SAP Hana

Funderar du på att migrera ditt SAP-system till den nya SAP HANA-miljön men vill av kostnadsskäl inte migrera all din data? Begriplig. Använd vårt arkiv för all data som du inte migrerade. Vi utför tillförlitligt dittSAP HANA Dataarkiveringmed vår View Box.

Avveckling
av SAP

Vår expertis inom avveckling av SAP-system

Historiska milstolpar:
från SAP R/2 till
SAP ERP 5.0

Vår expertis inom avveckling av SAP-system spänner över en mängd olika versioner, inklusive historiska milstolpar som SAP R/2, SAP R/3 och efterföljande versioner som SAP ERP 4.6 och SAP ERP 5.0. Dessa versioner har format utvecklingen av SAP ERP och legat till grund för dagens moderna system.
SAP Decommissioning services

Redo för framtiden:
expertis inom SAP ERP 6.0 och HANA

Dessutom erbjuder vi expertis inom arkivering av moderna versioner som SAP ERP 6.0 och HANA, vilket lyfter den långsiktiga återställbarheten av SAP-system i vårt arkiv viewBox till en ny nivå. Dessutom kan vi arkivera alla HR-versioner (Human Resources) av SAP. Support för SAP
Data-Retention-Tool

Status för
Data Retention Tool (DART)
i vår arkiveringslösning

SAP Data Retention Tool (DART) är en mjukvarulösning som utvecklats av SAP specifikt för arkivering och lagring av data i SAP-system. DART gör det möjligt för företag att lagra, hantera och bevara data i enlighet med lagkrav eller interna policyer.
Vår ViewBox-lösning stöder också SAP Data Retention Tool (DART)-status och gör det möjligt för dig att tillhandahålla lämpligt format för skattemyndigheter och tillsynsmyndigheter genom export. Detta är särskilt viktigt eftersom många skattemyndigheter i olika länder föredrar detta format för rapporteringsändamål.

Framgångsrik
avveckling av
hundratals system
av olika typer

Med vår djupa förståelse för arkitekturen och funktionaliteten i dessa versioner kan vi ge dig en professionell och sömlös avvecklingsprocess. Vår erfarenhet sträcker sig över hundratals framgångsrikt avvecklade system i olika versioner.

Analys av
SAP-systemet

Vår Application Retirement-process börjar med en grundlig analys av ditt SAP-system. Denna analys är avgörande för att uppskatta tidsramen och kostnaderna för arkivering av ditt gamla SAP-system. Resultatet av systemanalysen kommer att presenteras för dig som ett erbjudande till fast pris, som du kan acceptera eller avböja. Systemanalysen omfattar tekniska och affärsmässiga aspekter, till exempel åtkomst till SAP-systemet, SAP-databasens art och storlek, nödvändiga SAP-rapporter och mycket mer.

Arkivering
av SAP-projekt

När analysen av SAP-systemet är klar bestämmer du dig för att inleda projektet med oss. SAP-projektet inleds med ett kick-off-möte där ditt team träffar vår erfarna SAP-projektledare. Vi tar över arkiveringsuppgifterna i ert SAP-system samtidigt som vi avlastar era resurser. SAP-projektet omfattar olika milstolpar, till exempel åtkomst till SAP-systemet, dataexport, överföring av SAP-data och dokumentation av alla processer.
Projektets varaktighet varierar vanligtvis från 3 till 6 månader, beroende på hur komplext ert SAP-system är. Under hela SAP-processen ger våra team och projektledare stöd.
I slutet av SAP-projektet genomför vi en test- och acceptansfas för att säkerställa att alla SAP-data har överförts på ett framgångsrikt sätt. Vi följer denna fas så att den kräver minimala resurser och säkerställer att alla SAP-krav uppfylls innan SAP-projektet slutförs.

Resultat
av SAP-arkivering

Som ett resultat av migreringen till en egenutvecklad mjukvarulösning som heter ViewBox, migreras alla viktiga tabeller och dokument dit för att vara redo för framtida förfrågningar. Dessutom bygger vi om alla viktiga SAP-rapporter för att säkerställa att viktig information finns tillgänglig även efter att det ursprungliga SAP-systemet har tagits ur drift.
Efter implementeringen av ViewBox kan det ursprungliga SAP-systemet stängas ned.
I slutet av varje projekt får du omfattande dokumentation så att en sakkunnig tredje part även efter flera år kan se hur arkiveringen genomfördes och framför allt hur den testades. Dessutom lagrar vi alla enskilda tester och enskilda arkiveringssteg i ett Jira-felhanteringssystem tills arkiveringssystemet raderas.
ViewBox i världen
AvenDATA:s programvara ViewBox är ett avancerat system för läsning och forskning som gör att du snabbt och effektivt kan söka, analysera och godkänna data. ViewBox erbjuder också en mycket automatiserad funktion för radering av data efter en definierad period. ViewBox använder en pålitlig molninfrastruktur och garanterar säker åtkomst till dina data via en intuitivt användbar webbapplikation.
ViewBox genomgår regelbundna säkerhetskontroller och används redan i hundratals företag för att hämta historiska data från avvecklade äldre system. ViewBox är en beprövad lösning som ger tillförlitlig åtkomst till och effektiv användning av historiska data.
ViewBox - Archive data from any legacy systems

SAP Industry Solutions:
Tailored to Your Needs

We understand that each business sector has its unique requirements. Therefore, we also offer
specialized solutions for various industries. Our experienced team is familiar with the unique demands of
different sectors and can develop tailored decommissioning strategies to meet your specific needs.
Flexible Deployment Options & Rapid ROI
Flexibla driftsättningsalternativ
och snabb ROI
Vanligtvis betalar vår lösning för sig själv inom tolv månader efter implementeringen. Genom att migrera till vår lösning för avveckling av applikationer kan kunderna uppnå betydande kostnadsbesparingar inom flera områden, inklusive underhåll, licensavgifter, infrastruktur, personal, efterlevnad och driftskostnader. Den snabba avkastningen på investeringen gör vår lösning inte bara till ett strategiskt val för långsiktig effektivitet och efterlevnad, utan också till ett ekonomiskt förnuftigt beslut på kort sikt.
KONTINUERLIGT STÖD
FÖR KONSULTER OCH REVISORER
Vi är stolta över vårt åtagande att vara lättillgängliga för våra kunder när det gäller alla behov av skatterådgivning, revision, lagstadgad revision och juridisk rådgivning. Sedan starten av vår verksamhet har vi varit vana vid att ha ett nära samarbete med externa experter och att snabbt besvara deras förfrågningar. Vårt dedikerade team är redo att effektivt följa med och ge professionellt stöd för alla förfrågningar eller revisioner.
Kontakta oss för
en smidig avveckling
av dina SAP-system
Vårt erfarna team är tillgängligt för att på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt hantera avvecklingsprocessen, oavsett vilken version av SAP-system du har, inom en kort tidsram.
Lita på AvenDATA för en framgångsrik avveckling av dina SAP-system och kontakta oss idag för mer information.
Woman Executive Smiling