Oracle
Avveckling

Vår expertis inom Oracle Decommissioning Systems

Omfattande expertis inom
arkivering av Oracle-system
i alla versioner och produkter

Vår expertis inom arkivering av Oracle-system sträcker sig över en mängd olika versioner och produkter, inklusive Oracle NetSuite, Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle Peoplesoft, Oracle E-Business Suite och Oracle Fusion Applications.

Redo för framtiden:
Expertis inom Oracle ERP 12.2
och Oracle Cloud Infrastructure:

Vi har även expertis inom arkivering av moderna versioner som Oracle ERP 12.2 och Oracle Cloud Infrastructure. Dessutom kan vi även arkivera alla HR-versioner (Human Resources) av Oracle. Detta är särskilt viktigt till exempel vid sammanslagningar och förvärv som gör att moderna Oracle-system blir föråldrade.
Framgångsrik
avveckling av
hundratals system
av olika typer
Med vår djupa förståelse för arkitekturen och funktionaliteten i dessa versioner kan vi ge dig en professionell och sömlös avvecklingsprocess. Vår erfarenhet sträcker sig över hundratals framgångsrikt avvecklade system i olika versioner.

Analys av
Oracle-systemet

Vår Application Retirement-process inleds med en omfattande analys av ditt Oracle-system. Denna analys är avgörande för att kunna uppskatta tidsramen och kostnaderna för arkiveringen av ert gamla Oracle-system. Resultatet av systemanalysen kommer att presenteras för dig som ett erbjudande till fast pris, som du antingen kan acceptera eller avböja. Systemanalysen omfattar tekniska och affärsmässiga aspekter, till exempel Oracle-systemets tillgänglighet, Oracle-databasens art och storlek, nödvändiga Oracle-rapporter m.m.

Projekt för
avveckling av Oracle

När analysen av Oracle-systemet har slutförts och ni har beslutat att gå vidare med projektet inleds Oracle Decommissioning Project med ett kick-off-möte, där ert team samarbetar med vår erfarna Oracle-projektledare. Vi tar ansvar för avvecklingsuppgifterna för ert Oracle-system och avlastar därmed era resurser. Oracle Decommissioning Project omfattar olika milstolpar, till exempel åtkomst till Oracle-systemet, dataextraktion, Oracle-datamigrering och dokumentation av alla processer. Projektets varaktighet sträcker sig vanligtvis från 3 till 6 månader, beroende på komplexiteten i ditt Oracle-system. Under hela Oracle Decommissioning-processen ger våra team och projektledare kontinuerligt stöd. När Oracle Decommissioning-projektet närmar sig slutförandet genomför vi en Oracle-test- och acceptansfas för att säkerställa en framgångsrik överföring av all Oracle-data. Vi övervakar denna fas för att minimera resurskraven och säkerställa att alla Oracle-förutsättningar är uppfyllda innan Oracle Decommissioning-projektet slutförs.

Resultat av
Oracle-arkivering

Efter migreringen till en egenutvecklad mjukvarulösning som kallas ViewBox, migreras alla viktiga tabeller och dokument dit, redo för framtida förfrågningar. Dessutom återskapar vi alla viktiga Oracle-rapporter för att skydda kritisk information, även efter att det ursprungliga Oracle-systemet har tagits ur drift. Efter implementeringen av ViewBox kan det ursprungliga Oracle-systemet avaktiveras.
I slutet av varje projekt får du omfattande dokumentation så att en sakkunnig tredje part även efter flera år kan se hur arkiveringen genomfördes och framför allt hur den testades. Dessutom lagrar vi alla enskilda tester och enskilda arkiveringssteg i ett Jira-felhanteringssystem tills arkiveringssystemet raderas.
ViewBox i världen
AvenDATA:s programvara ViewBox är ett avancerat system för läsning och forskning som gör att du snabbt och effektivt kan söka, analysera och godkänna data. ViewBox erbjuder också en mycket automatiserad funktion för radering av data efter en definierad period. ViewBox använder en pålitlig molninfrastruktur och garanterar säker åtkomst till dina data via en intuitivt användbar webbapplikation.
ViewBox genomgår regelbundna säkerhetskontroller och används redan i hundratals företag för att hämta historiska data från avvecklade äldre system. ViewBox är en beprövad lösning som ger tillförlitlig åtkomst till och effektiv användning av historiska data.
ViewBox - Archive data from any legacy systems

Oracle Industry Solutions:
Tailored to Your Needs

We understand that each business sector has its unique requirements. Therefore, we also offer
specialized solutions for various industries. Our experienced team is familiar with the unique demands of
different sectors and can develop tailored decommissioning strategies to meet your specific needs.
A man and woman pointing at a computer screen, discussing and analyzing
Flexibla driftsättningsalternativ
och snabb ROI
Vanligtvis betalar vår lösning för sig själv inom tolv månader efter implementeringen. Genom att migrera till vår lösning för avveckling av applikationer kan kunderna uppnå betydande kostnadsbesparingar inom flera områden, inklusive underhåll, licensavgifter, infrastruktur, personal, efterlevnad och driftskostnader. Den snabba avkastningen på investeringen gör vår lösning inte bara till ett strategiskt val för långsiktig effektivitet och efterlevnad, utan också till ett ekonomiskt förnuftigt beslut på kort sikt.
KONTINUERLIGT STÖD
FÖR KONSULTER OCH REVISORER
Vi är stolta över vårt åtagande att vara lättillgängliga för våra kunder när det gäller alla behov av skatterådgivning, revision, lagstadgad revision och juridisk rådgivning. Sedan starten av vår verksamhet har vi varit vana vid att ha ett nära samarbete med externa experter och att snabbt besvara deras förfrågningar. Vårt dedikerade team är redo att effektivt följa med och ge professionellt stöd för alla förfrågningar eller revisioner.
Kontakta oss för
en smidig avveckling
av dina Oracle-system
Vårt erfarna team är tillgängligt för att på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt hantera avvecklingsprocessen, oavsett vilken version av Oracle-system du har, inom en kort tidsram.
Lita på AvenDATA för en framgångsrik avveckling av dina Oracle-system och kontakta oss idag för mer information.
A professional woman happily works on her laptop