Arkivera dina Carve-out(s) hos oss!

Står du inför utmaningen med en carve-out? Då har vi lösningen för dig.Förverkliga utskärningen med vårt View Box arkiveringssyste m och låt oss arkivera relevant data åt dig.

Introduktion
Varför tar vi bort data?

Om du letar efter ett företag som förstår utskärningen av företagskoder, kunder, anläggningar eller liknande, då har du kommit till rätt plats. Carve -out är nästan den kompletta arkiveringens lillebror. Detta gör att utskärningen är anmärkningsvärt lik komplett arkivering när det gäller tillvägagångssätt och tekniska processer. I detta avseende var det inte förvånande att kunder efter några arkivering och avstängningar av äldre system vände sig till oss med förfrågan om att även utföra motsvarande utskärningar. Utskärningar från befintliga system som SAP, Oracle och Navision kräver en mycket djup förståelse av databasstrukturer och databasmodeller. En carve-out är alltid en teknisk utmaning, som AvenDATA har stått inför i många år.

Vad händer när du väljer oss?

System analysis icon

Steg 1

Systemanalys

I början genomförs en gratis systemanalys. Syftet med systemanalysen är att vi ska kunna uppskatta hur mycket tid vi kommer att behöva för att arkivera det äldre systemet och föreslå kostnader för underlag för planering och beslutsfattande. Resultatet av systemanalysen är alltid ett fastpriserbjudande som du kan acceptera eller avslå. I allmänhet tar denna analys 90 minuter. Systemanalysen är uppdelad i två delar:

Teknisk del för förtydligande -

tick icon

Tillgång till systemen (VPN/Citrix)

tick icon

Nödvändiga rättigheter i systemen

tick icon

Samordning med kontaktpersoner (professionella/tekniska)

tick icon

Typ/storlek av databas (t.ex. Oracle/721 Gigabyte)

tick icon

Definition av exportminne/delat minne

tick icon

Systemversion/namn

tick icon

Koordinering av backupprocesser

tick icon

... och mycket mer

Affärsdel för förtydligande

tick icon

Diskussion/överenskommelse/skärminspelningar av de erforderliga standardrapporterna t.ex. balansräkning, provbalans och försäljningsorder

tick icon

Diskussion / avtal / skärminspelningar av ytterligare rapporter

tick icon

definierar företagskoder

tick icon

... och mycket mer

Steps icon

Steg 2

Carve-out-projektet

Efter att systemanalysen är framgångsrikt genomförd frågar du dig själv om du vill starta projektet. När du har bestämt dig för ett projekt kommer det att hållas ett kickoffmöte där ditt team får lära känna vår erfarna projektledare.
Det är viktigt för oss att vi belastar dina resurser så lite som möjligt vid arkivering. Följande ämnen kommer att diskuteras under kickoffen.
Tick icon

Introduktion av alla deltagare

Tick icon

Tillgång till nätverket

Tick icon

Presentation av processmodellen

Tick icon

Samordning av en projektplan

Tick icon

Tillgång till systemet

Tick icon

Samordning av en veckotidninghvår fix

Tick icon

Tillgång till databasen

Tick icon

och mycket mer...

Efter kickoffmötet startar projektet. På grund av vår långa erfarenhet kan vi även stötta dig om du har fastnat på några ställen. Följande viktiga milstolpar är en del av projektförverkligandet. Varje milstolpe är föremål för dess kvalitetssäkring.
Tick icon

Tillgång till systemet

Tick icon

Ställa in webbadressen eller VPN-åtkomst

Tick icon

Dataexportprotokoll - kontroll av fullständighet/hashvärden

Tick icon

Träning

Tick icon

dataöverföring

Tick icon

Dokumentation av hela projektet

Tick icon

Dataimport

Tick icon

coordination with accountants / auditors

Tick icon

Skapande av prover

Tick icon

Samordning med revisorer/revisorer

Tick icon

och mycket mer...

Beroende på komplexiteten pågår ett projekt 2-6 månader. Vi stöttar dig också gärna i samordningen med din verksamhet eller revisorer.
shutdown icon

STEG 3

Upphämtning och avstängning

Det sista steget är klientacceptans. Kunden kommer troligen att testa fall och kontrollera fullständighetsloggen och dokumentationen. Om allt stämmer kommer kunden att få en acceptansrapport från oss och kan stänga av sitt system eftersom all nödvändig information sedan kan granskas och korrekt arkiveras i ViewBox. Från det ögonblicket försvinner riskerna med det gamla systemet, och kunden börjar spara pengar (underhåll/el/personal…). Även efter acceptans erbjuder vi support. När revision aviseras, eller om fortbildning krävs, på grund av byte av anställda.

Intelligent arkivering
av äldre system

Utmaningen är: Hur kan ett sålt företag ta över ett affärssystem för en viss del av företaget, utan att ha tillgång till återstående data från det globalt integrerade företaget? Med endast den del av affärssystemet som är skräddarsydd för en viss kund. Eller för ett visst redovisningsområde eller en definierad period? Kan vi separera sådana dataområden exakt?
Förr eller senare måste varje företag över en viss storlek ta itu med utskärningar. Generellt sett är produktiva system prioritet. Tillgång till historisk data är dock inte mindre viktig. Under de senaste åren har vi fulländat ett förfarande för att exakt uppfylla dessa krav i samband med utskärningar.
Intelligent archiving of legacy systems
archiving of legacy systems BY AvenDATA

View Box av AvenDATA:
Uppfyller juridiska krav –
och individuella förfrågningar

AvenDATA GmbH är specialiserat på arkivering av äldre system enlighet med lagen. Med View Box kan beprövade mjukvarulösningsföretag bygga upp ett globalt arkiv för vilken gammal applikation som helst. Förutom komplett arkivering finns det även möjlighet att sortera ut enskilda klienter exakt och arkivera dem säkert.
FÖRDELAR OCH FUNKTIONER

Fördelar med View Box

Fast pris

Vart och ett av våra arkiveringsprojekt baseras på ett fast pris, vilket ger dig nödvändig planering och budgetunderlag. Det fasta priset inkluderar migration och löpande kostnader.

Sammanslagning och förvärv

View Box kan användas inte bara för avvecklingssystem utan även för avvecklingar som krävs på grund av företagsförvärv.

Spara IT-resurser

Genom att avveckla äldre system frigörs de interna resurserna som nu kan användas igen för produktionssystem eller andra projekt. Dessadataskärningarinte belasta de interna resurserna ytterligare.

Stäng av det äldre systemet

Huvudmålet med arkivering är att kunna avveckla det äldre systemet i efterhand.Carve-out tjänsterna tar hand omapplikationer, såväl som den gamla servern och databasen.

Dokumentation

För varje arkiveringsprojektdataskärning, kommer du att få dokumentationsförfarandet från oss, inklusive de väsentliga bevisen för internrevisionen och revisorerna. Den tar hänsyn till bevisen för dataintegritet, datafullständighet och revisionssäkerhet.

Möjlighet för flera klienter

Arkiveringsmjukvaran är multiklientkompatibel och kan därför användas för olika klienter och system inom ett brett spektrum av tillverkare. Du kan bygga ett arkiv för alla dina äldre system.

separation of ERP systems

Över 18 års erfarenhet.
Över 200+ olika system.

SAP, Oracle Financial eller Navision: Vi erbjuder dig omfattande kunskap om separation av affärssystem. För exSAP-utskärning. Inom ramen för carve-outs kan vi separera kunder och redovisningsområden inom ViewBox. Eventuella rättsliga konflikter om tillhandahållande av uppgifterna före försäljning, och vid försäljning, undviks därmed. ViewBox-lösningar kan tillhandahålla information på plats, eller som en säker molnvärdlösning – ISO 27001, ISO 9001 och ISO 50001 certifierad.

Allmän dataskyd
dsförordning (GDPR)

Perfekt förberedd. View Box är
kompatibel med den nya EU-GDPR.

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddslagen (GDPR) i Europeiska unionen (EU) även i Tyskland. De väsentliga innovationerna inkluderar – ”rätten att bli bortglömd” som innebär radering av anspråk från drabbade personer direkt på lagringsplatsen. Med View Box kan sådan data göras oigenkännlig enligt EU-GDPR. Företag kommer dessutom att få en utökad redovisningsplikt för hantering av data. Och vid riskpåverkad databehandling måste en ”dataskyddsefterföljande utvärdering” genomföras enligt vissa kriterier. Till skillnad från andra system, med ViewBox by AvenDATA –– är du mycket väl förberedd för dessa nya juridiska grundkrav.