Avveckling av IT Applikation

Har du legacy system som du inte längre använder produktivt, men inte kan stänga av eftersom du fortfarande behöver behålla data? Luta dig tillbaka och lita på AvenDATA som en motståndskraftig partner för att arkivera dina äldre system i enlighet med lagen.

Introduktion
Varför arkiverar vi Legacy Systems?

Vanligtvis implementerade för decennier sedan, saktar de så kallade ”legacy systemen” ner IT-processerna i företaget. Mycket har förändrats sedan implementeringen av det äldre systemet när det gäller den använda tekniken. Marknadsförutsättningarna och kraven på företag förändras också snabbt. Tyvärr hanterar dessa äldre system ofta affärskritiska processer och har icke-standardiserade gränssnitt. Att ersätta gamla system eller till och med anpassa dem flexibelt till de nya förutsättningarna kan vara en speciell sorts utmaning. Samtidigt genererar de underhållskostnader samtidigt som systemdokumentationen är ganska sparsam. Det kan bli ett problem speciellt när de anställda, som kände till systemet väl, inte längre är där.

Vad händer när du väljer oss?

System analysis icon

Steg 1

Systemanalys

I början görs en systemanalys. Syftet med systemanalysen är att vi ska kunna uppskatta hur mycket tid vi kommer att behöva för att arkivera ditt äldre system och vilka kostnader du kommer att ha så att du har underlag för planering och beslutsfattande. Resultatet av systemanalysen är alltid ett fastpriserbjudande som du kan acceptera eller avslå. I allmänhet tar denna analys 90 minuter. Systemanalysen är uppdelad i två delar:

Teknisk del för förtydligande

tick icon

Tillgång till systemen (VPN/Citrix)

tick icon

Nödvändiga rättigheter i systemen

tick icon

Samordning med kontaktpersoner (professionella/tekniska)

tick icon

Typ/storlek av databas (t.ex. Oracle/721 Gigabyte)

tick icon

Definition av exportminne/delat minne

tick icon

Systemversion/namn

tick icon

Koordinering av backupprocesser

tick icon

... och mycket mer

Affärsdel för förtydligande

tick icon

Diskussion /överenskommelse/skärminspelningar av de erforderliga standardrapporterna t.ex. balansräkning, provbalans och försäljningsorder

tick icon

Diskussion / avtal / skärminspelningar av ytterligare rapporter

tick icon

... och mycket mer

Steps icon

Steg 2

Arkiveringsprojektet

Efter att systemanalysen har gjorts framgångsrikt bestämmer du dig för att initiera processen. När du har bestämt dig för att göra ett projekt kommer det att hållas ett kickoffmöte där ditt team kommer att lära känna vår erfarna projektledare.Följande punkter kommer att diskuteras under startmötet:
Det är viktigt för oss att vi belastar dina resurser så lite som möjligt vid arkivering. Följande ämnen kommer att diskuteras under kickoffen.
Tick icon

Introduktion av alla deltagare

Tick icon

Tillgång till nätverket

Tick icon

Presentation av processmodellen

Tick icon

Samordning av en projektplan

Tick icon

Tillgång till systemet

Tick icon

Samordning av en veckotidningHvår fix

Tick icon

Tillgång till databasen

Tick icon

och mycket mer...

Efter kickoffmötet startar projektet. På grund av vår långa erfarenhet kan vi även stötta dig om du har fastnat i processen. Följande viktiga milstolpar är en del av projektförverkligandet. Varje milstolpe är föremål för dess kvalitetssäkring.
Tick icon

Tillgång till systemet

Tick icon

Ställa in webbadressen eller VPN-åtkomst

Tick icon

Dataexportprotokoll /hashvärden

Tick icon

Användarutbildning

Tick icon

Dataöverföring

Tick icon

Dokumentation av hela projektet

Tick icon

Dataimport

Tick icon

Samordning med revisorer/revisorer

Tick icon

Skapande av testdata

Tick icon

Skapande av de beställda synpunkterna/rapporterna

Tick icon

och mycket mer...

Beroende på komplexiteten pågår ett projekt 2-6 månader. Vi stöttar dig också gärna i samordningen med din verksamhet eller revisorer.
shutdown icon

Steg 3

Användaracceptanstest - Projektöverlämnande

Det sista steget är klientacceptans. Kunden kommer troligen att testa fall och kontrollera fullständighetsloggen och dokumentationen. Om allt stämmer kommer kunden att få en acceptansrapport från oss och kan stänga av sitt system eftersom all nödvändig information sedan kan granskas och korrekt arkiveras i View Box. Från det ögonblicket försvinner riskerna med det gamla systemet, och kunden börjar spara pengar (underhåll/el/personal). Även efter acceptans erbjuder vi support. När revision aviseras, eller om fortbildning krävs, på grund av byte av anställda.
ViewBox software - a global archive for all kinds of old applications

Lösning: ViewBox från AvenDATA –Våra applikationspensionslösningargör att du får tillgång till all relevant data, utan ytterligare drift av det äldre systemet.

Vår View Box -mjukvara är tillgänglig för dig varje dag som ett forskningssystem för dina äldre data. Antingen som moln eller lokal lösning. Det bästa sättet att ta en närmare titt på View Box är att klicka på följande knapp.

AvenDATA
effektivitet genom erfarenhet

Teamet av specialister från AvenDATA har mer än 18 års erfarenhet av arkivering och borttagning av äldre system. Kunskapen omfattar mer än 250 system – från SAP till Oracle Financial till Navision. AvenDATA GmbH med huvudkontor i Berlin grundades 2003 som en spin-off av det berömda revisions- och skattekonsultföretaget Mazars GmbH & Co., KG. På grund av den internationella användningen av AvenDATA kan även transnationella krav uppfyllas problemfritt. Mer än 3 100 kunder över hela världen har förlitat sig på prestationerna från AvenDATA GmbH sedan dess grundande.
Archiving and removal of legacy systems
ARKIVERING AV PROGRAMVARA

Stort utbud av system arkiverat

Välkända internationella
företag förlitar sig på Avendata

Viessmann SV

Under de senaste 10 åren har vi framgångsrikt arkiverat och slutligen avvecklat över 20 äldre system av olika slag med AvenDATA. Mångfalden av system sträckte sig från SAP och Microsoft Dynamics till Sage, SharePoint och branschspecifika applikationer.

Omsättning:

4 Bn. €

Anställd:

14,500

Industri:

Värmeteknik

Sista ändring: 2024

Allnex SV

Vi stod inför utmaningen att arkivera äldre data från ett Microsoft Dynamics AX System Version 2009. För att lösa detta problem anlitade vi tjänsterna från AvenDATA, en dedikerad leverantör med expertis för att just hantera sådana frågor. Vi är verkligen tacksamma för deras ovärderliga hjälp.

Omsättning:

2.2 Bn. €

Anställd:

4000

Industri:

Kemisk

Sista ändring: 2024

ECE SV

Vi har framgångsrikt implementerat vårt Microsoft Dynamics AX arkiveringsprojekt i samarbete med AvenDATA. Vi inledde med ett pilotprojekt som syftade till att därefter arkivera ytterligare äldre system med samma lösning.

Omsättning:

1.1 Bn. €

Anställd:

3400

Industri:

Fastighet

Sista ändring: 2024

Vestas SV

För att möta affärsmässiga och juridiska regleringar har vi i samarbete med Avendata arkiverat och etablerat ett mer standardiserat sätt att säkerställa datakvalitet för äldre system i Vestas.

Omsättning:

16 Bn. €

Anställd:

29,500

Industri:

Vindkraft

Sista ändring: 2024

Trelleborg

Trelleborg – SV

Vi har framgångsrikt arkiverat ett äldre system i USA med leverantören AvenDATA. För närvarande håller vi på att implementera ytterligare projekt med tjänsteleverantören för att ersätta ytterligare äldre system.”

Omsättning:

3 Bn. €

Anställd:

16,701

Industri:

Flygplan/Fordon

Sista ändring: 2024

nordsee

Nordsee – SV

På grund av en systemavstängning i SAP-miljön bestämde vi oss för att använda arkivtjänstleverantören AvenDATA. Med dem kunde vi framgångsrikt arkivera vårt SAP-system inklusive RE-FX-data.

Omsättning:

122 Mm. €

Anställd:

6000

Industri:

mat

Sista ändring: 2024

LMS Company logo

LMS – SV

Vi kunde framgångsrikt arkivera AS400-data i arkivmjukvaran ViewBox från tjänsteleverantören AvenDATA GmbH.

Omsättning:

360 Mm. €

Anställd:

1750

Industri:

Bil

Sista ändring: 2024

evvista company logo

Envistac- SV

För att uppfylla våra lagliga krav på lagring ställdes vi inför utmaningen att arkivera äldre SAP-system. Det har vi insett tillsammans med AvenDATA.

Omsättning:

2.3 Bn. €

Anställd:

12,000+

Industri:

Medical

Sista ändring: 2024

Swarovski_logo

Swarovski – SV

Vi stod inför utmaningen att arkivera HR- och ERP-data från två SAP-system på grund av ett systembyte. Här bestämde vi oss för att implementera med AvenData!

Omsättning:

3.5 Bn. €

Anställd:

32,000

Industri:

Smycke

Sista ändring: 2024

granovit company logo

Granovit – SV

Vi stod inför utmaningen att arkivera data från 2 äldre system. Vi bemästrade detta framgångsrikt med tjänsteleverantören AvenDATA.

Omsättning:

250 Mm. €

Anställd:

250

Industri:

Djurfoderindustri

Sista ändring: 2024

EWR Company logo

EWR Energy – SV

På grund av en systemkonvertering stod vi inför utmaningen att arkivera data på ett sätt som skulle tillåta oss att stänga av vårt gamla system. För detta ändamål valde vi tjänsteleverantören AvenDATA GmbH, som är specialiserad på arkivering av äldre system.

Omsättning:

870 Mm. €

Anställd:

540

Industri:

Energi

Sista ändring: 2024

Adient_logo

Adient – SV

Tillsammans med vår partner AvenDATA har vi kunnat realisera olika SAP-carve-out-projekt under de senaste åren som ett resultat av företagsförvärv och försäljningar. Här arkiverades antingen delar av SAP-systemen i form av företagskoder eller hela SAP-system.

Omsättning:

17 Bn. €

Anställd:

86,000

Industri:

Tillverkning

Sista ändring: 2024

MTS logo

MTS Group – SV

Tillsammans med vår partner AvenDATA kunde vi framgångsrikt arkivera data från ett äldre SAP-system.

Omsättning:

449 Mm. €

Anställd:

700

Industri:

Teknologi

Sista ändring: 2024

masa_company-logo

masa – SV

Vi har framgångsrikt arkiverat applikationer inom AS/400 och proALPHA med företaget AvenDATA.

Omsättning:

111 Mm. €

Anställd:

500

Industri:

Tillverkning

Sista ändring: 2024

nehlsen_logo

Nehlsen AG – SV

Vi kunde framgångsrikt arkivera vårt gamla system hos företaget AvenDATA.

Omsättning:

692 Mm. €

Anställd:

3000

Industri:

Förfogande

Sista ändring: 2024

KSB_logo

KSB – SV

Vi kunde framgångsrikt arkivera vårt gamla system hos företaget AvenDATA.

Omsättning:

2.25 Bn. €

Anställd:

15,713

Industri:

Maskinteknik

Sista ändring: 2024

putzmeister_company_logo

Putzmeister – SV

Tillsammans med AvenDATA lyckades vi avveckla 2 äldre SAP-system.

Omsättning:

764 Mm. €

Anställd:

3,071

Industri:

Maskinteknik

Sista ändring: 2024

ZUBLIN_company_logo

Zublin – SV

Tillsammans med AvenDATA, vår partner för arkivering av ämnen, kunde vi framgångsrikt avveckla äldre system.

Omsättning:

4.2 Bn. €

Anställd:

14,000

Industri:

Konstruktion

Sista ändring: 2024

vitos_company_logo

vitos – SV

Vi kunde framgångsrikt arkivera ett av våra äldre system hos IT-tjänsteleverantören AvenDATA.

Omsättning:

700 Mm. €

Anställd:

11,000

Industri:

Sjukhus

Sista ändring: 2024

evatec-company-logo

Etatec – SV

Vi kunde framgångsrikt arkivera vårt SAP-system hos företaget AvenDATA.

Omsättning:

2.6 Bn. €

Anställd:

11,800

Industri:

Technology

Sista ändring: 2024

plansee_company-logo

Plansee – svenska

Tillsammans med företaget AvenDATA GmbH kunde vi arkivera uppgifterna i ett SAP ERP-system inklusive tillhörande dokument.

Omsättning:

2.02 Bn. €

Anställd:

11,174

Industri:

Metallbearbetning

Sista ändring: 2024

lbebw-logo

lbbw – Sevnska

Vi ställdes inför problemet med hur vi skulle arkivera ett system för central orderstyrning och ett system för konfigurationshantering med programvaruartefakter. Andra projekt hade tidigare arkiverat äldre system med AvenDATA. Efter ett gemensamt arkiveringsprojekt har vi fortfarande åtkomst till uppgifterna via viewbox och kan äntligen stänga ner de två äldre systemen.

Balanssumma:

282 Bn. €

Anställd:

9,893

Industri:

Bankverksamhet

Sista ändring: 2024

Eagleburgmann_company_logo

EagleBurgmann – sevnska

Tillsammans med AvenDATA har vi kunnat arkivera äldre Microsoft Dynamics-system i olika länder runt om i Europa. Avendata viewbox motsvarar våra krav på lagring sett ur ett affärs- och revisionsperspektiv. Projektet genomfördes på ett professionellt sätt och i god tid.

Omsättning:

858 Mm. €

Anställd:

5,800

Industri:

Industriell tätning

Sista ändring: 2024

Sana-Kliniken-AG_company_logo

Sana Kliniken – sevnska

Vi valde tjänsteleverantören AvenDATA för att arkivera vårt äldre branschspecifika system.

Omsättning:

3 Bn. €

Anställd:

34,600

Industri:

Sjukhus

Sista ändring: 2024

leipa_company_logo

LEIPA – Sevnska

Tack vare vårt gemensamma arkiveringsprojekt med avendata kan vi nu äntligen stänga av vårt gamla AS/400-baserade system.

Omsättning:

850 Mm. €

Anställd:

1,700

Industri:

Förpackning

Sista ändring: 2024

greiner_company-logo

GREINER – sevnska

Tillsammans med AvenDATA kunde vi smidigt hantera vår avveckling från ett SAP-system.

Omsättning:

2.27 Bn. €

Anställd:

11,015

Industri:

konglomerat

Sista ändring: 2024

GALERIA_company_logo

GALERIA – Sevnska

När vi skulle välja leverantör för arkivering av våra olika tidigare applikationer, bestämde vi oss för AvenDATA. Tillsammans kunde vi arkivera uppgifterna på ett sådant sätt att vi fortfarande har tillgång till relevanta uppgifter i ett arkiveringssystem medan vi samtidigt kan stänga ner de äldre systemen.

Omsättning:

4.49 Bn. €

Anställd:

18,000

Industri:

Detaljhandeln

Sista ändring: 2024

granite-bank-logo

Granite bank – Sevnska

Vid den tidpunkten valde vi IT-tjänsteleverantören AvenDATA för att arkivera vårt centrala banksystem och en AS/400-baserad plattform.

Balanssumma:

3.7 Bn. €

Anställd:

220

Industri:

Bankverksamhet

Sista ändring: 2024

klingel-gruppe-logo

klingel

Efter en urvalsprocess bland leverantörerna valde vi AvenDATA för att arkivera vår HOST. Arkiveringen genomfördes enligt specifikationerna från oss och vår revisor.

Omsättning:

1 Bn. €

Anställd:

2,200

Industri:

Flerkanalig distanshandel

Sista ändring: 2024

stromnetz_berlin

stromnetz Berlin

På grund av en tillfällig nedstängning av vårt befintliga faktureringssystem behövde vi med kort varsel en pålitlig och praktisk lösning – med Avendata Viewbox fick vi detta.

Omsättning:

1.14 Bn. €

Anställd:

1,509

Industri:

Energi

Sista ändring: 2024

Nord-LB Logo

nordl/lb

Genom ett framgångsrikt IT-projekt med AvenDATA kunde vi arkivera och slutligen ersätta ett invecklat kärnbankssystem.

Balanssumma:

154.012 Bn. €

Anställd:

4,900

Industri:

Bankverksamhet

Sista ändring: 2024

e-on-logo

Eon

Tack vare arkiveringsprojektet med AvenDATA står vi nu vid en punkt där vi äntligen kan stänga ner vårt befintliga system.

Omsättning:

77.4 Bn. €

Anställd:

69,733

Industri:

Energi

Sista ändring: 2024

tx_group

TX Group

Vi har arkiverat en del av våra SAP-system med AvenDATA och kunde sedan avveckla dem. Andra befintliga system (SAP, Cognos) kommer följa.

Omsättning:

957.4 Mm CHF

Anställd:

3,600

Industri:

Media

Sista ändring: 2024

bitmarck logo

BITMARCK

Vi har framgångsrikt arkiverat vårt Wilken-redovisningssystem med AvenDATA. Detta gjorde det möjligt för oss att avveckla systemet utan att förlora åtkomst till våra äldre data.

Omsättning:

350 Mm. €

Anställd:

1,600

Industri:

Insurance

Sista ändring: 2024

imcd-logo

IMCD

I ett internationellt sammanhang fick ett affärssystem bytas ut i flera länder och arkiveras på ett revisionssäkert sätt. Både tids- och kunskapskomponenterna var avgörande.

Omsättning:

3.44 Bn. €

Anställd:

3,740

Industri:

Kemisk distribution

Sista ändring: 2024

Strabag Logo

STRABAG

Under de senaste åren har vi kunnat arkivera olika äldre system som härrör från förvärv och systemkonsolideringar tillsammans med AvenDATA, sedan stänga av dem och spara på IT-kostnader för fortsatt drift av äldre system.

Omsättning:

15.3 Bn. €

Anställd:

73,606

Industri:

Konstruktion

Sista ändring: 2024

Bauer Media Group Logo

BAUER MEDIA GROUP

Med AvenDATAs ViewBox kunde vi framgångsrikt arkivera ett gammalt ekonomisystem och sedan stänga av det äldre systemet.

Omsättning:

2.07 Bn. €

Anställd:

13,226

Industri:

Media

Sista ändring: 2024

Sonepar Logo

SONEPAR

På grund av systemintegration kunde vi framgångsrikt arkivera ett äldre system för ett av våra dotterbolag med AvenDATA och sedan stänga av det.

Omsättning:

23 Bn. €

Anställd:

45,000

Industri:

Elektronisk industri

Sista ändring: 2024

Alpiq Logo

ALPIQ

ALPIQ har redan genomfört flera projekt för äldre dataarkivering av SAP-data med hjälp av AvenDATA. Motivationen var en annan: ibland var det en delmängd av ett SAP-system som fanns i en såld del av företaget i deras SAP-system, som nu är för revisionsändamål med AvenDATA, en annan gång handlade det om att ett helt äldre SAP-system skulle upplösas för att drastiskt minska driftskostnaderna.

Omsättning:

7.18 Bn. €

Anställd:

1,200

Industri:

Elektronisk industri

Sista ändring: 2024

Atos Logo

ATOS

För att vara optimalt förberedd för ett digitalt externt test har Atos Origin gett AvenDATA GmbH i uppdrag att konfigurera sin SAP DART-modul. Atos Origin är perfekt förberedd för en digital revision tack vare denna okomplicerade och säkra lösning.

Omsättning:

11.18 Bn. €

Anställd:

104,430

Industri:

Global IT tillhandahåller

Sista ändring: 2024

Servicepartner Logo

SERVICEPARTNER

Tillsammans med AvenDATA har vi arkiverat vårt SAP-system.

Balanssumma:

187 Mm. €

Anställd:

2,150

Industri:

bankverksamhet

Sista ändring: 2024

Mobene Logo

MOBENE

Vi kunde använda arkiveringslösningen ViewBox för att stänga av olika äldre system – utan att förlora åtkomst till äldre data.

Omsättning:

1.95 Bn. €

Anställd:

351

Industri:

Oljeindustri

Sista ändring: 2024

Perspektiv-kontor hamburg logo

Perspektiv – Kontor Hamburg

I enlighet med regulatoriska krav kunde vi framgångsrikt och effektivt arkivera vår SAP-data förra året med hjälp av ViewBox-arkiveringslösningen från AvenDATA.

Omsättning:

40.6 Mm. €

Anställd:

450

Industri:

Sjukvård

Sista ändring: 2024

grz Logo

GRZ

I samarbete med AvenDATA Company kunde vi framgångsrikt arkivera data från ett tidigare SAP-system på ett resursbesparande sätt.

Omsättning:

12.0 Mm. €

Anställd:

140

Industri:

Mjukvaruproducent

Sista ändring: 2024

ALSO Logo

OCKSÅ

Under de senaste åren har vi upprepade gånger kunnat arkivera de mest olika gamla systemen med hjälp av ViewBox arkiveringsprogram och sedan stänga av dem. Lösningen skulle kunna användas för både strukturerad och ostrukturerad data.

Omsättning:

12.4 Bn. €

Anställd:

4,000

Industri:

Global IT-leverantör

Sista ändring: 2024

General Data Protection
Regulation (GDPR)

Vi har övervägt allt,-
även "rätten att bli bortglömd".
ViewBox är redan kompatibel med
den nya EU-GDPR.

Från och med den 25 maj 2018 är EU:s dataskyddslag (GDPR) även giltig i Tyskland. De väsentliga innovationerna inkluderar ”rätten att bli bortglömd” som innebär radering av anspråk från drabbade personer direkt på lagringsplatsen. Med ViewBox kan sådan data göras oigenkännlig enligt EU-GDPR. Företag kommer dessutom att få en utökad redovisningsplikt för hantering av data. Och vid riskpåverkad databehandling måste en ”dataskyddsefterföljande utvärdering” genomföras enligt vissa kriterier. Med ViewBox by AvenDATA – till skillnad från andra system – är du mycket väl förberedd för dessa nya juridiska grundkrav.