Likvidation / Insolvens

På grund af insolvens spørger du dig selv, hvordan du stadig kan beholde dataene fra dine it-eftermæle systemer. Vi kender svaret på dit spørgsmål – brug vores ViewBox-arkiv og frigør dig fra dine eftermæle systemer.

Insolvens er
stadig ikke slutningen for dine data

I tilfælde af likvidation eller insolvens tænker man normalt ikke over, at dataene stadig skal være tilgængelige i systemerne i årevis. Desuden skal de opfylde forskellige krav, for eksempel adgang til økonomistyring, toldkontrol eller indkomstskattekontrol. Der er også krav, der er typiske for forskellige filialer, såsom sporing af gebyrer, information af leverandører osv. Disse krav er verdensomspændende og er ikke begrænset til ét land.
Likvidation eller insolvens medfører allerede mange problemer, der skal løses. De ældre ansøgninger er ikke nødvendigvis prioriteten og kræver ressourcer, der normalt ikke længere er tilgængelige efter insolvens. Det samme gælder ekspertisen i at håndtere disse ældre systemer. Derfor tager vi os gerne af disse applikationer, uden at du behøver at afsætte ekstra ressourcer til dem.

Hvad sker der, når du vælger os?

System analysis icon

TRIN 1

System analyse

I begyndelsen udføres en systemanalyse. Formålet med systemanalysen er at gøre det muligt for os at estimere, hvor lang tid vi skal bruge på at arkivere dit legacy-system, og hvilke omkostninger du vil pådrage dig, så du har et grundlag for planlægning og beslutningstagning. Resultatet af systemanalysen er altid et fastpristilbud, som du kan acceptere eller afvise. Generelt tager denne analyse 90 minutter. Systemanalysen er opdelt i to dele:

Teknisk del til afklaring

tick icon

Adgang til systemerne (VPN/Citrix)

tick icon

Nødvendige rettigheder i systemerne

tick icon

Koordinering med kontaktpersoner (faglig/teknisk)

tick icon

Databasens type/størrelse (f.eks. Oracle/721 gigabyte)

tick icon

Definition af eksporthukommelse/delt hukommelse

tick icon

Systemversion/-navn

tick icon

Koordinering af backupprocesser

tick icon

... og meget mere

Forretningsdel til afklaring

tick icon

Diskussion/aftale/skærmoptagelser af de krævede standardrapporter, f.eks. balance, prøvesaldo, salgsordre

tick icon

Diskussion / aftale / skærmoptagelser af yderligere rapporter

tick icon

... og meget mere

Steps icon

TRIN 2

Arkiveringsprojektet

Når systemanalysen er udført med succes, spørger du dig selv, om du vil starte projektet. Når du har besluttet dig for et projekt, vil der være et kickoff-møde, hvor dit team lærer vores erfarne projektleder at kende. På dette kickoff-møde vil der blive stemt om følgende punkter:
Det er vigtigt for os, at vi belaster dine ressourcer så lidt som muligt, når vi arkiverer. Følgende emner vil blive diskuteret under kickoff.
Tick icon

Introduktion af alle deltagere

Tick icon

Adgang til netværket

Tick icon

Præsentation af procesmodellen

Tick icon

Koordinering af en projektplan

Tick icon

Adgang til systemet

Tick icon

Koordinering af en ugentlig hourfix

Tick icon

Adgang til databasen

Tick icon

og meget mere...

Efter kickoff-mødet starter projektet. På grund af vores store erfaring kan vi også støtte dig, hvis du sidder fast et par steder. Følgende væsentlige milepæle er en del af projektets realisering. Hver milepæl er underlagt kvalitetssikring.
Tick icon

Adgang til systemet

Tick icon

Opsætning af web-adressen eller VPN-adgangen

Tick icon

Dataeksportprotokol - kontrol af fuldstændighed/hash-værdier

Tick icon

Bruger træning

Tick icon

Dataoverførsel

Tick icon

Dokumentation af hele projektet

Tick icon

Import af data

Tick icon

Koordinering med revisorer/revisorer

Tick icon

Oprettelse af testdata

Tick icon

Oprettelse af de bestilte synspunkter/rapporter

Tick icon

og meget mere...

Afhængigt af kompleksiteten varer et projekt 2-6 måneder. Vi hjælper dig også gerne med at koordinere med din virksomhed eller revisorer.
shutdown icon

TRIN 3

Test af brugeraccept - Projektoverdragelse

Det sidste trin er klientaccept. Klienten vil sandsynligvis teste sager og kontrollere fuldstændighedsloggen og dokumentationen. Hvis alt er korrekt, modtager klienten en acceptrapport fra os og kan slukke for deres system, da alle de nødvendige oplysninger derefter kan gennemgås og arkiveres korrekt i ViewBox. Fra det øjeblik er risiciene ved det gamle system nedlagt, og klienten begynder at spare penge (vedligeholdelse / elektricitet / personale). Selv efter accept tilbyder vi support, når en revision annonceres, eller hvis der er behov for yderligere uddannelse på grund af et skift af medarbejdere.
Access to all relevant data even after the liquidation
LØSNING

Adgang til alle relevante
data selv efter likvidationen

I form af en forsyning i det lokale miljø på dit kontor eller som en sikker cloud hosting-løsning – ISO 27001-, ISO 9001- og ISO 50001-certificeret. Med ViewBox-softwaren fra AvenDATAkan du levere et globalt arkiv til alle slags gamle applikationer.

Muliggøre effektiv og sikker
likvidationen af virksomheden.
adgang til alle relevante data, selv efter

Det er udfordringen: Hvordan kan man garantere adgang til alle relevante data, selv efter virksomhedens afslutning? Og gør det uden at fortsætte med at drive de gamle systemer og bruge de relevante ressourcer?
efficient and secure access to all relevant data even after the liquidation of the company
FORDELE & FUNKTIONER

Fordele ved ViewBox

Fast pris

Hvert af vores arkiveringsprojekter er baseret på en fast pris, hvilket giver dig det nødvendige planlægnings- og budgetgrundlag. Den faste pris inkluderer migrering og løbende omkostninger.

Fusion og opkøb

ViewBox kan ikke kun bruges til nedlukningssystemer, men også til carve-outs, der kræves på grund af virksomhedsopkøb.

Besparelser på it-ressourcer

Ved at nedlægge ældre systemer frigøres interne ressourcer, der nu igen kan bruges til produktive systemer eller andre projekter. Disse belaster ikke de interne ressourcer yderligere.

Sluk for det ældre system

Hovedformålet med arkivering er at kunne nedlægge det ældre system bagefter. Dette refererer til applikationen såvel som den gamle server og den gamle database.

Dokumentation

For hvert arkiveringsprojekt modtager du dokumentationsproceduren fra os, herunder det væsentlige bevis for den interne revision og revisorerne. Det overvejer beviserne for dataintegritet, datafuldstålelighed og revisionssikkerhed.

Mulighed for flere klienter

Arkiveringssoftwaren er multiklient-kompatibel og kan derfor bruges til forskellige kunder og systemer på tværs af en bred vifte af producenter. Du kan oprette et arkiv til alle dine ældre systemer.

archiving and removal of legacy systems

Effektivitet gennem erfaring

Teamet af specialister i AvenDATA har mere end 18 års erfaring med arkivering og fjernelse af ældre systemer. Den viden omfatter mere end 250 systemer – fra SAP over Oracle Financial til Navision. AvenDATA GmbH med hovedkontor i Berlin blev grundlagt i 2003 som et spin-off af det berømte revisions- og skattekonsulentfirma Mazars GmbH & Co., KG. På grund af den internationale brug af AvenDATAkan selv tværnationale krav opfyldes problemfrit. Mere end 3.000 kunder verden over har stolet på AvenDATA GmbH’s resultater siden grundlæggelsen.

Generel forordning
om databeskyttelse (GDPR)

Vi har overvejet alt -
også 'retten til at blive glemt'. .
ViewBox er allerede i overensstemmelse med den
nye EU-GDPR.

Fra den 25. maj 2018 er databeskyttelsesloven (GDPR) fra Den Europæiske Union (EU) også gyldig i Tyskland. De væsentlige nyskabelser omfatter “retten til at blive glemt”, som indebærer sletning af krav fra berørte personer direkte på opbevaringsstedet. Med ViewBox kan sådanne data gøres uigenkendelige i EU-GDPR’s forstand. Virksomhederne vil desuden få en udvidet regnskabspligt for håndtering af data. Og i tilfælde af risikobelyst databehandling skal der foretages en »efterfølgende vurdering af databeskyttelsen« efter visse kriterier. I modsætning til andre systemer, med ViewBox fra AvenDATA – er du forberedt på disse nye juridiske grundlæggende krav meget godt.