Arkivera dina Carve-out(s) hos oss!

Står du inför utmaningen med en carve-out? Då har vi lösningen för dig.Förverkliga utskärningen med vårt View Box arkiveringssyste m och låt oss arkivera relevant data åt dig.

Introduktion
Varför tar vi bort data?

Om du letar efter ett företag som förstår utskärningen av företagskoder, kunder, anläggningar eller liknande, då har du kommit till rätt plats. Carve -out är nästan den kompletta arkiveringens lillebror. Detta gör att utskärningen är anmärkningsvärt lik komplett arkivering när det gäller tillvägagångssätt och tekniska processer. I detta avseende var det inte förvånande att kunder efter några arkivering och avstängningar av äldre system vände sig till oss med förfrågan om att även utföra motsvarande utskärningar. Utskärningar från befintliga system som SAP, Oracle och Navision kräver en mycket djup förståelse av databasstrukturer och databasmodeller. En carve-out är alltid en teknisk utmaning, som AvenDATA har stått inför i många år.

Vad händer när du väljer oss?

System analysis icon

Steg 1

Systemanalys

I början genomförs en gratis systemanalys. Syftet med systemanalysen är att vi ska kunna uppskatta hur mycket tid vi kommer att behöva för att arkivera det äldre systemet och föreslå kostnader för underlag för planering och beslutsfattande. Resultatet av systemanalysen är alltid ett fastpriserbjudande som du kan acceptera eller avslå. I allmänhet tar denna analys 90 minuter. Systemanalysen är uppdelad i två delar:

Teknisk del för förtydligande -

tick icon

Tillgång till systemen (VPN/Citrix)

tick icon

Nödvändiga rättigheter i systemen

tick icon

Samordning med kontaktpersoner (professionella/tekniska)

tick icon

Typ/storlek av databas (t.ex. Oracle/721 Gigabyte)

tick icon

Definition av exportminne/delat minne

tick icon

Systemversion/namn

tick icon

Koordinering av backupprocesser

tick icon

... och mycket mer

Affärsdel för förtydligande

tick icon

Diskussion/överenskommelse/skärminspelningar av de erforderliga standardrapporterna t.ex. balansräkning, provbalans och försäljningsorder

tick icon

Diskussion / avtal / skärminspelningar av ytterligare rapporter

tick icon

definierar företagskoder

tick icon

... och mycket mer

Steps icon

Steg 2

Carve-out-projektet

Efter att systemanalysen är framgångsrikt genomförd frågar du dig själv om du vill starta projektet. När du har bestämt dig för ett projekt kommer det att hållas ett kickoffmöte där ditt team får lära känna vår erfarna projektledare.
Det är viktigt för oss att vi belastar dina resurser så lite som möjligt vid arkivering. Följande ämnen kommer att diskuteras under kickoffen.
Tick icon

Introduktion av alla deltagare

Tick icon

Tillgång till nätverket

Tick icon

Presentation av processmodellen

Tick icon

Samordning av en projektplan

Tick icon

Tillgång till systemet

Tick icon

Samordning av en veckotidninghvår fix

Tick icon

Tillgång till databasen

Tick icon

och mycket mer...

Efter kickoffmötet startar projektet. På grund av vår långa erfarenhet kan vi även stötta dig om du har fastnat på några ställen. Följande viktiga milstolpar är en del av projektförverkligandet. Varje milstolpe är föremål för dess kvalitetssäkring.
Tick icon

Tillgång till systemet

Tick icon

Ställa in webbadressen eller VPN-åtkomst

Tick icon

Dataexportprotokoll - kontroll av fullständighet/hashvärden

Tick icon

Träning

Tick icon

dataöverföring

Tick icon

Dokumentation av hela projektet

Tick icon

Dataimport

Tick icon

coordination with accountants / auditors

Tick icon

Skapande av prover

Tick icon

Samordning med revisorer/revisorer

Tick icon

och mycket mer...

Beroende på komplexiteten pågår ett projekt 2-6 månader. Vi stöttar dig också gärna i samordningen med din verksamhet eller revisorer.
shutdown icon

STEG 3

Upphämtning och avstängning

Det sista steget är klientacceptans. Kunden kommer troligen att testa fall och kontrollera fullständighetsloggen och dokumentationen. Om allt stämmer kommer kunden att få en acceptansrapport från oss och kan stänga av sitt system eftersom all nödvändig information sedan kan granskas och korrekt arkiveras i ViewBox. Från det ögonblicket försvinner riskerna med det gamla systemet, och kunden börjar spara pengar (underhåll/el/personal…). Även efter acceptans erbjuder vi support. När revision aviseras, eller om fortbildning krävs, på grund av byte av anställda.

Intelligent arkivering
av äldre system

Utmaningen är: Hur kan ett sålt företag ta över ett affärssystem för en viss del av företaget, utan att ha tillgång till återstående data från det globalt integrerade företaget? Med endast den del av affärssystemet som är skräddarsydd för en viss kund. Eller för ett visst redovisningsområde eller en definierad period? Kan vi separera sådana dataområden exakt?
Förr eller senare måste varje företag över en viss storlek ta itu med utskärningar. Generellt sett är produktiva system prioritet. Tillgång till historisk data är dock inte mindre viktig. Under de senaste åren har vi fulländat ett förfarande för att exakt uppfylla dessa krav i samband med utskärningar.
Intelligent archiving of legacy systems
archiving of legacy systems BY AvenDATA

View Box av AvenDATA:
Uppfyller juridiska krav –
och individuella förfrågningar

AvenDATA GmbH är specialiserat på arkivering av äldre system enlighet med lagen. Med View Box kan beprövade mjukvarulösningsföretag bygga upp ett globalt arkiv för vilken gammal applikation som helst. Förutom komplett arkivering finns det även möjlighet att sortera ut enskilda klienter exakt och arkivera dem säkert.
FÖRDELAR OCH FUNKTIONER

Fördelar med View Box

Fast pris

Vart och ett av våra arkiveringsprojekt baseras på ett fast pris, vilket ger dig nödvändig planering och budgetunderlag. Det fasta priset inkluderar migration och löpande kostnader.

Sammanslagning och förvärv

View Box kan användas inte bara för avvecklingssystem utan även för avvecklingar som krävs på grund av företagsförvärv.

Spara IT-resurser

Genom att avveckla äldre system frigörs de interna resurserna som nu kan användas igen för produktionssystem eller andra projekt. Dessadataskärningarinte belasta de interna resurserna ytterligare.

Stäng av det äldre systemet

Huvudmålet med arkivering är att kunna avveckla det äldre systemet i efterhand.Carve-out tjänsterna tar hand omapplikationer, såväl som den gamla servern och databasen.

Dokumentation

För varje arkiveringsprojektdataskärning, kommer du att få dokumentationsförfarandet från oss, inklusive de väsentliga bevisen för internrevisionen och revisorerna. Den tar hänsyn till bevisen för dataintegritet, datafullständighet och revisionssäkerhet.

Möjlighet för flera klienter

Arkiveringsmjukvaran är multiklientkompatibel och kan därför användas för olika klienter och system inom ett brett spektrum av tillverkare. Du kan bygga ett arkiv för alla dina äldre system.

separation of ERP systems

Över 18 års erfarenhet.
Över 200+ olika system.

SAP, Oracle Financial eller Navision: Vi erbjuder dig omfattande kunskap om separation av affärssystem. För exSAP-utskärning. Inom ramen för carve-outs kan vi separera kunder och redovisningsområden inom ViewBox. Eventuella rättsliga konflikter om tillhandahållande av uppgifterna före försäljning, och vid försäljning, undviks därmed. ViewBox-lösningar kan tillhandahålla information på plats, eller som en säker molnvärdlösning – ISO 27001, ISO 9001 och ISO 50001 certifierad.

Välkända internationella
företag förlitar sig på Avendata

plansee_company-logo

Plansee – svenska

Tillsammans med företaget AvenDATA GmbH kunde vi arkivera uppgifterna i ett SAP ERP-system inklusive tillhörande dokument.

lbebw-logo

lbbw – Sevnska

Vi ställdes inför problemet med hur vi skulle arkivera ett system för central orderstyrning och ett system för konfigurationshantering med programvaruartefakter. Andra projekt hade tidigare arkiverat äldre system med AvenDATA. Efter ett gemensamt arkiveringsprojekt har vi fortfarande åtkomst till uppgifterna via viewbox och kan äntligen stänga ner de två äldre systemen.

Eagleburgmann_company_logo

EagleBurgmann – sevnska

Tillsammans med AvenDATA har vi kunnat arkivera äldre Microsoft Dynamics-system i olika länder runt om i Europa. Avendata viewbox motsvarar våra krav på lagring sett ur ett affärs- och revisionsperspektiv. Projektet genomfördes på ett professionellt sätt och i god tid.

Sana-Kliniken-AG_company_logo

Sana Kliniken – sevnska

Vi valde tjänsteleverantören AvenDATA för att arkivera vårt äldre branschspecifika system.

leipa_company_logo

LEIPA – Sevnska

Tack vare vårt gemensamma arkiveringsprojekt med avendata kan vi nu äntligen stänga av vårt gamla AS/400-baserade system.

greiner_company-logo

GREINER – sevnska

Tillsammans med AvenDATA kunde vi smidigt hantera vår avveckling från ett SAP-system.

GALERIA_company_logo

GALERIA – Sevnska

När vi skulle välja leverantör för arkivering av våra olika tidigare applikationer, bestämde vi oss för AvenDATA. Tillsammans kunde vi arkivera uppgifterna på ett sådant sätt att vi fortfarande har tillgång till relevanta uppgifter i ett arkiveringssystem medan vi samtidigt kan stänga ner de äldre systemen.

granite-bank-logo

Granite bank – Sevnska

Vid den tidpunkten valde vi IT-tjänsteleverantören AvenDATA för att arkivera vårt centrala banksystem och en AS/400-baserad plattform.

klingel-gruppe-logo

klingel

Efter en urvalsprocess bland leverantörerna valde vi AvenDATA för att arkivera vår HOST. Arkiveringen genomfördes enligt specifikationerna från oss och vår revisor.

stromnetz_berlin

stromnetz Berlin

På grund av en tillfällig nedstängning av vårt befintliga faktureringssystem behövde vi med kort varsel en pålitlig och praktisk lösning – med Avendata Viewbox fick vi detta.

Nord-LB Logo

nordl/lb

Genom ett framgångsrikt IT-projekt med AvenDATA kunde vi arkivera och slutligen ersätta ett invecklat kärnbankssystem.

e-on-logo

Eon

Tack vare arkiveringsprojektet med AvenDATA står vi nu vid en punkt där vi äntligen kan stänga ner vårt befintliga system.

tx_group

TX Group

Vi har arkiverat en del av våra SAP-system med AvenDATA och kunde sedan avveckla dem. Andra befintliga system (SAP, Cognos) kommer följa.

bioscientia logo

BIOSCIENTIA

Med AvenDATAs ViewBox kunde vi spara kostnaderna för att fortsätta driva det äldre systemet.

bitmarck logo

BITMARCK

Vi har framgångsrikt arkiverat vårt Wilken-redovisningssystem med AvenDATA. Detta gjorde det möjligt för oss att avveckla systemet utan att förlora åtkomst till våra äldre data.

imcd-logo

IMCD

I ett internationellt sammanhang fick ett affärssystem bytas ut i flera länder och arkiveras på ett revisionssäkert sätt. Både tids- och kunskapskomponenterna var avgörande.

Strabag Logo

STRABAG

Under de senaste åren har vi kunnat arkivera olika äldre system som härrör från förvärv och systemkonsolideringar tillsammans med AvenDATA, sedan stänga av dem och spara på IT-kostnader för fortsatt drift av äldre system.

Bauer Media Group Logo

BAUER MEDIA GROUP

Med AvenDATAs ViewBox kunde vi framgångsrikt arkivera ett gammalt ekonomisystem och sedan stänga av det äldre systemet.

Sonepar Logo

SONEPAR

På grund av systemintegration kunde vi framgångsrikt arkivera ett äldre system för ett av våra dotterbolag med AvenDATA och sedan stänga av det.

Alpiq Logo

ALPIQ

ALPIQ har redan genomfört flera projekt för äldre dataarkivering av SAP-data med hjälp av AvenDATA. Motivationen var en annan: ibland var det en delmängd av ett SAP-system som fanns i en såld del av företaget i deras SAP-system, som nu är för revisionsändamål med AvenDATA, en annan gång handlade det om att ett helt äldre SAP-system skulle upplösas för att drastiskt minska driftskostnaderna.

Nord-LB Logo

NORD/LB

Som en del av en sammanslagning och en resulterande IT-systemkonsolidering har vi använt arkiveringslösningen från AvenDATA för att stänga av ett stort antal äldre system. Dessa var både strukturerade och ostrukturerade data som framgångsrikt kunde arkiveras med hjälp av programvaran ViewBox.

Atos Logo

ATOS

För att vara optimalt förberedd för ett digitalt externt test har Atos Origin gett AvenDATA GmbH i uppdrag att konfigurera sin SAP DART-modul. Atos Origin är perfekt förberedd för en digital revision tack vare denna okomplicerade och säkra lösning.

Servicepartner Logo

SERVICEPARTNER

Tillsammans med AvenDATA har vi arkiverat vårt SAP-system.

Mobene Logo

MOBENE

Vi kunde använda arkiveringslösningen ViewBox för att stänga av olika äldre system – utan att förlora åtkomst till äldre data.

Perspektiv-kontor hamburg logo

Perspektiv – Kontor Hamburg

I enlighet med regulatoriska krav kunde vi framgångsrikt och effektivt arkivera vår SAP-data förra året med hjälp av ViewBox-arkiveringslösningen från AvenDATA.

grz Logo

GRZ

I samarbete med AvenDATA Company kunde vi framgångsrikt arkivera data från ett tidigare SAP-system på ett resursbesparande sätt.

ALSO Logo

OCKSÅ

Under de senaste åren har vi upprepade gånger kunnat arkivera de mest olika gamla systemen med hjälp av ViewBox arkiveringsprogram och sedan stänga av dem. Lösningen skulle kunna användas för både strukturerad och ostrukturerad data.

Allmän dataskyd
dsförordning (GDPR)

Perfekt förberedd. View Box är
kompatibel med den nya EU-GDPR.

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddslagen (GDPR) i Europeiska unionen (EU) även i Tyskland. De väsentliga innovationerna inkluderar – ”rätten att bli bortglömd” som innebär radering av anspråk från drabbade personer direkt på lagringsplatsen. Med View Box kan sådan data göras oigenkännlig enligt EU-GDPR. Företag kommer dessutom att få en utökad redovisningsplikt för hantering av data. Och vid riskpåverkad databehandling måste en ”dataskyddsefterföljande utvärdering” genomföras enligt vissa kriterier. Till skillnad från andra system, med ViewBox by AvenDATA –– är du mycket väl förberedd för dessa nya juridiska grundkrav.