Nedlukning
af Oracle

Vores ekspertise i Oracle Decommissioning-systemer

Omfattende ekspertise i
arkivering af Oracle-systemer
på tværs af versioner og produkter

Vores ekspertise i arkivering af Oracle-systemer strækker sig over en række forskellige versioner og produkter, herunder Oracle NetSuite, Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle Peoplesoft, Oracle E-Business Suite og Oracle Fusion Applications.

Klar til fremtiden:
Ekspertise i Oracle ERP 12.2
og Oracle Cloud Infrastructure:

Vi har også ekspertise i arkivering af moderne versioner som Oracle ERP 12.2 og Oracle Cloud Infrastructure. Derudover kan vi også arkivere alle HR-versioner (Human Resources) af Oracle. Det er især vigtigt, når der f.eks. sker fusioner og opkøb, som gør moderne Oracle-systemer forældede.
Succesfuld
dekommissionering
af hundredvis af systemer
på tværs af forskellige typer
Med vores dybe forståelse af arkitekturen og funktionaliteten i disse versioner kan vi give dig en professionel og problemfri nedlukningsproces. Vores erfaring strækker sig over hundredvis af succesfuldt dekommissionerede systemer i forskellige versioner.

Analyse af
Oracle-systemet

Vores Application Retirement-proces begynder med en omfattende analyse af dit Oracle-system. Denne analyse er afgørende for at estimere tidsrammen og omkostningerne i forbindelse med arkivering af dit gamle Oracle-system. Resultaterne af systemanalysen vil blive præsenteret for dig som et fastpristilbud, som du enten kan acceptere eller afslå. Systemanalysen omfatter tekniske og forretningsmæssige aspekter som f.eks. Oracle-systemets tilgængelighed, Oracle-databasens art og størrelse, nødvendige Oracle-rapporter og meget mere.

Oracle
dekommissionerings-
projekt

Når Oracle-systemanalysen er afsluttet, og I har besluttet at gå videre med projektet, markerer et kick-off-møde starten på Oracle Decommissioning-projektet, hvor jeres team vil samarbejde med vores erfarne Oracle-projektleder. Vi påtager os ansvaret for dekommissioneringsopgaverne for dit Oracle-system og aflaster dermed dine ressourcer. Oracle Decommissioning Project omfatter forskellige milepæle som f.eks. adgang til Oracle-systemet, dataudtræk, Oracle-datamigrering og dokumentation af alle processer. Projektet strækker sig typisk over 3 til 6 måneder, afhængigt af kompleksiteten af dit Oracle-system. Gennem hele Oracle Decommissioning-processen yder vores teams og projektledere løbende support. Når Oracle Decommissioning-projektet nærmer sig sin afslutning, gennemfører vi en Oracle-test- og acceptfase for at sikre en vellykket overførsel af alle Oracle-data. Vi overvåger denne fase for at minimere ressourcekravene og sikre, at alle Oracle-forudsætninger er opfyldt, før vi afslutter Oracle Decommissioning-projektet.

Resultat
af Oracle-arkivering

Efter migreringen til en proprietær softwareløsning kaldet ViewBox migreres alle vigtige tabeller og dokumenter dertil, så de er klar til fremtidige forespørgsler. Derudover genskaber vi alle vigtige Oracle-rapporter for at beskytte kritisk information, selv efter at det oprindelige Oracle-system er taget ud af drift. Når ViewBox er implementeret, kan det oprindelige Oracle-system deaktiveres.
Efter migreringen til en proprietær softwareløsning kaldet ViewBox migreres alle vigtige tabeller og dokumenter dertil, så de er klar til fremtidige forespørgsler. Derudover genskaber vi alle vigtige Oracle-rapporter for at beskytte kritisk information, selv efter at det oprindelige Oracle-system er taget ud af drift. Når ViewBox er implementeret, kan det oprindelige Oracle-system deaktiveres. Ved afslutningen af hvert projekt modtager du omfattende dokumentation, så en sagkyndig tredjepart selv mange år senere kan se, hvordan arkiveringen blev udført og frem for alt, hvordan den blev testet. Derudover gemmer vi alle individuelle tests og individuelle arkiveringstrin i et Jira-billetsystem, indtil arkiveringssystemet slettes.
En verden af ViewBox
Som et banebrydende læse- og forskningssystem giver AvenDATA’s View Box-software dig mulighed for hurtigt og effektivt at søge, analysere og godkende data. View Box tilbyder også en meget automatiseret funktion til sletning af data efter en defineret periode. View Box udnytter en pålidelig cloud-infrastruktur og giver sikker adgang til dine data via en intuitivt betjent webapplikation.
View Box gennemgår regelmæssige sikkerhedstjek og anvendes allerede i hundredvis af virksomheder til at hente historiske data fra nedlagte ældre systemer. Som en gennemprøvet løsning giver View Box en pålidelig måde at få adgang til og effektivt udnytte historiske data på.
ViewBox - Archive data from any legacy systems

Oracle Industry Solutions:
Tailored to Your Needs

We understand that each business sector has its unique requirements. Therefore, we also offer
specialized solutions for various industries. Our experienced team is familiar with the unique demands of
different sectors and can develop tailored decommissioning strategies to meet your specific needs.
A man and woman pointing at a computer screen, discussing and analyzing
Fleksible implementeringsmuligheder
og hurtig ROI
Typisk betaler vores løsning sig selv inden for tolv måneder efter implementeringen. Ved at migrere til vores løsning til nedlukning af applikationer kan kunderne opnå betydelige omkostningsbesparelser på flere områder, herunder vedligeholdelse, licensafgifter, infrastruktur, personale, compliance og driftsomkostninger. Denne hurtige ROI gør ikke kun vores løsning til et strategisk valg for langsigtet effektivitet og compliance, men også til en økonomisk fornuftig beslutning på kort sigt.
KONTINUERLIG STØTTE
TIL KONSULENTER OG REVISORER
Vi er stolte af vores forpligtelse til at stå til rådighed for vores kunder, hvis de har behov for skatterådgivning, revision, lovpligtig revision og juridisk rådgivning. Siden starten af vores virksomhed har vi været vant til at samarbejde tæt med eksterne eksperter og hurtigt besvare deres forespørgsler. Vores dedikerede team er klar til effektivt at ledsage og yde professionel støtte til alle forespørgsler eller revisioner.
Kontakt os for at få en
problemfri afvikling af dine Oracle-systemer
Vores erfarne team står til rådighed for effektivt og omkostningseffektivt at styre dekommissioneringsprocessen, uanset versionen af dit Oracle-system, inden for en kort tidsramme.
Stol på AvenDATA til en vellykket afvikling af dine Oracle-systemer, og kontakt os i dag for at få flere oplysninger.
A professional woman happily works on her laptop