Låt oss arkivera dina äldre system
och realisera dina carve-outs med oss!

Vi gör det möjligt för dig att avsevärt minska IT-kostnaderna genom att kostnadseffektivt arkivera dina gamla IT-system, även kallade legacy-system. Dessutom hjälper vi dig med carve-outs genom att effektivt isolera och ekonomiskt arkivera nödvändiga data.

Omfattande
erfarenhet av
äldre system

Vår mångåriga erfarenhet sträcker sig inte bara över ett brett geografiskt område utan omfattar även arbete med en mängd olika äldre system. Dessa inkluderar äldre ERP-system, kärnbanksystem, skräddarsydda databaslösningar, intern utveckling, stordatorsystem, AS400-system, JD-Edwards-system, Peoplesoft, Oracle NetSuite och olika andra plattformar som används globalt eller lokalt i företag.
0 +
Projekt
Vi har framgångsrikt
genomfört mer än 650
arkiveringsprojekt.
0 +
erfarenhet
We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het archiveren van legacysystemen.
0 +
Professionella
Vi har ett team på 225+ experter med specialkunskaper inom arkivering av äldre system/carve-outs.
Cross-Industry Expertise: Successful Archiving of Systems

Branschöverskridande expertis: framgångsrik arkivering av system

Vår mångsidiga expertis sträcker sig över flera olika branscher. Med våra framgångar inom läkemedelsindustrin i spetsen har vi arkiverat system som har varit banbrytande. Med lång erfarenhet av att samarbeta med banker och försäkringsbolag har vi framgångsrikt utökat vår kompetens till fordons- och konsumentvaruindustrin. På så sätt har vi konsekvent arkiverat många system på ett sätt som gör det möjligt att senare avveckla dem. Ett urval av många branscher finns här.

Arkivering
Moderna system

Denna omfattande kapacitet gör att vi kan arkivera inte bara traditionella äldre system utan även moderna system, särskilt i situationer som nedläggning av verksamheter, systemkonsolidering och som en del av digitala omvandlingsprocesser. Detta ger våra kunder en sömlös övergång och säkrar deras värdefulla data över alla teknikgenerationer.

Carve-outs
med AvenDATA:
snabbt, säkert, effektivt

Planerar du att sälja ditt företag och står inför utmaningen att outsourca känsliga data och arkivera den på ett lagligt sätt?
Oroa dig inte, vi hjälper dig! Carve-outs är mer än bara ett projekt för oss – det är en integrerad del av vårt omfattande tjänsteerbjudande.

Maximal datasäkerhet:
ISO 27001- och PS 880-certifieringar uppfyller
regelbundna penetrationstester!

Vi hostar våra data i ett certifierat datacenter på grund av den höga globala efterfrågan från våra kunder. Dessa kundkrav kan komma från mycket känsliga sektorer som läkemedelsindustrin, bank-, försäkrings- och fordonsindustrin. ISO 27001-certifieringen säkerställer att alla säkerhetskrav för hosting analyseras noggrant och uppfylls. IT-säkerhetsåtgärderna granskas också noggrant tillsammans med processerna som regelbundet omcertifieras.
Alla våra säkerhetsåtgärder granskas, dokumenteras och utvärderas i checklistor som upprättas dagligen, veckovis och månadsvis. Därefter vidtas lämpliga åtgärder för att upprätthålla eller förbättra säkerheten. På så sätt säkerställs att alla säkerhetsstandarder kontinuerligt följs och övervakas. Säkerheten är också avgörande för äldre system.
ISO 27001 certification