VÅRT NÄSTA WEBINAR

8th Legacy System
Arkivera frukost

Legacy-System-archiving-Meeting
Få en uppdatering på en timme om arkivering av äldre IT-system. Få ett intryck av hur stora företag från olika branscher runt om i världen arkiverar sina system.

Vi visar hur andra företag arkiverar sina gamla system hos oss med användningsfall och presenterar vår programvara live. Du får en överblick över vår systemupplevelse. Investera 1 timme av din tid, vilket är värt besväret om du letar efter lösningar för dina äldre system.

Dagordning

Tanja König

Talare - Tanja König

Mötet kommer att ledas av Tanja König, försäljningschef och firmatecknare på AvenDATA. Med över 13 års praktisk erfarenhet kan hon rapportera om sina erfarenheter i företagsmiljön.

SPARA DIN SÄTT  Internationelltvälkändfö
  retag förlitar sig på AvenDATA.

  Viessmann SV

  Under de senaste 10 åren har vi framgångsrikt arkiverat och slutligen avvecklat över 20 äldre system av olika slag med AvenDATA. Mångfalden av system sträckte sig från SAP och Microsoft Dynamics till Sage, SharePoint och branschspecifika applikationer.

  Omsättning:

  4 Bn. €

  Anställd:

  14,500

  Industri:

  Värmeteknik

  Sista ändring: 2024

  Allnex SV

  Vi stod inför utmaningen att arkivera äldre data från ett Microsoft Dynamics AX System Version 2009. För att lösa detta problem anlitade vi tjänsterna från AvenDATA, en dedikerad leverantör med expertis för att just hantera sådana frågor. Vi är verkligen tacksamma för deras ovärderliga hjälp.

  Omsättning:

  2.2 Bn. €

  Anställd:

  4000

  Industri:

  Kemisk

  Sista ändring: 2024

  ECE SV

  Vi har framgångsrikt implementerat vårt Microsoft Dynamics AX arkiveringsprojekt i samarbete med AvenDATA. Vi inledde med ett pilotprojekt som syftade till att därefter arkivera ytterligare äldre system med samma lösning.

  Omsättning:

  1.1 Bn. €

  Anställd:

  3400

  Industri:

  Fastighet

  Sista ändring: 2024

  Vestas SV

  För att möta affärsmässiga och juridiska regleringar har vi i samarbete med Avendata arkiverat och etablerat ett mer standardiserat sätt att säkerställa datakvalitet för äldre system i Vestas.

  Omsättning:

  16 Bn. €

  Anställd:

  29,500

  Industri:

  Vindkraft

  Sista ändring: 2024

  Trelleborg

  Trelleborg – SV

  Vi har framgångsrikt arkiverat ett äldre system i USA med leverantören AvenDATA. För närvarande håller vi på att implementera ytterligare projekt med tjänsteleverantören för att ersätta ytterligare äldre system.”

  Omsättning:

  3 Bn. €

  Anställd:

  16,701

  Industri:

  Flygplan/Fordon

  Sista ändring: 2024

  nordsee

  Nordsee – SV

  På grund av en systemavstängning i SAP-miljön bestämde vi oss för att använda arkivtjänstleverantören AvenDATA. Med dem kunde vi framgångsrikt arkivera vårt SAP-system inklusive RE-FX-data.

  Omsättning:

  122 Mm. €

  Anställd:

  6000

  Industri:

  mat

  Sista ändring: 2024

  LMS Company logo

  LMS – SV

  Vi kunde framgångsrikt arkivera AS400-data i arkivmjukvaran ViewBox från tjänsteleverantören AvenDATA GmbH.

  Omsättning:

  360 Mm. €

  Anställd:

  1750

  Industri:

  Bil

  Sista ändring: 2024

  evvista company logo

  Envistac- SV

  För att uppfylla våra lagliga krav på lagring ställdes vi inför utmaningen att arkivera äldre SAP-system. Det har vi insett tillsammans med AvenDATA.

  Omsättning:

  2.3 Bn. €

  Anställd:

  12,000+

  Industri:

  Medical

  Sista ändring: 2024

  Swarovski_logo

  Swarovski – SV

  Vi stod inför utmaningen att arkivera HR- och ERP-data från två SAP-system på grund av ett systembyte. Här bestämde vi oss för att implementera med AvenData!

  Omsättning:

  3.5 Bn. €

  Anställd:

  32,000

  Industri:

  Smycke

  Sista ändring: 2024

  granovit company logo

  Granovit – SV

  Vi stod inför utmaningen att arkivera data från 2 äldre system. Vi bemästrade detta framgångsrikt med tjänsteleverantören AvenDATA.

  Omsättning:

  250 Mm. €

  Anställd:

  250

  Industri:

  Djurfoderindustri

  Sista ändring: 2024

  EWR Company logo

  EWR Energy – SV

  På grund av en systemkonvertering stod vi inför utmaningen att arkivera data på ett sätt som skulle tillåta oss att stänga av vårt gamla system. För detta ändamål valde vi tjänsteleverantören AvenDATA GmbH, som är specialiserad på arkivering av äldre system.

  Omsättning:

  870 Mm. €

  Anställd:

  540

  Industri:

  Energi

  Sista ändring: 2024

  Adient_logo

  Adient – SV

  Tillsammans med vår partner AvenDATA har vi kunnat realisera olika SAP-carve-out-projekt under de senaste åren som ett resultat av företagsförvärv och försäljningar. Här arkiverades antingen delar av SAP-systemen i form av företagskoder eller hela SAP-system.

  Omsättning:

  17 Bn. €

  Anställd:

  86,000

  Industri:

  Tillverkning

  Sista ändring: 2024

  MTS logo

  MTS Group – SV

  Tillsammans med vår partner AvenDATA kunde vi framgångsrikt arkivera data från ett äldre SAP-system.

  Omsättning:

  449 Mm. €

  Anställd:

  700

  Industri:

  Teknologi

  Sista ändring: 2024

  masa_company-logo

  masa – SV

  Vi har framgångsrikt arkiverat applikationer inom AS/400 och proALPHA med företaget AvenDATA.

  Omsättning:

  111 Mm. €

  Anställd:

  500

  Industri:

  Tillverkning

  Sista ändring: 2024

  nehlsen_logo

  Nehlsen AG – SV

  Vi kunde framgångsrikt arkivera vårt gamla system hos företaget AvenDATA.

  Omsättning:

  692 Mm. €

  Anställd:

  3000

  Industri:

  Förfogande

  Sista ändring: 2024

  KSB_logo

  KSB – SV

  Vi kunde framgångsrikt arkivera vårt gamla system hos företaget AvenDATA.

  Omsättning:

  2.25 Bn. €

  Anställd:

  15,713

  Industri:

  Maskinteknik

  Sista ändring: 2024

  putzmeister_company_logo

  Putzmeister – SV

  Tillsammans med AvenDATA lyckades vi avveckla 2 äldre SAP-system.

  Omsättning:

  764 Mm. €

  Anställd:

  3,071

  Industri:

  Maskinteknik

  Sista ändring: 2024

  ZUBLIN_company_logo

  Zublin – SV

  Tillsammans med AvenDATA, vår partner för arkivering av ämnen, kunde vi framgångsrikt avveckla äldre system.

  Omsättning:

  4.2 Bn. €

  Anställd:

  14,000

  Industri:

  Konstruktion

  Sista ändring: 2024

  vitos_company_logo

  vitos – SV

  Vi kunde framgångsrikt arkivera ett av våra äldre system hos IT-tjänsteleverantören AvenDATA.

  Omsättning:

  700 Mm. €

  Anställd:

  11,000

  Industri:

  Sjukhus

  Sista ändring: 2024

  evatec-company-logo

  Etatec – SV

  Vi kunde framgångsrikt arkivera vårt SAP-system hos företaget AvenDATA.

  Omsättning:

  2.6 Bn. €

  Anställd:

  11,800

  Industri:

  Technology

  Sista ändring: 2024

  plansee_company-logo

  Plansee – svenska

  Tillsammans med företaget AvenDATA GmbH kunde vi arkivera uppgifterna i ett SAP ERP-system inklusive tillhörande dokument.

  Omsättning:

  2.02 Bn. €

  Anställd:

  11,174

  Industri:

  Metallbearbetning

  Sista ändring: 2024

  lbebw-logo

  lbbw – Sevnska

  Vi ställdes inför problemet med hur vi skulle arkivera ett system för central orderstyrning och ett system för konfigurationshantering med programvaruartefakter. Andra projekt hade tidigare arkiverat äldre system med AvenDATA. Efter ett gemensamt arkiveringsprojekt har vi fortfarande åtkomst till uppgifterna via viewbox och kan äntligen stänga ner de två äldre systemen.

  Balanssumma:

  282 Bn. €

  Anställd:

  9,893

  Industri:

  Bankverksamhet

  Sista ändring: 2024

  Eagleburgmann_company_logo

  EagleBurgmann – sevnska

  Tillsammans med AvenDATA har vi kunnat arkivera äldre Microsoft Dynamics-system i olika länder runt om i Europa. Avendata viewbox motsvarar våra krav på lagring sett ur ett affärs- och revisionsperspektiv. Projektet genomfördes på ett professionellt sätt och i god tid.

  Omsättning:

  858 Mm. €

  Anställd:

  5,800

  Industri:

  Industriell tätning

  Sista ändring: 2024

  Sana-Kliniken-AG_company_logo

  Sana Kliniken – sevnska

  Vi valde tjänsteleverantören AvenDATA för att arkivera vårt äldre branschspecifika system.

  Omsättning:

  3 Bn. €

  Anställd:

  34,600

  Industri:

  Sjukhus

  Sista ändring: 2024

  leipa_company_logo

  LEIPA – Sevnska

  Tack vare vårt gemensamma arkiveringsprojekt med avendata kan vi nu äntligen stänga av vårt gamla AS/400-baserade system.

  Omsättning:

  850 Mm. €

  Anställd:

  1,700

  Industri:

  Förpackning

  Sista ändring: 2024

  greiner_company-logo

  GREINER – sevnska

  Tillsammans med AvenDATA kunde vi smidigt hantera vår avveckling från ett SAP-system.

  Omsättning:

  2.27 Bn. €

  Anställd:

  11,015

  Industri:

  konglomerat

  Sista ändring: 2024

  GALERIA_company_logo

  GALERIA – Sevnska

  När vi skulle välja leverantör för arkivering av våra olika tidigare applikationer, bestämde vi oss för AvenDATA. Tillsammans kunde vi arkivera uppgifterna på ett sådant sätt att vi fortfarande har tillgång till relevanta uppgifter i ett arkiveringssystem medan vi samtidigt kan stänga ner de äldre systemen.

  Omsättning:

  4.49 Bn. €

  Anställd:

  18,000

  Industri:

  Detaljhandeln

  Sista ändring: 2024

  granite-bank-logo

  Granite bank – Sevnska

  Vid den tidpunkten valde vi IT-tjänsteleverantören AvenDATA för att arkivera vårt centrala banksystem och en AS/400-baserad plattform.

  Balanssumma:

  3.7 Bn. €

  Anställd:

  220

  Industri:

  Bankverksamhet

  Sista ändring: 2024

  klingel-gruppe-logo

  klingel

  Efter en urvalsprocess bland leverantörerna valde vi AvenDATA för att arkivera vår HOST. Arkiveringen genomfördes enligt specifikationerna från oss och vår revisor.

  Omsättning:

  1 Bn. €

  Anställd:

  2,200

  Industri:

  Flerkanalig distanshandel

  Sista ändring: 2024

  stromnetz_berlin

  stromnetz Berlin

  På grund av en tillfällig nedstängning av vårt befintliga faktureringssystem behövde vi med kort varsel en pålitlig och praktisk lösning – med Avendata Viewbox fick vi detta.

  Omsättning:

  1.14 Bn. €

  Anställd:

  1,509

  Industri:

  Energi

  Sista ändring: 2024

  Nord-LB Logo

  nordl/lb

  Genom ett framgångsrikt IT-projekt med AvenDATA kunde vi arkivera och slutligen ersätta ett invecklat kärnbankssystem.

  Balanssumma:

  154.012 Bn. €

  Anställd:

  4,900

  Industri:

  Bankverksamhet

  Sista ändring: 2024

  e-on-logo

  Eon

  Tack vare arkiveringsprojektet med AvenDATA står vi nu vid en punkt där vi äntligen kan stänga ner vårt befintliga system.

  Omsättning:

  77.4 Bn. €

  Anställd:

  69,733

  Industri:

  Energi

  Sista ändring: 2024

  tx_group

  TX Group

  Vi har arkiverat en del av våra SAP-system med AvenDATA och kunde sedan avveckla dem. Andra befintliga system (SAP, Cognos) kommer följa.

  Omsättning:

  957.4 Mm CHF

  Anställd:

  3,600

  Industri:

  Media

  Sista ändring: 2024

  bitmarck logo

  BITMARCK

  Vi har framgångsrikt arkiverat vårt Wilken-redovisningssystem med AvenDATA. Detta gjorde det möjligt för oss att avveckla systemet utan att förlora åtkomst till våra äldre data.

  Omsättning:

  350 Mm. €

  Anställd:

  1,600

  Industri:

  Insurance

  Sista ändring: 2024

  imcd-logo

  IMCD

  I ett internationellt sammanhang fick ett affärssystem bytas ut i flera länder och arkiveras på ett revisionssäkert sätt. Både tids- och kunskapskomponenterna var avgörande.

  Omsättning:

  3.44 Bn. €

  Anställd:

  3,740

  Industri:

  Kemisk distribution

  Sista ändring: 2024

  Strabag Logo

  STRABAG

  Under de senaste åren har vi kunnat arkivera olika äldre system som härrör från förvärv och systemkonsolideringar tillsammans med AvenDATA, sedan stänga av dem och spara på IT-kostnader för fortsatt drift av äldre system.

  Omsättning:

  15.3 Bn. €

  Anställd:

  73,606

  Industri:

  Konstruktion

  Sista ändring: 2024

  Bauer Media Group Logo

  BAUER MEDIA GROUP

  Med AvenDATAs ViewBox kunde vi framgångsrikt arkivera ett gammalt ekonomisystem och sedan stänga av det äldre systemet.

  Omsättning:

  2.07 Bn. €

  Anställd:

  13,226

  Industri:

  Media

  Sista ändring: 2024

  Sonepar Logo

  SONEPAR

  På grund av systemintegration kunde vi framgångsrikt arkivera ett äldre system för ett av våra dotterbolag med AvenDATA och sedan stänga av det.

  Omsättning:

  23 Bn. €

  Anställd:

  45,000

  Industri:

  Elektronisk industri

  Sista ändring: 2024

  Alpiq Logo

  ALPIQ

  ALPIQ har redan genomfört flera projekt för äldre dataarkivering av SAP-data med hjälp av AvenDATA. Motivationen var en annan: ibland var det en delmängd av ett SAP-system som fanns i en såld del av företaget i deras SAP-system, som nu är för revisionsändamål med AvenDATA, en annan gång handlade det om att ett helt äldre SAP-system skulle upplösas för att drastiskt minska driftskostnaderna.

  Omsättning:

  7.18 Bn. €

  Anställd:

  1,200

  Industri:

  Elektronisk industri

  Sista ändring: 2024

  Atos Logo

  ATOS

  För att vara optimalt förberedd för ett digitalt externt test har Atos Origin gett AvenDATA GmbH i uppdrag att konfigurera sin SAP DART-modul. Atos Origin är perfekt förberedd för en digital revision tack vare denna okomplicerade och säkra lösning.

  Omsättning:

  11.18 Bn. €

  Anställd:

  104,430

  Industri:

  Global IT tillhandahåller

  Sista ändring: 2024

  Servicepartner Logo

  SERVICEPARTNER

  Tillsammans med AvenDATA har vi arkiverat vårt SAP-system.

  Balanssumma:

  187 Mm. €

  Anställd:

  2,150

  Industri:

  bankverksamhet

  Sista ändring: 2024

  Mobene Logo

  MOBENE

  Vi kunde använda arkiveringslösningen ViewBox för att stänga av olika äldre system – utan att förlora åtkomst till äldre data.

  Omsättning:

  1.95 Bn. €

  Anställd:

  351

  Industri:

  Oljeindustri

  Sista ändring: 2024

  Perspektiv-kontor hamburg logo

  Perspektiv – Kontor Hamburg

  I enlighet med regulatoriska krav kunde vi framgångsrikt och effektivt arkivera vår SAP-data förra året med hjälp av ViewBox-arkiveringslösningen från AvenDATA.

  Omsättning:

  40.6 Mm. €

  Anställd:

  450

  Industri:

  Sjukvård

  Sista ändring: 2024

  grz Logo

  GRZ

  I samarbete med AvenDATA Company kunde vi framgångsrikt arkivera data från ett tidigare SAP-system på ett resursbesparande sätt.

  Omsättning:

  12.0 Mm. €

  Anställd:

  140

  Industri:

  Mjukvaruproducent

  Sista ändring: 2024

  ALSO Logo

  OCKSÅ

  Under de senaste åren har vi upprepade gånger kunnat arkivera de mest olika gamla systemen med hjälp av ViewBox arkiveringsprogram och sedan stänga av dem. Lösningen skulle kunna användas för både strukturerad och ostrukturerad data.

  Omsättning:

  12.4 Bn. €

  Anställd:

  4,000

  Industri:

  Global IT-leverantör

  Sista ändring: 2024