VÅRT NÄSTA WEBINAR

6th Legacy System
Arkivera frukost

Legacy-System-archiving-Meeting
Få en uppdatering på en timme om arkivering av äldre IT-system. Få ett intryck av hur stora företag från olika branscher runt om i världen arkiverar sina system.

Vi visar hur andra företag arkiverar sina gamla system hos oss med användningsfall och presenterar vår programvara live. Du får en överblick över vår systemupplevelse. Investera 1 timme av din tid, vilket är värt besväret om du letar efter lösningar för dina äldre system.

Dagordning

Tanja König

Talare - Tanja König

Mötet kommer att ledas av Tanja König, försäljningschef och firmatecknare på AvenDATA. Med över 13 års praktisk erfarenhet kan hon rapportera om sina erfarenheter i företagsmiljön.

SPARA DIN SÄTT  Internationelltvälkändfö
  retag förlitar sig på AvenDATA.

  plansee_company-logo

  Plansee – svenska

  Tillsammans med företaget AvenDATA GmbH kunde vi arkivera uppgifterna i ett SAP ERP-system inklusive tillhörande dokument.

  lbebw-logo

  lbbw – Sevnska

  Vi ställdes inför problemet med hur vi skulle arkivera ett system för central orderstyrning och ett system för konfigurationshantering med programvaruartefakter. Andra projekt hade tidigare arkiverat äldre system med AvenDATA. Efter ett gemensamt arkiveringsprojekt har vi fortfarande åtkomst till uppgifterna via viewbox och kan äntligen stänga ner de två äldre systemen.

  Eagleburgmann_company_logo

  EagleBurgmann – sevnska

  Tillsammans med AvenDATA har vi kunnat arkivera äldre Microsoft Dynamics-system i olika länder runt om i Europa. Avendata viewbox motsvarar våra krav på lagring sett ur ett affärs- och revisionsperspektiv. Projektet genomfördes på ett professionellt sätt och i god tid.

  Sana-Kliniken-AG_company_logo

  Sana Kliniken – sevnska

  Vi valde tjänsteleverantören AvenDATA för att arkivera vårt äldre branschspecifika system.

  leipa_company_logo

  LEIPA – Sevnska

  Tack vare vårt gemensamma arkiveringsprojekt med avendata kan vi nu äntligen stänga av vårt gamla AS/400-baserade system.

  greiner_company-logo

  GREINER – sevnska

  Tillsammans med AvenDATA kunde vi smidigt hantera vår avveckling från ett SAP-system.

  GALERIA_company_logo

  GALERIA – Sevnska

  När vi skulle välja leverantör för arkivering av våra olika tidigare applikationer, bestämde vi oss för AvenDATA. Tillsammans kunde vi arkivera uppgifterna på ett sådant sätt att vi fortfarande har tillgång till relevanta uppgifter i ett arkiveringssystem medan vi samtidigt kan stänga ner de äldre systemen.

  granite-bank-logo

  Granite bank – Sevnska

  Vid den tidpunkten valde vi IT-tjänsteleverantören AvenDATA för att arkivera vårt centrala banksystem och en AS/400-baserad plattform.

  klingel-gruppe-logo

  klingel

  Efter en urvalsprocess bland leverantörerna valde vi AvenDATA för att arkivera vår HOST. Arkiveringen genomfördes enligt specifikationerna från oss och vår revisor.

  stromnetz_berlin

  stromnetz Berlin

  På grund av en tillfällig nedstängning av vårt befintliga faktureringssystem behövde vi med kort varsel en pålitlig och praktisk lösning – med Avendata Viewbox fick vi detta.

  Nord-LB Logo

  nordl/lb

  Genom ett framgångsrikt IT-projekt med AvenDATA kunde vi arkivera och slutligen ersätta ett invecklat kärnbankssystem.

  e-on-logo

  Eon

  Tack vare arkiveringsprojektet med AvenDATA står vi nu vid en punkt där vi äntligen kan stänga ner vårt befintliga system.

  tx_group

  TX Group

  Vi har arkiverat en del av våra SAP-system med AvenDATA och kunde sedan avveckla dem. Andra befintliga system (SAP, Cognos) kommer följa.

  bioscientia logo

  BIOSCIENTIA

  Med AvenDATAs ViewBox kunde vi spara kostnaderna för att fortsätta driva det äldre systemet.

  bitmarck logo

  BITMARCK

  Vi har framgångsrikt arkiverat vårt Wilken-redovisningssystem med AvenDATA. Detta gjorde det möjligt för oss att avveckla systemet utan att förlora åtkomst till våra äldre data.

  imcd-logo

  IMCD

  I ett internationellt sammanhang fick ett affärssystem bytas ut i flera länder och arkiveras på ett revisionssäkert sätt. Både tids- och kunskapskomponenterna var avgörande.

  Strabag Logo

  STRABAG

  Under de senaste åren har vi kunnat arkivera olika äldre system som härrör från förvärv och systemkonsolideringar tillsammans med AvenDATA, sedan stänga av dem och spara på IT-kostnader för fortsatt drift av äldre system.

  Bauer Media Group Logo

  BAUER MEDIA GROUP

  Med AvenDATAs ViewBox kunde vi framgångsrikt arkivera ett gammalt ekonomisystem och sedan stänga av det äldre systemet.

  Sonepar Logo

  SONEPAR

  På grund av systemintegration kunde vi framgångsrikt arkivera ett äldre system för ett av våra dotterbolag med AvenDATA och sedan stänga av det.

  Alpiq Logo

  ALPIQ

  ALPIQ har redan genomfört flera projekt för äldre dataarkivering av SAP-data med hjälp av AvenDATA. Motivationen var en annan: ibland var det en delmängd av ett SAP-system som fanns i en såld del av företaget i deras SAP-system, som nu är för revisionsändamål med AvenDATA, en annan gång handlade det om att ett helt äldre SAP-system skulle upplösas för att drastiskt minska driftskostnaderna.

  Nord-LB Logo

  NORD/LB

  Som en del av en sammanslagning och en resulterande IT-systemkonsolidering har vi använt arkiveringslösningen från AvenDATA för att stänga av ett stort antal äldre system. Dessa var både strukturerade och ostrukturerade data som framgångsrikt kunde arkiveras med hjälp av programvaran ViewBox.

  Atos Logo

  ATOS

  För att vara optimalt förberedd för ett digitalt externt test har Atos Origin gett AvenDATA GmbH i uppdrag att konfigurera sin SAP DART-modul. Atos Origin är perfekt förberedd för en digital revision tack vare denna okomplicerade och säkra lösning.

  Servicepartner Logo

  SERVICEPARTNER

  Tillsammans med AvenDATA har vi arkiverat vårt SAP-system.

  Mobene Logo

  MOBENE

  Vi kunde använda arkiveringslösningen ViewBox för att stänga av olika äldre system – utan att förlora åtkomst till äldre data.

  Perspektiv-kontor hamburg logo

  Perspektiv – Kontor Hamburg

  I enlighet med regulatoriska krav kunde vi framgångsrikt och effektivt arkivera vår SAP-data förra året med hjälp av ViewBox-arkiveringslösningen från AvenDATA.

  grz Logo

  GRZ

  I samarbete med AvenDATA Company kunde vi framgångsrikt arkivera data från ett tidigare SAP-system på ett resursbesparande sätt.

  ALSO Logo

  OCKSÅ

  Under de senaste åren har vi upprepade gånger kunnat arkivera de mest olika gamla systemen med hjälp av ViewBox arkiveringsprogram och sedan stänga av dem. Lösningen skulle kunna användas för både strukturerad och ostrukturerad data.