft Dynamics-system i olika länder runt om i Europa. Avendata viewbox motsvarar våra krav på lagring sett ur ett affärs- och revisionsperspektiv. Projektet genomfördes på ett professionellt sätt och i god tid.

Omsättning:

858 Mm. €

Anställd:

5,800

Industri:

Industriell tätning

Sista ändring:

2024
GALERIA_company_logo
5/5
use_case_quote1
När vi skulle välja leverantör för arkivering av våra olika tidigare applikationer, bestämde vi oss för AvenDATA. Tillsammans kunde vi arkivera uppgifterna på ett sådant sätt att vi fortfarande har tillgång till relevanta uppgifter i ett arkiveringssystem medan vi samtidigt kan stänga ner de äldre systemen.

Omsättning:

4.49 Bn. €

Anställd:

18,000

Industri:

Detaljhandeln

Sista ändring:

2024
Ewr engergie company logo
5/5
use_case_quote1
På grund av en systemkonvertering stod vi inför utmaningen att arkivera data på ett sätt som skulle tillåta oss att stänga av vårt gamla system. För detta ändamål valde vi tjänsteleverantören AvenDATA GmbH, som är specialiserad på arkivering av äldre system.

Omsättning:

870 Mm. €

Anställd:

540

Industri:

Energi

Sista ändring:

2024
Zublin -logo
5/5
use_case_quote1
Tillsammans med AvenDATA, vår partner för arkivering av ämnen, kunde vi framgångsrikt avveckla äldre system.

Omsättning:

4.2 Bn. €

Anställd:

14,000

Industri:

Konstruktion

Sista ändring:

2024
tx_group
5/5
use_case_quote1
Vi har arkiverat en del av våra SAP-system med AvenDATA och kunde sedan avveckla dem. Andra befintliga system (SAP, Cognos) kommer följa.

Omsättning:

957.4 Mm CHF

Anställd:

3,600

Industri:

Media

Sista ändring:

2024
klingel-gruppe-logo
5/5
use_case_quote1
Efter en urvalsprocess bland leverantörerna valde vi AvenDATA för att arkivera vår HOST. Arkiveringen genomfördes enligt specifikationerna från oss och vår revisor.

Omsättning:

1 Bn. €

Anställd:

2,200

Industri:

Flerkanalig distanshandel

Sista ändring:

2024
bitmarck logo
5/5
use_case_quote1
Vi har framgångsrikt arkiverat vårt Wilken-redovisningssystem med AvenDATA. Detta gjorde det möjligt för oss att avveckla systemet utan att förlora åtkomst till våra äldre data.

Omsättning:

350 Mm. €

Anställd:

1,600

Industri:

Insurance

Sista ändring:

2024
5/5
use_case_quote1
Vid den tidpunkten valde vi IT-tjänsteleverantören AvenDATA för att arkivera vårt centrala banksystem och en AS/400-baserad plattform.

Balanssumma:

3.7 Bn. €

Anställd:

220

Industri:

Bankverksamhet

Sista ändring:

2024
grz Logo
5/5
use_case_quote1
I samarbete med AvenDATA Company kunde vi framgångsrikt arkivera data från ett tidigare SAP-system på ett resursbesparande sätt.

Omsättning:

12.0 Mm. €

Anställd:

140

Industri:

Mjukvaruproducent

Sista ändring:

2024
5/5
use_case_quote1
På grund av en tillfällig nedstängning av vårt befintliga faktureringssystem behövde vi med kort varsel en pålitlig och praktisk lösning – med Avendata Viewbox fick vi detta.

Omsättning:

1.14 Bn. €

Anställd:

1,509

Industri:

Energi

Sista ändring:

2024
imcd-logo
5/5
use_case_quote1
I ett internationellt sammanhang fick ett affärssystem bytas ut i flera länder och arkiveras på ett revisionssäkert sätt. Både tids- och kunskapskomponenterna var avgörande.

Omsättning:

3.44 Bn. €

Anställd:

3,740

Industri:

Kemisk distribution

Sista ändring:

2024
Mobene Logo
5/5
use_case_quote1
Vi kunde använda arkiveringslösningen ViewBox för att stänga av olika äldre system – utan att förlora åtkomst till äldre data.

Omsättning:

1.95 Bn. €

Anställd:

351

Industri:

Oljeindustri

Sista ändring:

2024
5/5
use_case_quote1
Vi valde tjänsteleverantören AvenDATA för att arkivera vårt äldre branschspecifika system.

Omsättning:

3 Bn. €

Anställd:

34,600

Industri:

Sjukhus

Sista ändring:

2024
5/5
use_case_quote1
Vi kunde framgångsrikt arkivera vårt SAP-system hos företaget AvenDATA.

Omsättning:

2.6 Bn. €

Anställd:

11,800

Industri:

Technology

Sista ändring:

2024
5/5
use_case_quote1
Tillsammans med företaget AvenDATA GmbH kunde vi framgångsrikt arkivera data från ett SAP ERP-system inklusive bifogade dokument.

Omsättning:

2.02 Bn. €

Anställd:

11,174

Industri:

Metallbearbetning

Sista ändring:

2024
5/5
use_case_quote1
Tillsammans med AvenDATA kunde vi smidigt hantera vår avveckling från ett SAP-system.

Omsättning:

2.27 Bn. €

Anställd:

11,015

Industri:

konglomerat

Sista ändring:

2024
Bauer Media Group Logo
5/5
use_case_quote1
Med AvenDATAs ViewBox kunde vi framgångsrikt arkivera ett gammalt ekonomisystem och sedan stänga av det äldre systemet.

Omsättning:

2.07 Bn. €

Anställd:

13,226

Industri:

Media

Sista ändring:

2024
Nord-LB Logo
5/5
use_case_quote1
Genom ett framgångsrikt IT-projekt med AvenDATA kunde vi arkivera och slutligen ersätta ett invecklat kärnbankssystem.

Balanssumma:

154.012 Bn. €

Anställd:

4,900

Industri:

Bankverksamhet

Sista ändring:

2024
KSB-Logo
5/5
use_case_quote1
Vi kunde framgångsrikt arkivera vårt gamla system hos företaget AvenDATA.

Balanssumma:

2.25 Bn. €

Anställd:

15,713

Industri:

Maskinteknik

Sista ändring:

2024

Hittade du inte rätt referens?

Vill du ha fler referenser från andra branscher eller andra applikationer?
Inga problem, vi har en mängd andra referenser för dig, som vi inte har publicerat här.
Om du har konkreta referensförfrågningar, vänligen kontakta oss. Vi ger dig gärna ytterligare referenser.
Use cases of Avendata