AvenDATA arkiverar äldre system och utför carve-outs

Oavsett om det gäller ERP- eller CRM-system, ostrukturerad data eller säkerhetskopiering av filer, kommer vi att bygga ett arkiveringssystem åt dig, fritt från dina äldre system och som också uppfyller juridiska krav. Dra nytta av vår mångåriga erfarenhet på marknaden, vilket återspeglas i de hundratals arkiveringsprojekt vi har genomfört världen över.

Vår specialisering på systemarkivering, systemavveckling och utskärning, förapplikationspensionslösningargör oss betydligt mer effektiva, kostnadseffektiva, funktionella och med en snabbare handläggningstid.
Gör det inte som CIO Tom!

Arkivera dina arv system!

Med vår breda erfarenhet kan vi hjälpa dig med olika applikationer som – SAP, Oracle, AS400, Navision, Inhouse Development, JD Edwards, Axapta, Varial, Peoplesoft, Mas90, Lotus Notes, Sage och många fler. på grund av vår långa erfarenhet.
In this web meeting we would like to show you how we and our customers approach the task of decommissioning your legacy systems. We offer an insight into the practice and tell you about our experiences in more than 15 years of archiving legacy systems. Below we have summarized the contents of this meeting in the form of an agenda for you. The meeting will take place remotely and you will receive the access data from us in advance.

Speaker - Tanja König

The meeting will be conducted by Tanja König, Head of Sales and authorized signatory at AvenDATA. With over 13 years of practical experience, she can report on her experiences in the corporate environment.

Vi arbetar 100 % på distans över hela världen
world-map

Vi arbetar 100% på distans i våransökningsarkivering och pensionsprojekt, vilket säkerställer att vi kan genomföra arkiveringsprojekt åt dig i tid, på ett resursbesparande sätt och över hela världen. Vi kan till och med reagera flexibelt på dina krav vad gäller resurser och projekttid.

ISO Certified data center as a cloud solution
Certifierat datacenter som molnlösning
ISO-27001-certification
På grund av den höga efterfrågan från våra kunder, som ibland kommer från alltför känsliga sektorer som läkemedels-, bank-, försäkrings- och fordonsindustrin, lagrar vi våra kunders data i ett certifierat datacenter. ISO 27001-certifiering säkerställer att olika säkerhetskrav för hosting kan uppfyllas. IT-säkerhetsåtgärderna ses över regelbundet och processer omcertifieras.

Varför AvenDATA?

Under många år har vi specialiserat oss på arkivering legacy system inom applikationsavveckling. Som ett resultat har vi framgångsrikt implementerat vår programvara i 250 plus företag över ett brett spektrum av industrier över hela världen.
 
arkiveringslösning kan hantera 250+ system och upp till 100+ TB

Möjlighet att stänga av servern

Enorma kostnadsbespari ngar som skulle minska IT-budgeten

Efterlevnad av juridiska och interna krav

Certifierad arkiveringslösning

Hosting och lokal lösning

Projektgenomför
ande till fast pris

Applications Decommissioning By AvenDATA

Carve out

Vi får ofta förfrågningar om att skära ut data från ett system relaterat till en företagsförsäljning och göra det tillgängligt igen i arkivsystemet enligt lagkrav. Carve-outs är en viktig del av vår produktportfölj. Vi har utvecklat standarder som gör det möjligt för dig att arkivera data snabbt, enkelt och effektivt efter en utskärning.

Viewbox

Viewbox – mjukvaran har utvecklats under åren för att möta företagens behov av att arkivera sina äldre system och avveckla sitt IT-landskap. Med View Box har du webbläsarbaserad arkiveringsprogramvara som låter dig arkivera data från alla äldre system. Programvaran är certifierad och kan användas i molnet såväl som på plats. Bland dess funktioner inkluderar en aktiv katalog, raderings- och lagringsbegäranden, SSO, exportera funktion och inloggning till en integrerad servicedesk.
ViewBox_software
Decomissioning legacy system

Avveckling av Systemet

Viewbox kan användas för att arkivera data efter en applikationsändring.

Carve out

Carve Out

View Box används till exempel när delar av ett företag säljs, och uppgifterna fortfarande ska arkiveras för en kund.

SAP S/4 HANA

S/4 HANA

När man byter till HANA överförs vanligtvis inte all data till ett nytt system eller så byggs systemen om helt. Äldre data kan arkiveras med View Box.

Compliance with deletion and anonymization requirements

Efterlevnad av raderings- och anonymiseringskrav

View Box innehåller en dataskyddsmodul för att göra den anonym eller radera data och därigenom uppfylla lagstadgade dataskyddskrav för personuppgifter.

DART Functionality

DART-funktionalitet

View Box stöder en datalagringsverktygsfunktion (DART) speciellt för SAP-system för att säkerställa klientdataöverföring för granskningar i DART- formatera.

WEBMÖTE

6th Legacy System
Arkivera frukost

Få en uppdatering på en timme om arkivering av äldre IT-system. Få ett intryck av hur stora företag från olika branscher runt om i världen arkiverar sina system. Vi visar hur andra företag arkiverar sina gamla system hos oss med användningsfall och presenterar vår programvara live. Du får en överblick över vår systemupplevelse. Investera 1 timme av din tid, vilket är värt besväret om du letar efter lösningar för dina äldre system.

16 november 2023, torsdag

10:00–11:00

Project Management of Applications Decommissioning

Vår projektledning

Inom arkiveringsprojekten tar vi över projektledningen åt dig. Vår erfarna och kvalificerade projektledare kommer att finnas tillgängliga för dig som huvudkontaktperson. Förutom att arkivera aktiviteter från vår sida kommer denna person att koordinera regelbundet, fixa möten för att diskutera projektets status, föra mötesprotokoll och presentera resultaten i samband med användarutbildning. Ett arkiveringsprojekt tar vanligtvis 3-6 månader, beroende på komplexiteten i applikationen som ska avvecklas och lyckas med installation, dokumentation och acceptanshantering.

En säker lösning för alla dina arkiverings
data och filer.

Uppgifterna lagras och arkiveras i ett ISO 27001-certifierat datacenter. Programvaran är certifierad enligt IDW PS880. Vi säkerställer dataskydd och efterlevnadsavtal. Vårt supportteam är internt utan en tredje part inblandad.
 AvenDATAAndra lösningar
Funktioner
Vår arkiveringsprogramvara och verktygen för att arkivera ditt äldre system är licensfria för våra kunder.tick markcross mark
Vårt arkivsystem kan användas för strukturerad och ostrukturerad data, oavsett tillämpning.tick markcross mark
Vi har expertis i att arkivera hundratals system, världen över för olika industrier och företag av varierande storlek.tick markcross mark
Arkiveringssystemet har visat sig framgångsrikt på marknaden under många år vilket gör att arkiveringsprocesserna har bedömts därefter.tick markcross mark
Arkivering kan göras för hela legacysystemet, samt en utskärning för en delarkivering efter en företagsförsäljning.tick markcross mark
Varje arkiveringsprojekt frigörs från ekonomisk risk med fast pris och har budgettransparens.tick markcross mark
Förutom arkiveringsprogram är vår datacenterdrift även certifierad.tick markcross mark
Du kan vara flexibel i driften av arkivet då vi erbjuder både hosting och lokala lösningar.tick markcross mark

Varför kan AvenDATA ge dig
det bästa priset för arkivering?

Våra paket är tydliga och lätta att förstå, och kostnaderna är transparenta och förutsägbara. Oavsett vilket paket du väljer tar vi inte ut några dolda avgifter.
User Experience

Erfarenhet

Vi har 18 års erfarenhet av att arkivera äldre system med hundratals applikationer och lämpliga gränssnitt för export från olika databasformat.

Specialization

Specialisering

Vi är specialiserade på avveckling av äldre system och har implementerat olika certifieringar och projektstandarder som vi kan använda för projekten.

Development and Reporting

Utveckling och rapportering

Vi har ett stort team av utvecklare och specialister. Vi har också utvecklat hundratals rapporter för olika system som PeopleSoft, Oracle, SAP, Mainframe och andra. Våra kunder drar nytta av denna erfarenhet.

Välkända internationella
företag förlitar sig på Avendata

plansee_company-logo

Plansee – svenska

Tillsammans med företaget AvenDATA GmbH kunde vi arkivera uppgifterna i ett SAP ERP-system inklusive tillhörande dokument.

lbebw-logo

lbbw – Sevnska

Vi ställdes inför problemet med hur vi skulle arkivera ett system för central orderstyrning och ett system för konfigurationshantering med programvaruartefakter. Andra projekt hade tidigare arkiverat äldre system med AvenDATA. Efter ett gemensamt arkiveringsprojekt har vi fortfarande åtkomst till uppgifterna via viewbox och kan äntligen stänga ner de två äldre systemen.

Eagleburgmann_company_logo

EagleBurgmann – sevnska

Tillsammans med AvenDATA har vi kunnat arkivera äldre Microsoft Dynamics-system i olika länder runt om i Europa. Avendata viewbox motsvarar våra krav på lagring sett ur ett affärs- och revisionsperspektiv. Projektet genomfördes på ett professionellt sätt och i god tid.

Sana-Kliniken-AG_company_logo

Sana Kliniken – sevnska

Vi valde tjänsteleverantören AvenDATA för att arkivera vårt äldre branschspecifika system.

leipa_company_logo

LEIPA – Sevnska

Tack vare vårt gemensamma arkiveringsprojekt med avendata kan vi nu äntligen stänga av vårt gamla AS/400-baserade system.

greiner_company-logo

GREINER – sevnska

Tillsammans med AvenDATA kunde vi smidigt hantera vår avveckling från ett SAP-system.

GALERIA_company_logo

GALERIA – Sevnska

När vi skulle välja leverantör för arkivering av våra olika tidigare applikationer, bestämde vi oss för AvenDATA. Tillsammans kunde vi arkivera uppgifterna på ett sådant sätt att vi fortfarande har tillgång till relevanta uppgifter i ett arkiveringssystem medan vi samtidigt kan stänga ner de äldre systemen.

granite-bank-logo

Granite bank – Sevnska

Vid den tidpunkten valde vi IT-tjänsteleverantören AvenDATA för att arkivera vårt centrala banksystem och en AS/400-baserad plattform.

klingel-gruppe-logo

klingel

Efter en urvalsprocess bland leverantörerna valde vi AvenDATA för att arkivera vår HOST. Arkiveringen genomfördes enligt specifikationerna från oss och vår revisor.

stromnetz_berlin

stromnetz Berlin

På grund av en tillfällig nedstängning av vårt befintliga faktureringssystem behövde vi med kort varsel en pålitlig och praktisk lösning – med Avendata Viewbox fick vi detta.

Nord-LB Logo

nordl/lb

Genom ett framgångsrikt IT-projekt med AvenDATA kunde vi arkivera och slutligen ersätta ett invecklat kärnbankssystem.

e-on-logo

Eon

Tack vare arkiveringsprojektet med AvenDATA står vi nu vid en punkt där vi äntligen kan stänga ner vårt befintliga system.

tx_group

TX Group

Vi har arkiverat en del av våra SAP-system med AvenDATA och kunde sedan avveckla dem. Andra befintliga system (SAP, Cognos) kommer följa.

bioscientia logo

BIOSCIENTIA

Med AvenDATAs ViewBox kunde vi spara kostnaderna för att fortsätta driva det äldre systemet.

bitmarck logo

BITMARCK

Vi har framgångsrikt arkiverat vårt Wilken-redovisningssystem med AvenDATA. Detta gjorde det möjligt för oss att avveckla systemet utan att förlora åtkomst till våra äldre data.

imcd-logo

IMCD

I ett internationellt sammanhang fick ett affärssystem bytas ut i flera länder och arkiveras på ett revisionssäkert sätt. Både tids- och kunskapskomponenterna var avgörande.

Strabag Logo

STRABAG

Under de senaste åren har vi kunnat arkivera olika äldre system som härrör från förvärv och systemkonsolideringar tillsammans med AvenDATA, sedan stänga av dem och spara på IT-kostnader för fortsatt drift av äldre system.

Bauer Media Group Logo

BAUER MEDIA GROUP

Med AvenDATAs ViewBox kunde vi framgångsrikt arkivera ett gammalt ekonomisystem och sedan stänga av det äldre systemet.

Sonepar Logo

SONEPAR

På grund av systemintegration kunde vi framgångsrikt arkivera ett äldre system för ett av våra dotterbolag med AvenDATA och sedan stänga av det.

Alpiq Logo

ALPIQ

ALPIQ har redan genomfört flera projekt för äldre dataarkivering av SAP-data med hjälp av AvenDATA. Motivationen var en annan: ibland var det en delmängd av ett SAP-system som fanns i en såld del av företaget i deras SAP-system, som nu är för revisionsändamål med AvenDATA, en annan gång handlade det om att ett helt äldre SAP-system skulle upplösas för att drastiskt minska driftskostnaderna.

Nord-LB Logo

NORD/LB

Som en del av en sammanslagning och en resulterande IT-systemkonsolidering har vi använt arkiveringslösningen från AvenDATA för att stänga av ett stort antal äldre system. Dessa var både strukturerade och ostrukturerade data som framgångsrikt kunde arkiveras med hjälp av programvaran ViewBox.

Atos Logo

ATOS

För att vara optimalt förberedd för ett digitalt externt test har Atos Origin gett AvenDATA GmbH i uppdrag att konfigurera sin SAP DART-modul. Atos Origin är perfekt förberedd för en digital revision tack vare denna okomplicerade och säkra lösning.

Servicepartner Logo

SERVICEPARTNER

Tillsammans med AvenDATA har vi arkiverat vårt SAP-system.

Mobene Logo

MOBENE

Vi kunde använda arkiveringslösningen ViewBox för att stänga av olika äldre system – utan att förlora åtkomst till äldre data.

Perspektiv-kontor hamburg logo

Perspektiv – Kontor Hamburg

I enlighet med regulatoriska krav kunde vi framgångsrikt och effektivt arkivera vår SAP-data förra året med hjälp av ViewBox-arkiveringslösningen från AvenDATA.

grz Logo

GRZ

I samarbete med AvenDATA Company kunde vi framgångsrikt arkivera data från ett tidigare SAP-system på ett resursbesparande sätt.

ALSO Logo

OCKSÅ

Under de senaste åren har vi upprepade gånger kunnat arkivera de mest olika gamla systemen med hjälp av ViewBox arkiveringsprogram och sedan stänga av dem. Lösningen skulle kunna användas för både strukturerad och ostrukturerad data.

Få mer gjort med Avendata

Frågan är inte att om du måste arkivera dina äldre system, utan hur du arkiverar dem? AvenDATAs ViewBox är din lösning! Vårt mål är att arkivera våra kunders IT-system som uppstår genom avveckling av applikationer, sammanslagningar och förvärv eller avvecklingar på ett bekvämt, kostnadsreducerande och effektivt sätt.