Fusioner og overtagelser

Overvejelser om fusioner og overtagelser, omkostningsbesparelser og arkivering af ældre systemer

Overgang af IT-systemer
i forbindelse med fusioner fra aktiv brug til ældre status

Vi vil gerne fremhæve, at i forbindelse med fusioner og opkøb (M&A) i virksomheder bliver IT-systemer ofte overflødige og bruges ikke længere aktivt. Disse systemer kan overgå til det, der almindeligvis kaldes »legacy-systemer«, som helt eller delvist kan blive erstattet af den overtagende virksomheds hovedsystemer.
Professional man in suit standing in a server room filled with computer servers and network equipment for Transition of IT Systems in Mergers & Acquisitions

Nødvendigheden af at arkivere ældre systemer
for fortsat dataadgang og compliance

I mange tilfælde bliver data fra disse ældre systemer kun delvist importeret til indløserens hovedsystemer. Denne situation kan resultere i, at kritiske data og oplysninger forbliver i de ældre systemer, som ikke længere vedligeholdes eller understøttes aktivt. For at sikre fortsat adgang til disse data og for at opfylde compliance-krav bliver det nødvendigt at arkivere de gamle systemer.

Realisering af langsigtede
omkostningsbesparelser gennem ældre systemer

Arkivering af ældre systemer letter ikke kun adgangen til vigtige data, men bidrager også til langsigtede omkostningsbesparelser. Ved at afvikle og arkivere forældede systemer kan driftsomkostningerne reduceres ved at spare på dyre licensafgifter, vedligeholdelsesomkostninger og ressourcer, der er afsat til at vedligeholde forældede teknologier.
A sprawling industrial plant with a network of pipes and chimneys

Erfaring med arkivering
af forskellige systemer og versioner

Vi vil gerne understrege, at vi i løbet af de seneste år har opbygget stor erfaring med arkivering af forskellige systemer og versioner. Blandt de systemer, vi har håndteret, er SAP, Oracle, Mainframe, Navision og mange andre.

Omfattende referencer til rådighed for arkiveringsprojekter i forbindelse med bankfusioner

Vi har især deltaget aktivt i bankfusioner, hvor vi med succes har arkiveret adskillige systemer. Disse projekter involverede et væld af systemer og applikationer, som ikke længere blev brugt aktivt efter fusionen. Ved at udnytte vores ekspertise og gennemprøvede metoder sikrede vi, at kritiske data og oplysninger fra disse systemer blev arkiveret korrekt og gjort tilgængelige.
Derudover har vi samlet et væld af referencer fra disse projekter, som vi gerne deler på forespørgsel, så potentielle kunder kan få konkrete eksempler på vores vellykkede indsats inden for systemarkivering i banksektoren.
Skyline at sunset, showcasing iconic landmarks like the Tower Bridge and the Shard, with a vibrant orange and purple sky.
Analyse
af SAP-systemet
Vores proces for udfasning af applikationer begynder med en grundig analyse af dit ældre system. Denne analyse er afgørende for at estimere tidsrammen og omkostningerne i forbindelse med arkivering af dit legacy-system, uanset om det er SAP eller en anden type legacy-system. Resultaterne af systemanalysen vil blive præsenteret for dig som et fastpristilbud, som du kan acceptere eller afslå. Systemanalysen dækker tekniske og forretningsmæssige aspekter som systemadgang, databasetype og -størrelse, nødvendige rapporter og meget mere.
Arkivering af
ældre systemprojekter
Når systemanalysen er afsluttet, beslutter du at gå videre med projektet sammen med os. Et kick-off-møde markerer begyndelsen på projektet, hvor dit team møder vores erfarne projektleder. Vi påtager os arkiveringsopgaverne for dit gamle system og aflaster dine ressourcer. Projektet omfatter forskellige milepæle som systemadgang, dataeksport, dataoverførsel og dokumentation af alle processer. Projektets varighed varierer typisk fra 3 til 6 måneder, afhængigt af kompleksiteten af dit gamle system. Under hele processen står vores teams og projektledere til rådighed for support.
I slutningen af projektet gennemfører vi test- og godkendelsesfaser for at sikre, at alle data er blevet overført med succes. Vi ledsager disse faser, så de kræver minimal ressourceallokering og sikrer, at alle krav er opfyldt, inden projektet afsluttes.
Resultat af
arkivering af ældre systemer
Som et resultat af migreringen til en proprietær softwareløsning kaldet ViewBox er alle vigtige tabeller og dokumenter migreret dertil for at være klar til fremtidige forespørgsler. ViewBox er et genfindingssystem, der giver nem og effektiv adgang til de arkiverede data. Derudover rekonstruerer vi alle vigtige rapporter for at sikre, at vigtige oplysninger forbliver tilgængelige, selv efter at det oprindelige system er taget ud af drift. Efter implementeringen af ViewBox kan det oprindelige system lukkes ned
Ved afslutningen af hvert projekt modtager du omfattende dokumentation, så en sagkyndig tredjepart selv mange år senere kan se, hvordan arkiveringen blev udført og frem for alt, hvordan den blev testet. Derudover gemmer vi alle individuelle tests og individuelle arkiveringstrin i et Jira-billetsystem, indtil arkiveringssystemet slettes.
En verden af ViewBox
Som et banebrydende læse- og forskningssystem giver AvenDATA’s View Box-software dig mulighed for hurtigt og effektivt at søge, analysere og godkende data. View Box tilbyder også en meget automatiseret funktion til sletning af data efter en defineret periode. View Box udnytter en pålidelig cloud-infrastruktur og giver sikker adgang til dine data via en intuitivt betjent webapplikation.
View Box gennemgår regelmæssige sikkerhedstjek og anvendes allerede i hundredvis af virksomheder til at hente historiske data fra nedlagte ældre systemer. Som en gennemprøvet løsning giver View Box en pålidelig måde at få adgang til og effektivt udnytte historiske data på.
ViewBox - Archive data from any legacy systems
A man and woman carefully examine a document, focusing intently on its contents.
Fleksible implementeringsmuligheder
og hurtig ROI
Typisk betaler vores løsning sig selv inden for tolv måneder efter implementeringen. Ved at migrere til vores løsning til nedlukning af applikationer kan kunderne opnå betydelige omkostningsbesparelser på flere områder, herunder vedligeholdelse, licensafgifter, infrastruktur, personale, compliance og driftsomkostninger. Denne hurtige ROI gør ikke kun vores løsning til et strategisk valg for langsigtet effektivitet og compliance, men også til en økonomisk fornuftig beslutning på kort sigt.
KONTINUERLIG STØTTE
TIL KONSULENTER OG REVISORER
Vi er stolte af vores forpligtelse til at stå til rådighed for vores kunder, hvis de har behov for skatterådgivning, revision, lovpligtig revision og juridisk rådgivning. Siden starten af vores virksomhed har vi været vant til at samarbejde tæt med eksterne eksperter og hurtigt besvare deres forespørgsler. Vores dedikerede team er klar til effektivt at ledsage og yde professionel støtte til alle forespørgsler eller revisioner.
Kontakt os for at få en
problemfri afvikling af dine ældre-systemer

Vores erfarne team står til rådighed for effektivt og omkostningseffektivt at styre dekommissioneringsprocessen, uanset versionen af dit SAP-system, inden for en kort tidsramme.

Stol på AvenDATA til en vellykket afvikling af dine SAP-systemer, og kontakt os i dag for at få flere oplysninger.
A woman with a bright smile sitting at a desk, working on a laptop.